Андрієць О.А.

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

АНДРІЄЦЬ ОКСАНИ АНАТОЛІЇВНИ

 

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг  (в сторінках)

Співавтори

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

І. НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОБОТИ,

ОПУБЛІКОВАНІ ДО ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

 

 

1.                   

Программированная лапараперция в лечении акушерско-гинеколоического перитонита

тези

Юбилейный сборник тезисов докладов научно-практической конф. Акушеров-гинекологов.-Донецк, 1993.-Ч.1.-С.7.

1

Ницович Р.М.,

Полянский И.Ю.

 

 

2.                   

Профилактика преждевременных родов у женщин с наличием факторов повышенного риска их возникновения

тези

Юбилейный сборник тезисов докладов научно-практической конф. Акушеров-гинекологов.-Донецк, 1993.-Ч.1.-С.7.

1

Ницович И.Р.

Гарбузова И.В.

 

 

3.                   

Прораммированная диагностическая лапараперция при острой хирурической и гинекологической патологии

тези

Современные проблемы клинической и эксперимен-тальной медицины.-Днепропетровск, 1993.-С.137.

1

Мильков Б.О.,

Полянский И.Ю.,

Шамрей Г.П.,

Ницович Р.М.

 

 

4.                   

Запрограмована лапараперція в лікуванні розповсюджених форм гострого перитоніту

тези

V конгрес світової федерації Українських лікарських товариств.-Дніпропетровськ, 1994.-С.162.

1

Мільков Б.О.,

Полянський І.Ю.,

Ніцович Р.М.,

Білоокий В.В.

 

 

5.                   

Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики гострого перитоніту

тези

Сучасні проблеми і досягнення в хірургії і суміжних галузях медицини.-Чернівці, 1994.-С.4.

1

Мільков Б.О,

Полянський І.Ю.,

Шамрей Г.П., Дейбук Г.Д.

 

 

6.                   

Особливості патогенезу, діагностики, лікувальної тактики при перитоніті акушерсько-гінекологічного генезу

тези

Сучасні проблеми і досягнення в хірургії і суміжних галузях медицини.-Чернівці, 1994.-С.18.

1

Полянський І.Ю.,

Ніцович Р.М.

 

 

7.                   

Неспроможність швів матки, як причина післяопераційного перитоніту у породіль і методи його профілактики

тези

Сучасні  проблеми і досягнення в хірургії і суміжних галузях медицини.- Чернівці, 1994.-с.16.

1

Ніцович Р.М., Полянський І.Ю.

 

 

8.                   

Лікування гострого розповсюдженого перитоніту

тези

Вчені Буковини - народній охороні здоров’я. Матеріали конф.- Чернівці, 1994.-С.174.

1

Мільков Б.О., Шамрей Г.П., Дейбук .Д., Білоокий В.В.

 

 

9.                   

Сучасні аспекти лікування перитоніту акушерсько-гінекологічного генезу

тези

Вчені Буковини - народній охороні здоров’я. Мат.конф.-Чернівці, 1994.-С.180.

1

Ніцович Р.М.

 

 

10.               

Особливості перебігу гострого перитоніту гінекологічного генезу

тези

Молоді науковці охороні здоров’я. –Чернівці, 1994.-С.2-3.

2

 

 

 

11.               

Порівняльна характеристика деяких методів санації черевної порожнини при перитоніті акушерсько-гінекологічного генезу

тези

Молоді науковці охороні здоров’я. –Чернівці, 1994.-С.3-4.

2

 

 

 

12.               

Постійний струм в комплексному лікуванні гнійно-запальних процесів жіночих статевих органів

тези

Молоді науковці охороні здоров’я. -Чернівці.-1994, С.4-5.

2

Ніцович І.Р.,

Гарбузова І.В., Варвус В.А.

 

 

13.               

Ефективність санації черевної порожнини при акушерському та гінекологічному перитоніті

тези

Тези доповідей конф. «Актуальні питання акушерства і гінекології».- Вінниця, 1995.-С.5-6.

2

 

 

 

14.               

Ефективність використання деяких антисептиків для санації черевної порожнини при гінекологічному перитоніті

тези

Тези доповідей конф. «Актуальні питання акушерства і гінекології».- Вінниця, 1995.-С.7-8.

2

 

 

 

15.               

Особливості передчасного розриву плідних оболонок у вагітних в Чернівецькому регіоні

тези

Тези симпозіуму «Хірургічні проблеми і екологія».-Чернівці, 1995.-С.133.

1

Юзько О.М.

 

 

16.               

Проблема народження здорової дитини

тези

Тези симпозіуму «Хірургічні проблеми і екологія».-Чернівці, 1995.-С.134.

1

Юзько О.М.

 

 

17.               

Лікування гіперпластичних процесів ендометрію та молочної залози препаратами рослиного походження

тези

Тези симпозіуму «Хірургічні проблеми і екологія».-Чернівці, 1995.-С.105.

1

Пересунько О.П., Александров В.

 

 

18.               

Наслідки екологічного впливу на вагітних жінок

тези

Тези допов.регіональ-ної наук.-практ. конф. «Еколого-медичні проблеми Гуцульщини».-Косів, 1995.-С.21-22.

2

Юзько О.М.

 

 

19.               

Невиношування у вагітних після терапії передраку ендометрію

тези

Тези допов. Конф. «Актуальные проблеми невынашивания, интенсивной терапии и выхаживания недоношеных детей».-Киев, 1995.-С.115.

1

Пересунько А.П.

 

20.               

Методичні рекомендації по акушерству (для самостійної роботи студентів та лікарів-інтернів)

методичні рекоменда­ції

Чернівці, 1995.-38с.

38

12

Юзько О.М.,

Лаптєва Т.А.

 

21.               

Методична розробка практичного заняття на тему: „Септичний шок в акушерстві та гінекології” (для студентів та лікарів-інтернів)

методична розробка

Чернівці,1995.-14с.

14

6

Юзько О.М.,

Лаптєва Т.А.

 

22.               

Методична розробка практичного заняття на тему: „Реанімація та інтенсивна терапія новонароджених, що народились в асфіксії” (для самостійної підготовки студентів)

методична розробка

Чернівці, 1995.-15с.

15

6

Юзько О.М.,

Лаптєва Т.А.

 

23.               

Контрольні запитання та ситуаційні задачі по темі „Методи обстеження в акушерстві та гінекології” (для студентів та інтернів)

 

Чернівці,1995.-15с.

15

8

Юзько О.М.

 

24.               

Передчасний розрив плідних оболонок у вагітних жінок

моногр.

Чернівці, 1996.-232 с.

232

36

Юзько О.М.,

Григоренко П.П.,

Жилко О.,

Лаптєва Т.А.

 

 

25.               

До питання про становлення топографії  матки в плідному періоді внутрішньоутробного розвитку людини

тези

Актуальні питання морфогенезу.-Чернівці, 1996.-С.15.

1

Затірко А.,

Манчуленко Д.Г.

 

 

26.               

Проблеми репродуктивної медицини в умовах ринкової економіки

тези

Матеріали симпозіуму «Актуальні питання медичної допомоги населенню».-Чернівці, 1996.-С.56-57.

2

Дахно Ф.В.,

Юзько О.М.,

Бегаль Л.В.,

Затірко А.Ф.

 

 

27.               

Гінекологічний перитоніт - сучасні аспекти лікування

тези

Актуальні проблеми невідкладної хірургії органів черевної порожнини та урогенітального тракту.-Вінниця, 1996.-р.4.-С.97-98.

