Предраковые состояния шейки матки. Методы профилактики и лечения

Марина Вікторівна Кісельова, доктор медичних наук, керівник відділення нових медичних технологій Медичного радіологічного наукового центру РАМН, Обнінськ, Росія.
Comments