Програма

 

Робоча навчальна програма

тематичного удосконалення лікарів з циклу

„ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВІ” на кафедрі акушерства і гінекології

з курсом дитячої та підліткової гінекології

на 2010-2011 н.р.

 

 

 

Тривалість навчання на кафедрі – 2 тижні (72 год.)

лекцій..............................................................6 годин

семінарських занять.......................................36 годин

практичних занять..........................................26 годин

співбесіда.........................................................4 години

всього  годин....................................................72 години

робочих днів.....................................................10 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ

З ЦИКЛУ “ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ

В АКУШЕРСТВІ”

НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ

З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ТА ПІДЛІТКОВОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ

у 2010-2011 навчальному році

 

         Тривалість циклу – 2 тижні (72 години).

         Мета навчання: підготовка лікарів акушерів-гінекологів та лікарів УЗД з питань застосування та сучасних можливостей ультразвукової діагностики в акушерстві.

Назва розділу

лекції

практичні заняття

семінари

співбесіда

разом

1

2

3

4

5

6

7

1.

Фізичні та фізико-біологічні характеристики ультразвука. Принципи роботи ультразвукового апарата. Теоретичні аспекти застосування ефекту Допплера в діагностиці захворювань та патологічних станів

2

-

4

-

6

2.

Особливості ультразвукової діагностики вагітності ранніх термінів. Ультразвукова діагностика позаматкової вагітності.

2

2

5

-

9

3.

Ультразвукові характеристики та оцінка маркерів вродженої патології при проведенні першого скринінгу (11-14 тижнів вагітності)

-

4

4

-

8

4.

Ультразвукові характеристики та оцінка маркерів вродженої патології при проведенні другого скринінгу (19-22 тижні вагітності)

2

4

4

-

10

5.

Ультразвукові характеристики, особливості фетометрії та обгрунтування проведення третього скринінгу (30-32 тижні вагітності).

-

4

4

-

8

6.

Ультразвукові параметри оцінки зрілості плода. Особливості фетометрії в терміни після 36 тижнів вагітності. Ультразвукова оцінка спроможності рубця на матці.

-

4

5

-

9

7.

Біофізичний профіль плода, оцінка індекса амніотичної рідини, плацентометрія як компоненти оцінки внутрішньоутробного стану плода

-

4

4

-

8

8.

Допплерометрія в акушерстві: можливості застосування в діагностиці патологічних станів фето-плацентарного комплексу

-

4

6

-

10

9.

Співбесіда

 

 

 

4

 

 

Разом

6

26

36

4

72

 

 

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ З ЦИКЛУ

ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВІ

НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ

З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ТА ПІДЛІТКОВОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ

у 2010-2011 навчальному році

 

 

         Лекції:

1. Фізичні та фізико-біологічні

характеристики ультразвука.

Принципи роботи ультразвукового апарата.

Теоретичні аспекти застосування ефекту

Допплера в діагностиці захворювань

та патологічних станів                                                                            - 2 год.

2.Особливості ультразвукової діагностики

вагітності ранніх термінів.

Ультразвукова діагностика позаматкової вагітності                            - 2 год.

3.Ультразвукові характеристики

та оцінка маркерів вродженої патології

при проведенні другого скринінгу

(19-22 тижні вагітності)                                                                 - 2 год.

 

         ВСЬОГО                                                                              - 6 год.

 

 

 

 

 

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ З ЦИКЛУ

ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВІ” НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ

З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ТА ПІДЛІТКОВОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ

у 2010-2011 навчальному році

 

         Практичні заняття:

1. Особливості ультразвукової діагностики

вагітності ранніх термінів.

Ультразвукова діагностика позаматкової вагітності.                           - 2 год.

2. Ультразвукові характеристики та оцінка маркерів

вродженої патології при проведенні першого

скринінгу (11-14 тижнів вагітності)                                                       - 4 год.

3. Ультразвукові характеристики

та оцінка маркерів вродженої патології

при проведенні другого скринінгу

(19-22 тижні вагітності)                                                                 - 4 год.

4. Ультразвукові характеристики,

особливості фетометрії та обгрунтування

проведення третього скринінгу (30-32 тижні)                             - 4 год.

5. Ультразвукові параметри оцінки зрілості плода.

Особливості фетометрії в терміни після

36 тижнів вагітності. Ультразвукова оцінка

спроможності рубця на матці                                                                - 4 год.

6. Біофізичний профіль плода,

оцінка індекса амніотичної рідини,

плацентометрія як компоненти оцінки

внутрішньоутробного стану плода                                                       - 4 год.

7. Допплерометрія в акушерстві:

можливості застосування в діагностиці

патологічних станів фето-плацентарного комплексу                           - 4 год.

        

         ВСЬОГО                                                                              - 26 год.