2

Юзько О.М.

 

 

28.               

Нові підходи  до визначення життєздатності органів і тканин

тези

Актуальні проблеми невідкладної хірургії органів черевної порожнини та урогенітального тракту.-Вінниця, 1996.-р.4.-С.99-100.

2

 

 

 

29.               

Нові можливості збереження репродуктивної функції жінок

Тези

Матеріали першої науково-практ. конф. «Репродуктивне здоров’я сім’ї - проблеми та шляхи їх вирішення».-Київ, 1997.-С.18.

1

Полянський І.Ю.

 

 

30.               

Неспроможність швів матки, як причина акушерського перитоніту

Тези

Матеріали першої науково-практ. конф. «Репродуктивне здоров’я сім’ї - проблеми та шляхи їх вирішення».-Київ, 1997.-С.33.

1

 

 

 

31.               

Нові підходи до діагностики акушерсько-гінекологічного перитоніту

тези

«Актуальні питання акушерства і гінекології» Зб. тез наук.- практ. конф. –Чернівці, 1997.-С.27.

1

 

 

 

32.               

Шляхи вдосконалення лікування акушерсько-гінекологічного перитоніту

Тези

Актуальні питання акушерства і гінекології / Зб. тез наук.- практ. конф. –Чернівці, 1997р.-С.8-9.

2

Бакун О.В.,

Колот Н.

 

 

33.               

Можливості ендоскопії в лікуванні жіночої безплідності

стаття

Бесплодие. Вспомогательные репродуктивные технологии. Сб. Научных трудов симпозиума с межд. участием 15-16 мая 1997.-Киев, 1997.-С.38-40.

3

Юзько О.М.,

Лаптєва Т.А.,

Полянський І.Ю.

та інші, всього 5 осіб

 

 

34.               

Наш досвід використання гіпербаричної оксигенації (ГБО), як метод еферентного методу терапії невиношування вагітності

стаття

Невиношування вагітності. Зб.наукових праць.-Київ, 1997.-С.333-335.

3

Пересунько О.П., Михайлецький І.П.

 

 

35.               

Застосування обзідану для збудження та лікування слабкості пологової діяльності у роділь з передчасним розривом плідних оболонок при недоношеній вагітності

стаття

Невиношування вагітності. Зб. наукових праць.-Київ, 1997.-С.429-431.

3

Шустик Р.П.,

Ходан А.Г., Приходько С.

 

 

36.               

Сучасні аспекти ведення вагітності та пологів з передчасним розривом плодових оболонок

стаття

Хист -1997.- №1.-С.228-235.

8

Юзько О.М., Лаптєва Т.А.,

Ходан А.Г.

та інші, всього 6 осіб

 

 

37.               

Контрольні запитання до підсумкових занять по акушерству і гінекології (для студентів та інтернів)

навчально-методич

ний посібник

Чернівці,1997.-56с.

56

20

Юзько О.М.,

Лаптєва Т.А.

 

 

38.               

Передчасний розрив плідних оболонок у вагітних жінок

моногр

Чернівці: Прут, 1997.-3-є видання перероблене і доповнене.-236с.

236

36

Юзько О.М.,

Лаптєва Т.А.

 

 

39.               

Кесарський розтин, як метод розродження при прогресуючих важких гестозах

стаття

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.-Сімферополь, 1998.-С.8-9.

2

 

 

 

40.               

Імуносупресивні властивості плідних оболонок при їх передчасному розриві

стаття

Проблеми екології  та медицини.- 1998.-Т.2, №3-4.-С.53-54.

2

Юзько О.М.,

Бегаль Л.В.,

Лакуста Н.М.

 

 

41.               

Групи ризику виникнення передчасного розриву плідних оболонок у вагітних жінок

стаття

Проблеми екології та медицини. –1998. – Т.2, №3-4. – С.3-4.

2

Бегаль Л.В., Лакуста Н.М., Шустик Р.П.,

 

 

42.               

Кесарський розтин та передчасний розрив плідних оболонок: дві проблеми - одне вирішення.

стаття

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.-Сімферополь, 1998.-С.400-403.

4

Юзько О.М., Лаптєва Т.А.,

Бегаль Л.В. та інші, всього 7 осіб

 

 

 

43.               

Нові варіанти кольпопорезу

стаття

Сборник научных трудов «Актуальные вопросы репродуктологии и медицины».-Харків, 1998.-С.78-84.

7

Юзько О.М.,

Полянський І.Ю.,

Андрієць В.В.

 

 

44.               

Ведення вагітності та пологів при передчасному розриві плідних оболонок друк

стаття

Педіатрія, акушерство та гінекологія.-1998.- №6.-С.118-122 (фахове видання).

5

Юзько О.М.,

Бегаль Л.В.

 

 

45.               

До питання ефективності перинатальної діагностики вроджених вад розвитку плода

тези

Матеріали науково-практичної конференції «Сучасний стан медичної генетики в Україні».-К., 1999. – С.159.

1

Дудченко А.А.,

Юзько О.М.,

Буймістр Н.І.

 

46.               

Воспалительные заболевания женских половых органов у детей и подростков Буковины

тези

«Актуальные вопрсы инфектологии в акушерстве и гинекологии».- Донецк, 1999.- С.44-45

2

Юзько О.М.

Понцак С.І.

 

47.               

Аналіз порушень менструальної функції серед дівчаток та підлітків Буковини

тези

Тези доповідей ІІ Української науково-практичної конференції.-Харків, 1999.-С.61-62

2

 

 

 

48.               

Профілактика післяопераційного перитоніту при поєднаній патології

стаття

Буковинський медичний вісник.- 1999.-№3-4.-С.9-12 (фахове видання).

4

Андрієць В.В.

Польовий В.П.,

Польова С.П.

 

 

49.               

Порушення первинного та вторинного гемостазу у дівчаток з дисфункційними матковими кровотечами ювенільного періоду

стаття

Збірник наукових праць.-Київ, 1999.-С.187-191.

5

Юзько О.М.,

Ходан А.Г.

 

 

50.               

Особливості гормонального статусу дівчаток пубертатного віку з ювенільними матковими кровотечами

стаття

Збірник наукових праць.-Київ, 1999.-С.187-191.

4

Юзько О.М.,

Ходан А.Г.

 

51.               

Стан репродуктивного здоров’я дівчаток та підлітків на Буковині

стаття

Буковинський медичний вісник.- № 2-3, 2000.- с.5 -7 (фахове видання).

3

Пішак В.П.

Грушко О.І.

Юзько О.М. та інші, всього 5 осіб

 

52.               

Порушення метаболізму арахідонату та зміни агрегатного стану крові у дівчаток з пубертатними матковими кровотечами

стаття

Буковинський медичний вісник.- № 2-3, 2000.- С. 142-146 (фахове видання).

5

Юзько О.М.

Кухарчук О.Л.

Ходан А.Г.

 

53.               

Вплив імунізації аллогенними лімфоцитами на перебіг вагітності і стан новонароджених

стаття

Збірник наукових праць асоціації акушерів – гінекологів України.- Київ, 2000.- С.526-529.

4

Дудченко А.А.

Бегаль Л.В.

Юзько О.М. та інші, всього 6 осіб

 

54.               

Мікробіоценоз нижніх відділів статевих шляхів у дівчат, які страждають на генітальні розлади

стаття

Буковинський медичний вісник, № 2-3.- 2000.-С.126-129. (фахове видання).

