Колектив кафедри


Колектив кафедри в 2015 році
1 ряд (зліва направо): ас. Гресько М.Д., лаб. Бурчу К.В., доц. Косілова С.Є., проф. Андрієць О.А., доц. Семеняк А.В., проф. Юзько О.М.
2 ряд: доц. Рак Л.М., лаб. Кицюк Ю.Р., ас. Приймак С.Г., ас. Бакун О.В., асп. Гуменна К.Ю.
3 ряд: доц. Бербець А.М., ас. Боднярюк О.І., ас. Куріцина С.А.
Верхній ряд: ас. Булик Т.С.,ас. Албота О.М., доц. Ринжук Л.В., доц. Ринжук В.Є., доц. Дикусаров В.В.

Колектив кафедри в 2013 році
1 ряд (зліва направо): доц. Ніцович І.Р., ас. Гресько М.Д., зав.каф. проф. Андрієць О.А., ас. Бакун О.В., маг. Москалюк Л.В.
2 ряд (зліва направо): доц. Семеняк А.В., лаб. Кіцюк Ю.Р.
3 ряд (зліва направо): доц. Бербець А.М., ас. Приймак С.Г., ас. Боднарюк О.І., ас. Ринжук В.Є.

Колектив кафедри в 2012 році

Перший ряд (зліва направо): ас. Гресько М.Д., доц. Ніцович І.Р., проф. Андрієць О.А., доц. Бербець А.М., викл. Цисар Ю.В.
Другий ряд (зліва направо): ас. Боднарюк О.І., доц. Семеняк А.В., ас. Приймак С.Г., ас. Албота О.М., клін. орд. Олексина Н.М., ас. Ринжук В.Є.


 
  Завідувач кафедри
       Юзько Олександр Михайлович
 • З 1981 по 1994 роки працював на кафедрі акушерства та гінекології факультету удосконалення лікарів Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова (м. Хмельницький).
 • З 1984 року – кандидат медичних наук, з 1990 року – доцент, лікар акушер-гінеколог вищої категорії. З 1994 року – доктор медичних наук, з 1995 року - професор. Докторську дисертацію: „Передчасний розрив плодових оболонок у вагітних” захистив у 1994 році. 
 • Науковим напрямком його досліджень є: акушерська патологія, яка пов’язана з передчасним розривом плодових оболонок; прогнозування та профілактика онкогінекологічної патології; проблема репродукції людини, застосування новітніх технології в акушерстві та гінекології, зокрема, ендоскопії.
 • Професором Юзько О.М. видано більше 170 друкованих праць, дві монографії: „Преждевременный разрыв плодных оболочек у беременных женщин” та „Передчасний розрив плідних оболонок у вагітних” (2 видання), він є співавтором підручника "Гінекологія" для лікарів-інтернів (за ред. Грищенка В.І., 2003р.).
 • Олександр Михайлович - Президент Асоціації репродуктологів України, помічник ректора з розвитку Буковинського державного медичного університету.
 • Лауреат Державної премії України

Професор кафедри
Андрієць Оксана Анатоліївна
 • Захистила кандидатську дисертацію у 1995 року на тему:“Шляхи оптимізації діагностики та лікування акушерсько-гінекологічного перитоніту” (керівн.- В.Я.Голота, І.Ю.Полянський, І.Й.Сидорчук). Кандидат медичних наук з 1995 року. Асистент з  1995 по 1999 роки. З 1999 по 2006 рік працювала на посаді – доцента.
 • Докторську дисертацію на тему "Вульвовагініти у дівчат в різні вікові періоди статевого дозрівання (етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика)" захистила 2006 року, з 2007 року - професор. Науковий консультант - професор Вовк І.Б.
 • Веде спеціалізовану лікувально-консультативну роботу відділень пологового будинку №1. Науковий та лікувальний напрямок – проблеми дитячої та підліткової гінекології. Є автором 187 наукових праць, 17 навчальних посібників, 4 патентів, 12 раціоналізаторських пропозицій.
 • Андрієць Оксана Анатоліївна – член Європейської асоціації дитячих гінекологів,  член спеціалізованої вченої ради К 58.601.02 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського».
 • Професором Андрієць О.А. видано дві монографії, вона є співавтором підручників з грифами МОН та МОЗ «Оперативна гінекологія» (2009 р.), "Гінекологія дитячого та підліткового віку" (2011 р).
 • Має вищу категорію зі спеціальностей: «Акушерство та гінекологія», «Дитяча гінекологія».
 • З травня 2014 року - директор Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації
 
 
Доцент кафедри
Ніцович Ігор Романович
 • З 1998 року на кафедрі працює доцент Ігор Романович Ніцович (з 1993 по 1994 роки - асистент-сумісник). До цього працював у практичній охороні здоров'я.
 • Захистив кандидатську дисертацію у вересні 1996 року на тему: “Комплексне лікування неспецифічних запальних процесів внутрішніх жіночих статевих органів із застосуванням деяких методів фізіотерапії” (керівн.- О.М.Юзько, Р.М. Ніцович, О.В.Алексеєнко). З 1996 року кандидат медичних наук, з 1998 року - асистент кафедри, з листопада 2002 року – доцент кафедри.
 • Науково - лікувальний напрямок роботи – діагностика та лікування акушерської патології, немедикаментозні методи лікування.
 • На кафедрі відповідає за роботу з лікарями-інтернами циклу “Акушерство та гінекологія”, господарську роботу, консультативно-лікувальну діяльність акушерських відділень пологового будинку №1.
 • Є автором 140 наукових праць, 18 навчальних посібників, 17 раціоналізаторських пропозицій, 1 патента на винахід.
 • Лікар акушер-гінеколог вищої категорії з 2000 року.