 


   ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ З ЦИКЛУ

ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВІ” НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ

З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ТА ПІДЛІТКОВОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ

у 2010-2011 навчальному році

 

         Семінарські заняття:

1. Фізичні та фізико-біологічні характеристики ультразвука.

Принципи роботи ультразвукового апарата.

Теоретичні аспекти застосування ефекту Допплера

в діагностиці захворювань та патологічних станів                               - 4 год.

2.Особливості ультразвукової діагностики вагітності ранніх

термінів. Ультразвукова діагностика позаматкової вагітності            - 5год.

3.Ультразвукові характеристики та оцінка маркерів вродженої

патології при проведенні першого скринінгу (11-14 тижнів вагітності)       - 4 год.

4.Ультразвукові характеристики та оцінка маркерів вродженої

патології при проведенні другого скринінгу (19-22 тижні вагітності)         - 4 год.

5.Ультразвукові характеристики, особливості фетометрії та

обгрунтування проведення третього скринінгу (30-32 тижні)             - 4 год.

6.Ультразвукові параметри оцінки зрілості плода. Особливості

фетометрії в терміни після 36 тижнів вагітності. Ультразвукова

оцінка спроможності рубця на матці                                                     - 5 год.

7.Біофізичний профіль плода, оцінка індекса амніотичної рідини,

плацентометрія як компоненти оцінки

внутрішньоутробного стану плода                                                                 - 4 год.

8.Допплерометрія в акушерстві:

можливості застосування в діагностиці

патологічних станів фето-плацентарного комплексу                                     - 6 год.

        

         ВСЬОГО                                                                                       - 36 год.

 

 


Програма для підсумкового заняття з лікарями-слухачами з циклу тематичного удосконалення „Особливості ультразвукової діагностики в акушерстві” на 2010-2011 навчальний рік

1.     За якими УЗ-ознаками в ранні терміни вагітності оцінюють життєздатність ембріона?

2.     В якому терміні вагітності проводиться оцінка товщини комірцевого простору плода, визначення довжини носової кістки?

3.     В якому ранньому терміні можна за допомогою УЗД діагностувати багатоплідну вагітність?

4.     Чи можна за допомогою УЗД в 1-му триместрі вагітності діагностувати вроджені вади розвитку центральної нервової системи?

5.     Які параметри плода  є обовязковими для вимірювання під час УЗД для визначення терміну вагітності та маси плода?

6.     У які найменші терміни вагітності стає можливою ідентифікація більшості органів черевної порожнини плода за допомогою ехографії?

7.     Які причини та наслідки фето-фетального трансфузійного синдрому?

8.     Які УЗ ознаки аненцефалії плода?

9.     Що є характерним для ехографічної картина гідроцефалії у плода?

10.           При яких вроджених вадах у плода в черевній порожнині визначаються множинні анехогенні утворення?

11.           Чи спостерігається протягом вагітності “міграція” плаценти?

12.           Чи є звязок між вродженими вадами серця у плода та хромосомними аномаліями?

13.           В якому терміні можлива рання діагностика маткової вагітності при трансабдомінальному скануванні?

14.           В якому терміні можлива рання візуалізація плідного яйця при трансвагінальному скануванні?

15.           В якому терміні вагітності візуалізація ембріона при трансвагінальному скануванні є обов’язковою?

16.           В якому терміні вагітності можна зареєструвати серцеву діяльність ембріона?

17.           В якому терміні вагітності можна виявити рухову активність ембріона?

18.           З якого терміну вагітності при ультразвуковому дослідженні виявляється жовточний мішок?

19.           Визначте найбільш точні параметри біометрії при визначенні терміну вагітності в І триместрі.

20.           Правила вимірювання діаметру плідного яйця при УЗД.

21.           Найбільш прогностично неблагоприємні чисельні значення частоти серцевих скорочень ембріона  в І триместрі вагітності.

22.           Особливості візуалізації реторохоріальної гематоми при трансабдомінальному скануванні.

23.           Ехографічні ознаки загрози переривання вагітності в І триместрі.

24.           Абсолютні ехографічні ознаки вагітності, що не розвивається.

25.           Ультразвукова діагностика неповного аборту.

26.           Можливості найбільш ранньої діагностики істміко-цервікальної недостатності.

27.           Ехографічна ознака “сніжної бурі”.

28.           Особливості ультразвукової діагностики міхурцевого занеску.

29.           Достовірні ехографічні ознаки істміко-цервікальної недостатності.

30.           В якому терміні можлива візуалізація сечового міхура?

31.           В якому терміні голівка плода візуалізується як окреме анатомічне утворення?

32.           В якому терміні можна диференціювати серединні структури головного мозку ембріона?

33.           Ультразвукова діагностика аненцефалії в І триместрі вагітності.