4

Сидорчук І..Й.

Сидорчук Р.І.

 

55.               

Використання нетрадиційних методів лікування в акушерстві та гінекології

навчально-методич–ний посібник.

Чернівці, 2000.- 96 с.

96

16

Юзько О.М.

Дудченко А.А.

Ніцович Р.М. та інші, всього 10 осіб

 

56.               

Гормональна діагностика та лікування в акушерстві і гінекології

навчальнийпосібник

Чернівці, 2000.- 58 с.

58

15

Юзько О.М.

Дудченко А.А. Куріцин А.В.

Знак В.М.

 

 

57.               

Взаємозалежність пубертатних менорагій та запальних захворювань геніталей у дівчат

стаття

Буковинський медичний вісник.- 2001.- Т.5,  № 1-2.-С. 195-197 (фахове видання).

3

 

 

58.               

Использование эндоскопии в подростковой гинекологии

тези

Материалы 3-го российского научного форума “Актуальные проблемы акушерства, гинекологии и перинатологии”.- Москва, 2001.- С.14-15.

2

Юзько О.М.

 

 

59.               

Тіотріазолін в лікуванні урогенітального хламідіозу у дівчат-підлітків із запальними захворюваннями статевих органів

стаття

Матеріали науково-практичної конференції „Лекарства – человеку”.- Т.15. – Харків, 2001. – С.51-53 (фахове видання).

3

 

 

60.               

Особливості перебігу та лікування пубертатних менорагій на фоні хронічних вульвовагінітів

тези

Матеріали ІІ Української конференції молодих вчених Академії медичних наук України, присвяченої пам’яті В.В.Фролькіса.- Київ, 2001. -С.5.

1

Юзько О.М.,  Польова С.П.

 

61.               

Частота урогенітальної інфекції у дівчаток та підлітків Буковини

тези

Материалы ІІ Харьковской конференции урологов и гинекологов „Актуальные проблемы урогеникологии”.-Харьков, 2001. –С.203.

1

Юзько О.М., Куріцин А.В., Польова С.П. та інші, всього 5 осіб

 

62.               

Надання стаціонарної допомоги дівчаткам з гінекологічною патологією в Чернівецькій області

тези

Матеріали І Українського з’їзду сімейних лікарів. – Львів. – 2001. – С. 2.

1

 

 

63.               

Особливості імунного статусу у дівчат-підлітків із запальними захворюваннями геніталій

тези

Тези І-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань імунології у педіатрії / Перинатологія та педіатрія.-2001.-№3.-С82.

1

 

 

64.               

Частота захворюваності хламідіозом серед дівчаток та дівчат-підлітків

тези

Матеріали науково-практичної конференції  “Актуальні питання  дерматовенерології та гінекології”. – Чернівці, 2001. – С.7-8.

2

Бакун О.В., Бочкарьова О.В.

 

 

65.               

Профілактика запальних захворювань зовнішніх статевих органів після оперативної лапароскопії у дівчат пубертатного віку

стаття

Одеський медичний журнал.- 2001. - №2(64).- С26-27 (фахове видання).

2

Юзько О.М.,

Польова С.П.,

Приймак С.Г. та інші всього 5 осіб

 

66.               

Лапароскопия в диагностике и лечении неотложных гинекологических состояний

стаття

Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика.- вип.10, книга 3.- Київ, 2001.- С.804-806 (фахове видання).

3

Юзько А.М.,  Полевая С.П.

 

67.               

Мікробіоценоз піхви та вульви при запальних процесах зовнішніх статевих органів у дівчаток пубертатного віку

стаття

Буковинський медичний вісник.-2001.- Т.5, № 2.- С.19-22 (фахове видання).

4

Сидорчук І.Й.,

Вовк І.Б.,

Юзько О.М., Бочкарьова О.В.

 

68.               

Особливості мікробіоценозу піхви при запальних процесах зовнішніх статевих органів у дівчаток пубертатного віку

стаття

Український медичний альманах, Т.4, №3.-2001.- С. 7-10 (фахове видання).

4

Сидорчук І.Й., Юзько О.М.,

Вовк І.Б.

 

69.               

Ефективність використання зінату при запальних процесах геніталій в ювенільному віці

стаття

Лекарства-человеку. – 2001. – Т.ХУІ., № 1-2 . – С. 5 (фахове видання).

1

 

 

70.               

Ендоскопічні дослідження при гінекологічній патології у дівчаток

стаття

Шпитальна хірургія.-2001.-№2.-С.11-12 (фахове видання).

2

 

 

71.               

Перинатальний слід при деякій гінекологічній патології у дівчаток-підлітків

стаття

Буковинський медичний вісник.- 2001.-Т.5, №2-3.-С.17-18 (фахове видання).

2

 

 

72.               

Структура гінекологічної захворюванності дівчаток Буковини

стаття

Українські медичні вісті. -2001.-Т.4, №1.-С.6-7.

2

 

 

73.               

Стан і перспективи розвитку служби  дитячої та підліткової  гінекології на Буковині

стаття

Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2001. – С. 4 (фахове видання).

1

 

 

74.               

Досвід лікування внутрішнього ендометріозу препаратом депо-провера

стаття

Лекарства-человеку.-2001.-Т. ХУІ.- № 1-2.- С.11-13 (фахове видання).

3

Куріцин А.В., Юзько О.М.,

 

75.               

Досвід застосування замісної гормональної терапії після хірургічного втручання на матці та яєчниках

стаття

Буковинський медичний вісник.-2001.-Т.5., № 4.-С.76-78 (фахове видання).

3

Куріцин А.В., Юзько О.М.

 

76.               

Використання тіатріазоліну в лікуванні запальних процесів зовнішніх та внутрішніх статевих органів в дитячому та      підлітковому віці

інформа­ційний лист

Міністерство освіти і науки України.- ХЦНТЕІ.- інформ. лист № 85-2002.

4

Юзько О.М.,

Хитра А.О.

 

 

77.               

Ендоскопічні дослідження при гінекологічній патології у дівчаток

тези

Матеріали конгресу по лапароскопії. – Берлін (Німеччина).- 2002.-С. 12.

1

 

 

78.               

Частота захворюваності хламідіозом серед дівчаток та дівчат-підлітків

тези

Матеріали науково-практичної конференції  “Актуальні питання  дерматовенерології та гінекології”. – Івано-Франківськ, 2002. – С.6-7.

2

Бакун О.В., Бочкарьова О.В.

 

79.               

Вікові особливості системного імунітету у дівчаток та підлітків  із запальними процесами статевих органів

тези

Збірник наукових праць. – Київ-Луганськ, 2002. – С. 6.

1

 

 

80.               

Структура запальних захворювань жіночих статевих органів залежно від етіології та віку дівчаток та підлітків, які перебували на стаціонарному лікуванні

стаття

Буковинський медичний вісник.-2002.-Т.6., № 3.-С.9-11 (фахове видання).

3

 

 

81.               

Проблеми репродуктивного здоров’я дівчат Буковини

стаття

Вісник наукових досліджень. – 2002.-№ 2.- С.183-184 (фахове видання).

2

 

 

82.               

Вульвовагініти специфічної етіології в ювенільному віці

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2002.- № 4. – С.33-35 (фахове видання).

3

 

 

83.               

Эфективность использования зината при воспалительных процессах  гениталий в ювенильном воздасте

стаття

Здоровье женщины. – 2002. – С.2 (фахове видання).

1

 

 

84.               

