Науково-практичний семінар «Актуальні питання збереження репродуктивного здоров’я жінок в Україні»


6 жовтня 2011 року
в палаці «Академічний» відбувся науково-практичний семінар «Актуальні питання збереження репродуктивного здоров’я жінок в Україні», організований Міністерством охорони здоров’я України, Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Інститутом педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, Українським державним інститутом репродуктології та науково-практичним журналом «Здоров’я жінки». В семінарі взяли участь лікарі акушери-гінекологи, неонатологи, анестезіологи, лікарі загальної практики.Відкрила семінар к.мед.н., начальник відділу акушерсько-гінекологічної допомоги Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Валентина Миколаївна Коломейчук з програмною доповіддю «Шляхи зниження материнської смертності в Україні і тактика ведення вагітних груп високого ризику». Після цього до роботи семінару в режимі он-лайн з Києва приєднався д.мед.н. проф. Володимир Ісакович Медвідь, керівник відділення патології вагітних Інституту ПАГ АМН України. Володимир Ісакович представив до уваги присутніх доповідь «Венозні ускладнення у вагітних». 


Також в он-лайн-режимі виступила і д.мед.н. проф. Юлія Володимирівна Давидова (завідувач акушерського відділення екстрагенітальної патології та постнатальної реабілітації Інституту ПАГ АМН України) з повідомленням на тему «Щитовидна залоза і вагітність». Роботу семінару продовжив д.мед.н. проф., член-кореспондент НАМН України, Перший проректор НМАПО ім. Шупика Юрій Петрович Вдовиченко з лекцією «Сучасні медико-соціальні аспекти перинатології та невиношування вагітності».Решта доповідей були не менш цікавими:

-          «Сучасні підходи до лікування запальних захворювань органів малого тазу», «Профілактика ускладнень вагітності у жінок із синдромом втрати плода» (д. мед.н. проф. Віра Іванівна Пирогова, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО Львівського Національного медичного університету ім. Данила Галицького),


-          «Роль інфекційних захворювань жіночої статевої сфери в проблемі невиношування вагітності», «Сучасні принципи лікування залізодефіцитних анемій» (д.мед.н. проф. Ольга Валентинівна Грищенко, завідувач кафедри перинатології та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти)


-          «Запальні захворювання геніталій у дівчаток» (д.мед.н. проф. Оксана Анатоліївна Андрієць, завідувач кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології Буковинського державного медичного університету)В роботі семінару були використані новітні інтерактивні технології: кожен з присутніх отримав пульт для голосування, за допомогою яких лектори з’ясовували думку аудиторії з тих чи інших проблемних питань.
Всі виступи викликали жваву дискусію та обговорення. Загалом же, семінар відбувся в надзвичайно дружній атмосфері.


Comments