34.           Ультразвукова діагностика вад розвитку передньої черевної стінки в І триместрі.

35.           Трактування візуалізації хибного плідного міхура в порожнині матки.

36.           Параметри обовязкової фетометрії.

37.           Нормативні значення цефалітичного індекса.

38.           Нормативні значення співвідношення довжини стегнової кістки до біпарієтального розміру голівки.

39.           Нормативні значення співвідношення довжини стегнової кістки до окружності живота.

40.           Вимірювання біпарієтального розміру голівки.

41.           Основний орієнтир при вимірюванні середнього діаметрі та окружності живота.

42.           особливості вимірювання довжини стегнової кістки у плода.

43.           Ехографічні критерії низького прикріплення плаценти в ІІІ триместрі.

44.           Ультразвукова діагностика передлежання плаценти.

45.           Збільшення товщини плаценти та особливості її вимірювання.

46.           Ехографічні критерії передчасного відшарування плаценти.

47.           Передчасне дозрівання плаценти та особливості його діагностики.

48.           Маркери переношеної вагітності.

49.           Будова нормальної пуповини плода.

50.           Маловоддя та вади розвитку плода.

51.           Багатоводдя та вади розвитку плода.

52.           Оптимальні терміни для проведення І-го ультразвукового скринінгу ВВР.

53.           Можливості візуалізації великої цистерни головного мозку.

54.           Ультразвукові критерії внутршньоутробної загибелі плода.

55.           Судинні сплетіння бокових шлуночків головного мозку.

56.           Ехографічні ознаки “лимона” і “банана”.

57.           Ймовірні ехографічні ознаки синдрома Дауна.

58.           Подвійний зовнішній контур голівки плода.

59.           Основні ехографічні критерії стенозу водопроводу мозку.

60.           Основні ехографічні критерії зовнішньої гідроцефалії.

61.           Основні ехографічні критерії синдрому Денді-Уокера.

62.           Основні ехографічні критерії аненцефалії.

63.           Менінгоенцефолоцеле.

64.           Основні відмінності між аненцефалією та акранією.

65.           Найбільш достовірні критерії мікроцефалії.

66.           Ехографічні ознаки бездольової форми голопрозенцефалії.

67.           Агенезія мозолистого тіла.

68.           Діагностичні критерії лісенцефалії.

69.           Пренатальна ультразвукова діагностика розщелини верхньої губи та піднебіння.

70.           Ехографічні критерії вираженості гідроторакса.

71.           Зріз серця, що вивчається при ультразвуковому скринінгу.

72.           Ультразвукова ідагностика дефекта міжшлуночкової перетинки.

73.           Пренатальні ехографічні критерії аномалії Ебштейна.

74.           Пренатальні ехографічні критерії коарктації аорти.

75.           Пренатальні ехографічні критерії повної форми загального передсердно-шлуночкового каналу.

76.           Атрезія стравоходу та дванадцятипалої кишки.

77.           Спленомегалія плода.

78.           Визначення гіперехогенного кишківника в ІІ триместрі вагітності.

79.           Ехографічні ознаки гастрошизу.

80.           Хромосомні аберації та гастрошиз.

81.           Візуалізація нирок плода при трансабдомінальній ехографії.

82.           Ехографічна зонака “подвійного міхура”.

83.           Гіперехогенні збільшенння нирок.

84.           Скелетні дисплазії.

85.           особливості визначення типу багатоплідних вагітностей.

86.           Пігопаги при діагностиці нерозділених близнюків.

87.           Ехоструктура крижово-куприкової тератоми.

88.           Доплерометричні показники критичного стану плода в ІІІ триместрі вагітності.

89.           Оптимальні терміни для проведення першого доплерометричного дослідження кровотоків у судинах пуповини.

90.           Особливості ультразвукової діагностики вагітності після 36 гестаційних тижнів.

 

 


Перелік рекомендованої навчальної

та навчально-методичної літератури

 

 

 

1.         Абдулаев Р.Я. Допплер-эхокардиография плода, диагностика нормы. – Харьков, 2008. – 40с.

 

2.         Алгоритмы пренатальной диагностики / Учебное пособие под ред. М.В.Медведева. – Москва, «Реальное время», 2005. – 32с.

 

3.         Догра В., Рубенс Д.Дж. Секреты ультразвуковой диагностики. - Москва, “МЕДпресс-информ”, 2005. – 456с.

 

4.         Руководство по ультразвуковой дигностике / под ред. П.Е.С.Палмера // Калифорнийский университет, Дейвис, штат Калифорния, США. – 2006. – 334с.

 

5.         Ультразвуковая фетометрия: справочные таблицы и номограммы / под ред. М.В.Медведева. – Москва, «Реальное время», 2006. – 60с.