Роль використання синтетичного шовного матеріалу при операціях

кесарського розтину в зменшенні гнійно-септичних ускладнень

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. - 2002. – Т.1, №1. – С.117-118 (фахове видання).

2

Куріцин А.В., Зюкова Л.Ю., Юзько О.М., Куріцина  С.А.

 

85.               

Використання сорбентів в акушерсько-гінекологічній практиці та хірургічній

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2002. – Т.1, №1. – С. 107-112 (фахове видання).

6

Андрієць В.В., Бегаль Л.В., Польова С.П., Лакуста Н.М.

 

86.               

Збірник тестових завдань для підготовки до медичного ліцензійного іспиту “Крок-2”

навчальне видання

Загальна лікарська підготовка. – К., 2002. – 50 с.

50

1

Лаптєва Т.А., Ляшенко Г.М. та інші, всього 50 осіб

 

87.               

Запальні захворювання зовнішніх статевих органів та піхви в ювенільному віці (рекомендовано до видання Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України)

навчальний

посібник

 

Чернівці, Мед академія.-                      2002.- 49 с.

49

39

Юзько О.М.

 

88.               

Профілактика післяпологових гнійно-запальних ускладнень у вагітних жінок з урогенітальною інфекцією

стаття

Збірник наукових праць асоціації акушер-гінекологів України.-К., 2003.-С.168-170

3

Лакуста Н.М., Косевич М.І.,

Бегаль Л.В.,

Шевчук І.І.

 

 

89.               

Сучасні підходи до лікування зрощень соромітних губ як ускладнень вульвовагінітів

стаття

Педіатрія, акушерство та гінекологія.- № 2, 2003.- С.94-95 (фахове видання).

2

Вовк І.Б,

Юзько О.М.

 

90.               

Профілактика та лікування дисбіотичних змін при вагінальному кандидозі

стаття

Буковинський медичний вісник.-2003.-Т.7, № 1.- С.116-117 (фахове видання).

2

 

 

91.               

Значення вульвовагінітів в репродуктивному здоров’ї дівчат

тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Україна наукова – 2003”, Дніпропетровськ, 2003.- С.7.

1

 

 

92.               

Роль ендоскопії в діагностиці та лікуванні вульвовагінітів в ювенільному віці

тези

Матеріали конференції з гінекологічної ендоскопії.-Одеса, 2003.- С.21.

1

Юзько О.М., Польова С.П.

 

93.               

Профілактика хронічних вульвовагінітів ювенільного віку в амбулаторно-поліклінічних умовах

 

стаття

Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України.-К.: Інтермед, 2003.-

С.13-15.

3

 

 

94.               

Деякі аспекти щодо вивчення системного імунітету у дівчаток та підлітків із запальними процесами статевих органів

тези

Матеріали 58 науково-практичної конференції студентів та підлітків молодих вчених Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з міжнародною участю “Актуальні проблеми сучасної медицини” ,

28-31 жовтня 2003 р.-С.34.

 

1

Бакун О.В.

 

95.               

Алгоритми дій лікаря при невідкладних станах в акушерстві та гінекології

навчальний посібник

Чернівці, 2003. – 82 с.

82

13

Юзько О.М.,

Юзько Т.А., Ніцович І.Р., та інші, всього 9 осіб

 

 

 

96.               

Використання розчину «Мірамістин» для лікування та профілактики захворювань, які передаються статевим шляхом

стаття

Матеріали Х конгресу  СФУЛТ.- Чернівці-Київ-Чікаго, 2004.-С.426-427

2

 

 

97.               

Використання озонотерапії при лікуванні неспецифічних вульвовагінітів в ювенільному віці

тези

Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта’2004” 10-25 лютого 2004 року.- С.7-8

2

 

 

98.               

Механізм передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності у вагітних групи ризику його виникнення

стаття

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.- К.: Інтермед, 2004.-С.394-397.

4

Бегаль Л.В.,

Юзько О.М., Ринжук В.Є. та інші, всього 5 осіб

 

99.               

Особливості перебігу вульвовагінітів вірусної етіології у дівчат пре пубертатного та пубертатного віку

стаття

Буковинський медичний вісник.- 2004.- Т.8, № 1.- С.15– 17 (фахове видання).

 

3

Вовк І.Б.,

Юзько О.М.

 

 

100.           

Оптимізація діагностично-лікувальних заходів при  запальних процесах піхви та вульви у дівчат ювенільного віку за наявності екстрагенітальної патології

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. - 2004.- Т.3,

№ 1.- С.4-6 (фахове видання).

3

 

 

101.           

Репродуктивне здоров’я дівчаток та підлітків Буковини

стаття

Буковинський медичний вісник .- 2004.-Т.8, № 2.-С.13-14 (фахове видання).

2

 

 

102.           

Використання  медичного озону в  лікуванні  ювенільних вульвовагінітів

 

стаття

Медико-соціальні проблеми сім’ї.- 2004.-Т.9, № 2.- С.98-100 (фахове видання)

3

 

 

103.           

Особливості системного імунітету в дівчат із запальними процесами геніталій

стаття

Клінічна та експериментальна патологія.- 2004.- Т.ІІІ,

№ 2.- С.389 (фахове видання).

1

 

 

104.           

Використання препарату „Нео-Пенотран” при лікуванні бактеріальних вульвовагінітів у дівчат – підлітків

стаття

Буковинський медичний вісник.- 2004.- № 2.- С.15– 17 (фахове видання).

 

3

Хитра А.О.

 

105.           

Ретроспективний аналіз гінекологічних захворювань зовнішніх статевих органів у дівчат за період 1998-2003 р.р. на Буковині

стаття

Буковинський медичний вісник.- 2004.- № 4.- С.130– 133 (фахове видання).

 

4

 

 

106.           

Цитологічні та імуноцитохімічні особливості мазків з вульви та піхви у дівчат препубертатного періоду без ознак запального процесу зовнішніх статевих органів

стаття

Клінічна та експериментальна патологія.-2004.-Т.3, № 4.-С.114-116 (фахове видання).

3

Вовк І.Б.,

Задорожна Т.Д.,

Пустовалова О.І.

 

107.           

Кольпоцитологічна, гістологічна гістероскопічна та ультразвукова діагностика стану ендометрія (рекомендовано до видання Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України)

навчальний посібник

 

Чернівці.-.-2004.- 60 с.

60

10

 

Юзько О.М., Куріцин А.В., Польова С.П.,

та інші, всього 5 осіб

 

108.           

Цитологічні, імуноцитохімічні та морфометричні особливості піхвового епітелію при вульвовагінітах у дівчат препубертатного віку

стаття

Буковинський медичний вісник.- 2005.-Т.9, № 1.- С.50– 53 (фахове видання).

 

4

Вовк І.Б.,

Задорожна Т.Д.,

Пустовалова О.І.

 

109.           

Комплексне лікування запальних захворювань зовнішніх статевих органів та піхви у дівчаток і підлітків з використанням Протефлазіду

стаття

Репродуктивное здоровье женщины.- 2005.- №2 (22).- С. 168-173 (фахове видання).

6

 

 

110.           

Деякі показники місцевого імунітету в дівчат із вульвовагінітами

стаття

Вісник наукових досліджень.- 2005.- № 2.- С. 136-137 (фахове видання).

2

 

 

111.           

Вагітність, роди та стан новонароджених у жінок після екстракорпораль-ного запліднення

стаття

Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: Інтермед, 2005. – С.457-458.