Доцент кафедри

Семеняк Аліна Вікторівна
 • З 2000 року на кафедрі працює Аліна Вікторівна Семеняк.
 • Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Оптимізація комплексної терапії урогенітальної інфекції у жінок з безпліддям при використанні їм допоміжних репродуктивних технологій” (керівник О.М.Юзько).
 • Лікар акушер-гінеколог першої категорії.
 • Відповідальна за навчальний процес на кафедри
 

Доцент кафедри

Бербець Андрій Миколайович
 • Працює в Буковинському державному медичному університеті з 2006 року (за основним місцем роботи - з вересня 2007 року). До цього працював в практичній охороні здоров'я.
 • З 2006 року по 2009 рік обіймав посаду асистента кафедри. З 2009 року працює на посаді доцента.
 • Кандидат медичних наук з 2005 року. Тема дисертації „Перебіг вагітності, пологів та стан плода у жінок, які перенесли загрозу переривання вагітності в І триместрі”.
 • Автор більше 50 наукових праць, трьох навчальних посібників, 3 деклараційних патентів на винахід, нововведення та 2 рацпропозицій.
 • Лікар акушер-гінеколог першої категорії.
 • Відповідальний за роботу з іноземними студентами, розробку та підтримку веб-сайту кафедри та за впровадження новітніх інформаційних технологій в навчальний процес.
 • Займається проблемою невиношування вагітності.
 
 
Асистент кафедри
Приймак Світлана Григорівна
 • З жовтня 2000 року  на кафедрі працює асистент Світлана Григорівна Приймак. З 2000 року - викладач-стажист, з 2001 року – асистент кафедри.
 • У 2003 році  захищена кандидатська дисертація: “Відновне лікування жінок після лапароскопічних операцій при безплідності трубного походження” (керівник О.М.Юзько).
 • Лікар акушер-гінеколог першої категорії.
 • Відповідальна за наукову роботу кафедри

 
 
Асистент кафедри
Бакун Оксана Валеріанівна

 • Закінчила аспірантуру за фахом "акушерство та гінекологія". Асистент кафедри з 2008 року.
 • Тема захищеної в 2006 році кандидатської дисертації “Клініко-патогенетичні обґрунтування застосування плазмоферезу для підвищення ефективності допоміжних репродуктивних технологій при лікуванні жіночої безплідності” (науковий керівник - д.мед.н. проф. О.М. Юзько).
 • Відповідальна за роботу студентського наукового товариства.
 
 
Асистент кафедри
Гресько Марина Дмитрівна
 • На кафедрі працює асистент, з 2009 року кандидат медичних наук Гресько Марина Дмитрівна.
 • Тема дисертації: «Оптимізація лікування надмірних маткових кровотеч з урахуванням порушень в системі гемостазу у жінок в пременопаузі» (захищена в 2009 році).
 • Відповідальна за роботу кураторів кафедри та за прийом відробіток.
 
 
Асистент кафедри
Боднарюк Оксана Іванівна
 • Викладач, з 2010 року - асистент кафедри.
 • Кандидат медичних наук з 2013 року.
 • Тема кандидатської дисертації: «Діагностика та лікування сальпінгооофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-підлітків» (науковий керівник - проф. О.А. Андрієць).
 • Відповідальна за санітарно-просвітницьку роботу кафедри та за проведення занять із студентами ІІ рівня акредитації.
 
 
Асистент кафедри
Цисар Юлія Василівна
 • Закінчила Буковинський державний медичний університет 2007 року
 • Закінчила магістратуру за спеціальністю "Акушерство та гінекологія" у 2010 р.
 • Закінчила аспірантуру при кафедрі. Захистила дисертацію під керівництвом проф. О.А. Андрієць. Тема дисертації "Прогнозування, діагностика та лікування порушень менструального циклу при патології щитоподібної залози у дівчат пубертатного віку". Кандидат медичних наук з 2013 року.
 • Проводить заняття зі студентами ІІ рівня акредитації
 • Автор 11 наукових праць
 
Лаборант кафедри

Кицюк Юлія Романівна
 • Працює на кафедрі 2013 року.

                                                    
                                                    Викладачі-сумісники


 
 

            Доцент кафедри
            Ринжук Василь Єфремович
 • Кандидат медичних наук
 • В.о. головного лікаря пологового будинку №1 м. Чернівці
 
 
            Асистент кафедри
            Албота Олена Миколаївна

 • Кандидат медичних наук
 • Завідувач відділення патології вагітності пологового будинку №1 м. Чернівці

Comments