Новини‎ > ‎

ЕТИКА В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

опубліковано 3 січ. 2021 р., 06:21 Кафедра акушерства і гінекол #1 ‎(Підрозділ БДМУ, Чернівці)‎
1. Етика – це організована наука про мораль.
2. Медична етика – є структурним вченням про моральні принципи у медицині та стосується зобов’язань лікаря та організатора охорони здоров’я щодо пацієнта, так само, як і зобов’язання самого пацієнта перед закладом охорони здоров’я та лікуючим лікарем.
3. Етичний принцип гуманнності в загальному значенні і застосуванні передбачає, кожний лікар повинен діяти таким чином, щоб очікувана користь дійсно переважала над можливою шкодою.
4. Принцип «НЕ НАШКОДЬ !», «Noli nocere !», також відомий ще із текстів Гіппократа, означає, що лікар повинен уникати заходів, які можуть завдати шкоди пацієнту, фактично цей принцип є моральною межею допустимості медичного втручання.
5. Формулювання клінічних суджень на підставі принципу гуманності призводить до розробки послідовності клінічних стратегій, покликаних захищати пов’язані із здоров’ям інтереси пацієнта, як наприклад, комплекс заходів з профілактики та лікування притаманних менопаузі симптомів.
6. На відміну від принципу гуманності, останніми роками все більше уваги у спеціалізованій літературі присвячено принципу поваги до свободи (автономії). Наприклад, отримання та сприйняття інформації про стан свого здоров’я, запропоновані діагностичні та терапевтичні заходи, що враховує всі плюси та мінуси
запропонованого методу.
7. Повний синергізм між 2-ма принципами досягається тоді, коли запропонований лікарем план лікування повністю підтриманий інформованою згодою пацієнта.

Інформацію підготувла: к.мед.н., асистент кафедри акушерства та гінекології Дяк Крістіна Вікторівна.
Comments