2

Юзько О.М.,

Юзько Т.А., Приймак С.Г., Польова С.П.

 

112.           

Негативний вплив раннього статевого життя на репродуктивне здоров’я особистості

стаття

Матеріали обласного семінару практичних психологів професійно-технічних навчальних закладів „Співпраця практичного психолога та батьків в організації просвітницької роботи з питань профілактики негативних звичок, ВІЛ/СНІДу, забезпечення репродуктивного здоров’я” . – Чернівці, 2005. – С.70-74.

5

 

 

113.           

Ефективність Мірамістіну при вульвовагінітах у дівчат

стаття

Ювілейний VIII з’їзд ВУЛТ, м. Івано-Франківськ, 21-22 квітня 2005 р.-С21-22.

2

 

 

114.           

Використання “Протефлазіду” при лікуванні запальних захворювань геніталій у дівчат

тези

Тези доповідей Міжнародної студентської наукової конференції “Молодь – медицині майбутнього”, м.Одеса, 21-22 квітня 2005 р.- С.13.

1

Богачик А.Л.,

Данькова К.Ю.,

Кузьменко П.А.

 

115.           

Цитокіновий статус у дівчаток із вульвовагінітами

тези

Матеріали до ІІ Міжвузівської наукової конференції студентів та молодих вчених. – Вінниця, 2005. – С.182-183.

2

Данькова К.Ю., Богачік А.Л.

 

116.           

Особливості змін рівня Il-1b у вмісті піхви при вульвовагінітах у дівчат

тези

Труды Крымского государственного университета им. С.И.Георгиевского. – 2005. – Т.141, Ч.ІІ. – С.161.

1

 

 

117.           

Немедикаментозне лікування в акушерстві та гінекології (рекомендовано до видання Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України)

навчально-методич–ний посібник

Чернівці, 2005. – 185 с.

185

36

Юзько О.М.,

Ніцович І.Р.,

Польова С.П. та інші, всього 5 осіб

 

 

118.           

Клінічні лабораторні дослідження (рекомендовано до видання Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України)

навчально-методич–ний посібник

 

Чернівці, 2005. – 348 с.

348

22

Сплавський О.І., Пішак О.В., Малкович Н.М. та інші, всього 8 осіб

 

119.           

Методичні вказівки для студентів щодо організації навчального процесу з дитячої гінекології на медичних факультетах (спеціальність “Педіатрія”, “Лікувальна справа”)

навчально-методич–ний посібник

 

Чернівці,  2006. – 150 с.

150

129

Юзько О.М.,

Рак Л.М.,

Шевчук І.І.

 

ІІ. НАУКОВІ, НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОБОТИ, ОПУБЛІКОВАНІ ПІСЛЯ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

 

120.           

Вибір антисептиків для санації піхви при вульвовагінітах у дівчат та підлітків

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. Шупика. – К., 2006. – Випуск 14, книга 4. – С.156-160 (фахове видання).

6

Андрієць О.А.

 

121.           

Функціональна діагностика внутрішньоутробного стану плоду (рекомендовано до видання Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України)

навчальний посібник

Чернівці, 2006. – 118 с.

118

30

Польова С.П.,

Ніцович І.Р.,

Лакуста Н.М.,

Бегаль Л.В.

 

122.           

Дитяча гінекологія (збірник тестових завдань та задач) (рекомендовано до видання Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України)

навчальний посібник

Чернівці, 2006.- 55 с.

55

30

Юзько О.М.,

Бегаль Л.В.,

Приймак С.Г.

 

123.           

Тенденції в розвитку деякої гінекологічної патології у дівчат Буковини

тези

Здорова дитина: здорова дитина та генетичні аспекти її розвитку / Матеріали ІV Міжнародної науково-прктичної конференції, Чернівці, 28-29 вересня 2006 р. - Чернівці, 2006. – С5.

1

Андрієць О.А.

 

124.     

Роль інфекцій, що передаються статевим шляхом у розвитку вульвовагінітів у дівчат препубертатного та пубертатного віку

тези

ХИСТ Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. – 2007. –  №9. – С.14.

1

Данькова К.Ю.

Андрієць А.В.

 

125.     

Частота прояву найбільш значущих ознак вульвовагініту у дівчат різних вікових періодів

тези

Материалы ІІ Международной научно-практической конференции “Современные научные достижения – ’2007”, Днепропетровск, 01-14 февраля 2007 г. – Медицина. – Т.5. – Днепро­петровск: Наука и образование, 2007. – С.4-6.

3

Боднарюк О.І.

 

126.     

Частота клінічних проявів вульвовагініту у дівчат в залежності від форми захворювання

тези

Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Молодь та перспективи сучасної медичної науки”. – Вінниця, 2007. – С.5.

1

Боднарюк О.І.

Данькова К.Ю.

Андрієць А.В.

 

127.     

Частота зустрічаємості рецидивів хронічних вульвовагінітів та їх сезонна залежність у дівчат різних вікових періодів

тези

Матеріали ХІ Ювілейного міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, присвячений 50-річчю заснування ТДМУ, Тернопіль, 10-12 травня 2007 р. – Тернопіль, 2007. – С.139.

1

Данькова К.Ю.

Боднарюк О.І.

Андрієць А.В.

 

128.     

Значення мікст-інфекцій в етіології вульвовагінітів у дівчаток нейтрального віку

тези

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції  студентів та молодих вчених “Новітні підходи до лікування в сучасній медицині2,  Ужгород, 17-19 квітня 2007 р. – Ужгород, 2007. – С.139.

1

Данькова К.Ю.

Боднарюк О.І.

Андрієць А.В.

 

129.           

Характеристика змін прозапальних цитокінів у дівчаток нейтрального періоду розвитку, хворих на вульвовагініти

стаття

Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: Зб. наукових статей. – Випуск ХІХ, Т. 1. – Запоріжжя: Видавництво ЗДМУ, 2007. – С.8-12. (фахове видання).

5

Боднарюк О.І.

Данькова К.Ю.

 

130.           

Клінічні аспекти виникнення та розвитку вульвовагінітів у дівчат в різні вікові періоди життя

стаття

Репродуктивное здоровье женщины. – 2007. - №2(31). – С.172-175 (фахове видання).

4

Андрієць А.В.

 

131.           

Етіологічний аспект збудників вульвовагінітів у дівчаток нейтрального віку розвитку

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2007. – Т.11, №2. – С.8-11 (фахове видання).

4

Данькова К.Ю.

Боднарюк О.І.

 

132.           

Гінекологічна патологія у дівчат Буковини

тези

Матеріали V міжнародної наук.-практ. конф. «Здорова дитина: формування інноваційної парадигми збереження здоров’я дітей», Чернівці, 20-21 вересня 2007 р. – Чернівці, 2007. – С.5-6.

2

Андрієць О.А.

 

133.           

Використання протефлазиду при лікуванні вульвовагінітів у дівчаток

тези

ІХ з’їзд ВУЛТ 10-12 травня 2007 р., Вінниця. – С.49.

1

Андрієць О.А.

 

134.           

Мікробіоценоз піхви та вульви у новонароджених дівчаток

стаття

Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. Шупика. – К., 2007. – Вип. 16, кн.3. – С.80-86 (фахове видання).

7

Данькова К.Ю.

Андрієць А.В.

 

135.           

Характеристика змін протизапальних цитокінів у дівчаток, хворих на вульвовагініт

тези

Сучасні аспекти медицини і фармації – 2007 / Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених. – Запоріжжя, 2007. – С.11-12.