 

6.         Хачкурузов С.Г. Ультразвуковое исследование при беременности раннего срока. – Москва, “МЕДпресс-информ”, 2006. – 247с.

 

7.         Наказ МОЗ України №503 від 28.12.2002 р. «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги  жіночому населенню в Україні».

 

 


 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЛІКАРІВ-СЛУХАЧІВ

НА циклі тематичного удосконалення лікарів

ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ

В АКУШЕРСТВІ

 

Рівень знань і вмінь лікарів-слухачів оцінюється у відповідності до кваліфікаційних вимог.

Оцінка якості підготовки лікаря здійснюється диференційовано з урахуванням теоретичних знань і вмінь та ступеня опанування ним практичних навичок, які передбачені навчальною програмою і кваліфікаційними вимогами.

 

«Зараховано» ставиться лікарю, який глибоко і досконало засвоїв теоретичний матеріал, володіє повним об’ємом виконання ультразвукових методів діагностики, здійснює диференційну діагностику захворювань, при яких показаний той чи інший варіант ультразвукового дослідження, складає детальний план та програму ультразвукового дослідження при окремих варіантах патології в акушерстві та перинатології.

 

«Незараховано” ставиться лікарю, який не засвоїв значну частину матеріалу, не знає основні принципи проведення ультразвукового дослідження та їх можливі, допускає помилки при розробці програми ультразвукового дослідження в окремих клінічних ситуаціях, має незадовільну оцінку за теоретичну співбесіду.

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ

ЗАЛІКУ У  ЛІКАРІВ-СЛУХАЧІВ НА циклІ тематичного удосконалення лікарів „ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВІ

 

            І ЕТАП складається з контролю рівня теоретичної підготовки по фізичним та фізико-біологічним основам ультразвуку та принципам роботи ультразвукового апарату, методикам обстеження та програмам, що використовуються для ультразвукової діагностики в акушерстві.

        

ІІ ЕТАП: контроль практичних навичок, який складається із розробки плану та програми ультразвукового дослідження при окремих видах акушерської патології, обґрунтування вибору застосування тієї чи іншої методики УЗД при певній клінічній ситуації, оформлення консультативного висновку.

        

ІІІ ЕТАП: співбесіда для підсумкової оцінки рівня теоретичної та практичної підготовки у формі усних запитань, вміння трактувати результати клініко-лабораторного дослідження для оптимального вибору програми ультразвукового обстеження.

 

 

 

 

 

 


 

 

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ БАЗИСНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА пІДСУМКОВОГО  КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ПРАКТИЧНИХ ЛІКАРІВ НА циклі тематичного удосконалення лікарів „ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВІ

 

           

Базисний контроль знань лікаря-слухача проводиться з самого початку навчання на циклі тематичного удосконалення та шляхом співбесіди з викладачем. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і включає перевірку практичних знань, вмінь та контроль володіння практичними навичками, які передбачені методичними розробками з відповідних тем.

        

Проміжний контроль проводиться на заняттях, наприкінці вивчення окремих розділів програми та відповідних циклів. Проміжний контроль передбачає перевірку практичної підготовки, співбесіду.

        

Підсумковий контроль (залік) здійснюється після проходження циклу тематичного удосконалення, включає такі етапи:

1.          Тестовий контроль.

2.          Перевірка практичної підготовки:

3.          Співбесіда для підсумкової оцінки рівня теоретичної та практичної підготовки у формі усних запитань або розв’язування ситуаційних задач.

 

Оцінка з заліку враховує результати всіх трьох етапів підсумкового контролю.

 

 


 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАСВОЄННЮ

ЛІКАРЯМИ-СЛУХАЧАМИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ циклУ тематичного удосконалення лікарів „ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВІ

 

1.     УЗ-діагностика ранніх термінів вагітності.

2.     УЗ-діагностика позаматкової вагітності.

3.     Прокол та особливості УЗ-скрінінгу в 11-14 тижнів вагітності.

4.     Оцінка та особливості вимірювання комірцевого простору.

5.     Методика ультразвукової фетометрії.

6.     Прокол та особливості УЗ-скрінінгу в 19-21 тижнів вагітності.

7.     Методика оцінки структури серця та судин у плода.

8.     Методика оцінки структур головного мозку та хребта у плода.

9.     Методика оцінки органів черевної порожнини та діафрагми у плода.

10.                       Протокол та особливості УЗ-скрінінгу в 30-32 тижні вагітності.

11.                       Методика УЗ-плацентометрії.

12.                       Особливості УЗД в терміні після 36 тижнів вагітності.

13.                       Оцінка параметрів зрілості плода.

14.                       Оцінка спроможності рубця на матці перед пологами.

15.                       Особливості діагностики та визначення типу багатоплідної вагітності.

Comments