2

Боднарюк О.І.

Данькова К.Ю.

 

136.           

Вміст статевих гормонів у дівчат пубертатного віку, хворих на вульвовагініт

 

 

 

 

 

тези

Перинатальна охорона плода: діагностика та фармокорекція // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Чернівці: Медуніверситет, 2007. – С.3-6.

4

Бегаль Л.В., Бодранюк О.І., Данькова К.Ю.

 

137.           

Сучасні підходи до лікування запальних захворювань статевих органів у дівчат-підлітків

тези

Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку / Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Київ, 26-28 травня 2008 р. – Ч.2. – К., 2008. – С.12-13.

2

Андрієць О.А., Сакрієр А.Л., Боднарюк О.І.

 

138.           

Вміст статевих гормонів у дівчат пубертатного віку, хворих на вульвовагініт

стаття

Перинатальна охорона плода: діагностика і фармакокорекція/Матеріали конференції, Чернівці, 1-2 листопада 2007р.-Чернівці, 2007.-С.3-6.

5

Андрієць О.А.,

Бегаль Л.В.,

Боднарюк О.І.,

Данькова К.Ю.

 

139.           

Особливості стану соматичного здоров’я у дівчат, хворих на вульвовагініт

тези

Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2008  / Materialy IV Miedzynarodowej naucowi-praktycznej konferencj, Przemysl, 15-28 lutego 2008 roku. – Medycyna. Nauk biologicznych. – Tym 7. – S. 3-4.

2

Андрієць О.А.

 

140.           

Проблеми репродуктивного здоров’я дівчат Буковини

тези

Проблемні питання патології у дітей та підлітків / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Тернопіль. 3-4 квітня 2008 р.  – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»,  2008. – С.139-140.

2

Андрієць О.А. Андрієць А.В.

 

141.           

Вивчення цитологічних, імуноцитохімічних та морфометричних особливостей піхвового епітелію при вульвовагінітах у дівчат пубертатного віку

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. – 2008. – Вип. 17, кн. 4. – К., 2008. – С.276-282. (фахове видання)

7

Андрієць О.А., Вовк І.Б., Задорожна Т.Д.

 

142.           

Застосування місцевих ферментних препаратів при лікуванні запальних захворювань статевих органів у дівчат-підлітків

стаття

Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. – Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И.Георгиевского. – 2008. – Т. 144, ч. ІІІ. – С.5-7. (фахове видання)

3

Андрієць О.А., Сакрієр А.Л., Косевич В.М., Андрієць А.В.

 

143.           

Характеристика змін прозапальних цитокінів у дівчаток препубертатного періоду розвитку, хворих на вульвовагініти

стаття

Практична медицина. – 2008. – Т. XIV, №2. – С.70-74. (фахове видання)

5

Андрієць О.А.

 

144.           

Шляхи підвищення ефективності лікування вульвовагінітів у дівчаток нейтрального віку

стаття

Український медичний альманах. – 2008. – Т. 11, №1. – С. 7-8. (фахове видання)

2

Андрієць О.А., Сакрієр А.Л.

 

145.           

Застосування дістриптази при лікуванні запальних захворювань геніталій та збереженні репродуктивного здоров’я у дівчат

тези

Допоміжні репродуктивні технології в лікуванні безпліддя. Три десятиліття IVF / Матеріали Всеукраїнського науково-практичної конференції, Київ, 19-21 червня 2008 р. – К., 2008. – С.28.

1

Андрієць О.А., Шкробанець І.Д.

 

146.           

Особливості клінічних проявів та лікування пубертатних менорагій

стаття

Актуальні питання медичної науки та практики. – Збірник наукових праць. – Вип. 73, кн. 1, Т.2. – Запоріжжя, 2008. – С. 12-15. (фахове видання)

4

Андрієць О.А., Бесараба О.Л., Боднарюк О.І.

 

147.           

Проблема пубертатних менорагій у дівчат Буковини

тези

Хист. – 2008. – Вип. 10. – С.19.

1

Андрієць О.А., Друца Р.І.,

Андрієць А.В.

 

148.           

Нові підходи до лікування запальних захворювань геніталій у дівчат

тези

 Матеріали СФУЛТ. – Ів.-Франківськ, 2008. – С.83.

1

Андрієць О.А.

 

149.           

Порушення менструальної функції як показник репродуктивного неблагополуччя у дівчат Буковини віком до 14 років

стаття

Репродуктивное здоровье женщины. – 2008. – №4. – С.218-221. (фахове видання)

4

Андрієць О.А., Шкробанець І.Д.

 

150.           

Гінекологічна та екстрагенітальна патологія як індикатор репродуктивного здоровя у дівчат Буковини

стаття

Здоровье женщины.- 2008.- №3.- С.138 – 140. (фахове видання)

3

І.Д.Шкробанець, Андрієць О.А.

 

151.           

Крок 2. Загальна лікарська підготовка. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту

навчальне видання

Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту: Крок2. Загальна лікарська підготовка. Затверджено МОЗ України. – К., 2008. – 32 с.

32

1

Акентьєв С.О., Багірян І.О., Березов В.М. та інші, всього111 осіб.

 

 

152.           

Вульвовагініти у дівчат

Моногра

фія

Чернівці: Медуніверситет, 2008.-240 с.

240

 

 

153.           

Репродуктивне здоровя дівчат Буковини

тези

Хірургічні аспекти захворювань кишечника у дітей/Матеріали науково-практичного симпозіуму, Чернівці, 22-24 жовтня 2008р.-С.75-76

2

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І.

 

154.           

Роль урологічної патології в розвитку гінекологічних захворювань у дівчат

тези

Актуальні питання урології/Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 жовтня 2008 р.-Чернівці, 2008.-С.67-69.

3

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І.

 

155.           

Имуномодулятор Протефлазид в лечении вульвовагинитов у девочек

тези

Алергология и иммунология.-2009.-Т.10,№1.-С.93.

1

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І.,

Андрієць А.В.

 

156.           

Порушення біоптатів слизових оболонок геніального тракту у дівчат пубертатного періоду, інфікованих мікобактеріями

тези

Хист.-2009.-Вип.11.-С.49-50.

2

Гуменна К.Ю.,

Андрієць О.А.,

Лакуста Н.М.

 

157.           

Урологічна патологія у дівчат Буковини

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Сучасна наука в мережі Інтернет, 26-28 лютого 2009.-С.26-27.

2

Боднарюк О.І.,

Андрієць О.А.

 

 

158.           

Запальні захворювання внутрішніх статевих органів на тлі урологічної патології в дівчат

тези

Хист.

Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. – 2010. – Вип. 12. – С.18-19.

1

Боднарюк О.І.,

Андрієць А.В.

 

159.           

Оптимізація лікування запальних захворювань статевих органів у дівчат-підлітків на тлі деякої урологічної патології

стаття

Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения.-2009.-Т.145,ч.ІІ.-С.17-20.

4

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І.,

Ясинська А.П.,

Андрієць А.В.

 

160.           

Проблеми репродуктивного здоровя дівчат Буковини

стаття

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.-Київ:”Інтермед”, 2009.-С.11-13.

3

Андрієць О.А.,

Шкробанець І.Д.,

Боднарюк О.І.,

Корнякова А.

 

161.           

Запальні захворювання внутрішніх статевих органів на тлі урологічної патології в дівчат

стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2009.-№1.-С.122-124.

3

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І.,

Ясинська А.П.

 

 

162.           

Запальні захворювання внутрішніх статевих органів на тлі урологічної патології у дівчат Буковини

стаття

Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения.-Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского.-2010.-Т.149.ч.ІV.-С.24-26.

3

Боднарюк О.І.,

Андрієць О.А.,

Манчуленко Д.Г.,

Сакрієр А.Л.,

Катеренчук О.І.

 

163.           

Клінічні аспекти виникнення та розвитку сальпінгооофоритів на тлі запальних захворювань нирок у дівчат-підлітків

стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2010.-№2.-С.34-37.

5

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І.,

Ясинська А.П.

 

 

164.           

Особливості клінічних проявів та лікування пубертатних менорагій у дівчат Буковини

стаття

Здоровье женщины.-2010.-№10(46). С.158-159.

2

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І.,

Бесараба О.Л.,

Косевич М.І.,

Манчуленко Д.Г.,

Ходан А.Г.

 

165.           

Сучасні підходи до комплексного лікування сальпінгооофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-підлітків.

стаття

 

 

Андрієць О.А., Боднарюк О.І., Шкробанець І.Д., Андрієць А.В.

 

166.           

Вплив патології щитоподібної залози на менструальну функцію у дівчат пубертатного віку.

стаття

Подано в журнал «БМВ»

 

Цисар Ю. В., Андрієць О. А.

 

167.           

Роль ендокринної  патології в розвитку  гінекологічних захворювань у дівчат.

стаття

Готується до подачі в журнал «Здоров’я жінки»

 

Цисар Ю. В., Андрієць О. А.

 

168.           

Ювенільне акушерство (медичні та соціальні аспекти)

стаття

З турботою про жінку. – 2011. - №2 (23). – С. 12-14

3

Ринжук Л.В., Андрієць О.А., 

Ринжук В.Є.

 

169.           

Вульвовагініт у дівчат

стаття

З турботою про жінку. – 2011. - №2 (23). – С. 9-11

 3

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І.

 

170.           

Клінічний випадок розриву матки під час вагітності

стаття

З турботою про жінку. – 2011. - №2 (23). – С.

 

Андрієць О.А.,

Косевич М.І.,

Бербець А.М.,

Боднарюк О.І.,

Нікіфор Л.В.

 

171.           

Роль бактеріального вагінозу в розвитку запальних захворювань органів малого таза у дівчат-підлітків

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т. 15, №1 (57).- С. 

4

Боднарюк О.І.,

Андрієць А.В.,

Олексина Н.М.,

Андрієць А.В.

 

172.           

Медсестринська освіта, як один із найважливіших підрозділів медичної освіти

тези

Матеріали навчально-методичної конференції викладачів БДМУ «Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті європейської освітньої інтеграції», 20 квітня 2011 р., Чернівці. – Чернівці, 2011. – С.4-5.

1

Гресько М.Д.,

Юзько О.М., Андрієць О.А.,

Рак Л.М.

 

173.           

Комплексне лікування сальпінгоофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-підлітків

тези

Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи / матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю, 14 квітня 2011 р., Чернівці. – Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2011. – С.19-21.

2

Боднарюк О.І.,

Андрієць О.А.

 

174.           

Розвиток запальних органів малого таза у дівчат – підлітків на тлі бактеріального вагіноза

тези

VIII міжнародна  медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених – 29-31 березня 2011 р. Хист

 

Боднарюк О.І.,

Андрієць А.В.,

 

 

175.           

Стан загального імунітету у дівчат-підлітків із сальпінгооофоритами на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура

тези

 

 

Андрієць О.А., Боднарюк О.І.

 

 

176.           

Роль тиреоїдного гомеостазу в становленні репродуктивної системи у дівчат Буковини препубертатного та пубертатного віку.

тези

Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи / матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю, 14 квітня 2011 р., Чернівці. – Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2011. – С.4-5.

 

Андрієць О.А., Цисар Ю.В.

 

177.           

Репродуктивне здоров’я дівчат Буковини

тези

Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи / матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю, 14 квітня 2011 р., Чернівці. – Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2011. – С.5-7.

2

Андрієць О.А., Шкробанець І.Д., Олексина Н.М., Андрієць А.В.

 

  178.     Unplanned pregnancy and the effectiveness of contraceptive methods with female adolescents in Ukraine    
 тези Abstracts of 12th European Congress of Paediatric and Adolescent Gynaecology
 1 I. Tuichkina
I. Vovk
G. Ababkova
M. Sergiyenko
 

ІІІ. ПАТЕНТИ ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ

 

179.           

Вагінальний супозиторій для лікування запальних захворювань піхви та вульви

-

Деклараційний патент України на винахід №41100А .- Заявл. 09.02.2001. Опубл. 15.08.2001.- Бюл.№7.

3

2

Юзько О.М., Польова С.П., Шевчук І.І. та інші, всього 5 осіб

 

180.           

Спосіб лікування ювенільних вульвовагінітів.

-

Деклараційний патент України на винахід №63681 А.- Заявл. 28.05.2003.Опубл. 15.01.2004.- Бюл. № 1.

3

Юзько О.М.,

Бегаль Л.В.,

Хитра А.О.,

Бакун О.В

 

181.           

Спосіб лікування ювенільних вульвовагінітів

-

Деклараційний патент України на корисну модель № 11175.- Заявл.02.06.2005. Опубл. 15.12.2005. – Бюл.№12.

3

Андрієць В.В.

 

182.           

Пристрій для лікування післяпологових ендометритів

-

Раціоналізаторська пропо­зиція. Буковинська державна медична академія.- № 7/01.- Чернівці, 2001.

1

Польова С.П., Мігайчук М.В.

 

183.           

Метод лікування запальних захворювань піхви та вульви шляхом введення вагінального супозиторію

-

Раціоналізаторська пропо­зиція. Буковинська державна медична академія.- № 5/01.- Чернівці, 2001.

1

Бакун О.В.

 

184.           

Вагінальний супозиторій для лікування запальних захворювань піхви та вульви

-

Раціоналізаторська пропозиція. Буковинська державна медична академія.- №91/03.-Чернівці, 2003.

1

Юзько О.М.,

Хитра А.О.,

Польова С.П. та інші, всього 5 осіб

 

185.           

Використання тіотриазоліну при лікуванні запальних процесів зовнішніх і внутрішніх статевих органів в дитячому та підлітковому віці.

-

Раціоналізаторська пропозиція. Буковинська державна медична академія.- №92/03.-Чернівці, 2003.

1

Юзько О.М.,

Хитра А.О.,

Гага А.В.

 

186.           

Спосіб лікування ювенільних вульвовагінітів озонованою маззю мірамістину

-

Раціоналізаторська пропозиція. Буковинський державний медичний університет.- №23/06.-Чернівці, 2006.

1

 

 

187.           

Підсилення антибактеріальних властивостей розчину антисептика шляхом його озонування

-

Раціоналізаторська пропозиція. Буковинський державний медичний університет.- №24/06.-Чернівці, 2006.

1

Андрієць В.В.

 

188.           

Спосіб лікування ювенільних вульвовагінітів озонованим розчином мірамістину

-

Раціоналізаторська пропозиція. Буковинський державний медичний університет.- №25/06.-Чернівці, 2006.

1

Юзько О.М., Ніцович І.Р.

 

 

189.           

Спосіб комбінованого лікування вульвовагінітів і кольпітів у дівчат

 

-

Раціоналізаторська пропозиція. Буковинський державний медичний університет.- №69/08.-Чернівці, 2008.

1

 

 

190.           

Спосіб комплексного лікування сальпінгооофоритів у дівчат-підлітків

 

-

Раціоналізаторська пропозиція. Буковинський державний медичний університет.- №70/08.-Чернівці, 2008.

1

Боднарюк О.І., Андрієць А.В.

 

191.           

Спосіб лікування ювенільних сальпінгооофоритів

Патент на корисну модель

№47756 бюл. №4 від 25.02.2010; № заявки u2009 082776, дата подання заявки 05.08.2009; МПК (2009) А61Р 15/00

 

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І.

 

 

192.           

Використання лаферобіону в комплексному лікуванні сальпінгооофоритів у дівчат-підлітків

 

Раціоналізаторська пропозиція Буковинський державний медичний університет.- №5/09 від 19.02.2009р.

 

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І., Андрієць А.В.

 

193.           

Застосування ентерожерміни в комплексному лікуванні сальпінгооофоритів у дівчат-підлітків

 

Раціоналізаторська пропозиція Буковинський державний медичний університет.- №49/09 від 05.06.2009р.

 

 

Боднарюк О.І., Андрієць А.В.,

Андрієць О.А.

 

194.           

Використання Канефрону Н в комплексному лікуванні сальпінгооофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-підлітків

 

Рац. пропозиція №53/11 від 25.05.11

 

Андрієць О.А., Андрієць А.В., Боднарюк О.І.

 

ІV. ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОБОТИ

 

1.

Методична розробка практичного заняття на тему: „Септичний шок в акушерстві та гінекології” (для студентів та лікарів-інтернів)

методична розробка

Чернівці,1995.-14с.

14

6

Юзько О.М.,

Лаптєва Т.А.

 

2.

Методична розробка практичного заняття на тему: „Реанімація та інтенсивна терапія новонароджених, що народились в асфіксії” (для самостійної підготовки студентів)

методична розробка

Чернівці, 1995.-15с.

15

6

Юзько О.М.,

Лаптєва Т.А.

 

3.

Методичні рекомендації по акушерству (для самостійної роботи студентів та лікарів-інтернів)

методичні рекоменда­ції

Чернівці, 1995.-38с.

38

12

Юзько О.М.,

Лаптєва Т.А.

 

4.

Контрольні запитання та ситуаційні задачі по темі „Методи обстеження в акушерстві та гінекології” (для студентів та інтернів)

навчальний посібник

Чернівці,1995.-15с.

15

8

Юзько О.М.

 

5.

Контрольні запитання до підсумкових занять по акушерству і гінекології (для студентів та інтернів)

навчальний посібник

Чернівці,1997.-56с.

56

20

Юзько О.М.,

Лаптєва Т.А.

 

6.

Використання нетрадиційних методів лікування в акушерстві та гінекології

навчальний посібник.

Чернівці, 2000.- 96 с.

96

16

Юзько О.М.

Дудченко А.А.

Ніцович Р.М. та ін. (всього 10 осіб)

 

7.

Гормональна діагностика та лікування в акушерстві і гінекології

навчальний посібник

Чернівці, 2000.- 58 с.

58

15

Юзько О.М.

Дудченко А.А. Куріцин А.В.

Знак В.М.

 

 

8.

Збірник тестових завдань для підготовки до медичного ліцензійного іспиту “Крок-2”

навчальне видання

Загальна лікарська підготовка. – К., 2002. – 50 с.

50

1

Лаптєва Т.А., Ляшенко Г.М. (всього 50 осіб)

 

9.

Запальні захворювання зовнішніх статевих органів та піхви в ювенільному віці (рекомендовано до видання Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України)

навчальний

посібник

 

Чернівці,                         2002.- С. 49.

49

39

Юзько О.М.

 

10.

Алгоритми дій лікаря при невідкладних станах в акушерстві та гінекології

навчальний посібник

Чернівці, 2003. – 82 с.

82

13

Юзько О.М.,

Юзько Т.А., Ніцович І.Р. та інші, всього 10 осіб

 

11.

Кольпоцитологічна, гістологічна гістероскопічна та ультразвукова діагностика стану ендометрія (рекомендовано до видання Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України)

навчальний посібник

 

Чернівці.-№ 23-01-25/82, Протокол № 2від 03.04.02.-2004.- 60 с.

60

10

Юзько О.М., Куріцин А.В., Польова С.П. та інші, всього 5 осіб

 

 

12.

Немедикаментозне лікування в акушерстві та гінекології (рекомендовано до видання Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України)

навчально-методич–ний посібник

Чернівці, 2005. – 185 с.

185

36

Юзько О.М.,

Ніцович І.Р.,

Польова С.П. та інші, всього 5 осіб

 

 

 

13.

Клінічні лабораторні дослідження (рекомендовано до видання Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України)

навчально-методич–ний посібник

 

Чернівці, 2005. – 348 с.

348

22

Сплавський О.І., Пішак О.В., Малкович Н.М.,

(всього 9 осіб)

 

14.

Методичні вказівки для студентів щодо організації навчального процесу з дитячої гінекології на медичних факультетах (спеціальність “Педіатрія”, “Лікувальна справа”)

навчально-методичний посібник

Чернівці,  2006. – 150 с.

150

129

Юзько О.М.,

Рак Л.М.,

Шевчук І.І.

 

15.

Функціональна діагностика внутрішньоутробного стану плоду (рекомендовано до видання Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України)

навчальний посібник

Чернівці, 2006. – 118 с.

118

30

Польова С.П.,

Ніцович І.Р.,

Лакуста Н.М.,

Бегаль Л.В.

 

16.

Дитяча гінекологія (збірник тестових завдань та задач) (рекомендовано до видання Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України)

навчальний посібник

Чернівці, 2006.- 55 с.

55

43

Юзько О.М.,

Бегаль Л.В.,

Приймак С.Г.

 

17.

Крок 2. Загальна лікарська підготовка. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту

навчальне видання

Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту: Крок 2. Загальна лікарська підготовка. Затверджено МОЗ України. – К., 2008. – 32 с.

32

2

Акентьєв С.О., Багірян І.О., Березов В.М. та інші, всього111 осіб.

 

 

 

 

 

 

 

Виступи на конференціях за 2011 рік

1.      Андрієць О.А. Репродуктивний потенціал дівчат Буковини. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи», 14 квітня 2011 р., Чернівці.

2.      Андрієць О.А., Олексина Н.М. Становлення репродуктивної функції на тлі гастродуоденальних захворювань у дівчат. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи», 14 квітня 2011 р., Чернівці.

3.      Боднарюк О.І., Андрієць О.А., Андрієць А.В. Оптимізація лікування сальпінгоофоритів у дівчат із захворюваннями сечовивідних шляхів. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи», 14 квітня 2011 р., Чернівці.

4.      Лусте О.В., Андрієць О.А. «Перинатальний слід» в дитячій гінекології. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи», 14 квітня 2011 р., Чернівці.

5.      Цисар Ю. В., Андрієць О.А. Роль тиреоїдного гомеостазу в становленні репродуктивної системи у дівчат Буковини препубертатного та пубертатного віку. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи», 14 квітня 2011 р., Чернівці.

6.      Андрієць О.А. Стан репродуктивного здоров¢я дівчат Буковини. 92-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу БДМУ, 15, 16, 21 лютого 2011 р., Чернівці.

7.      Лівшиць І.В., Коваль Г.Д., Андрієць О.А. Симпозіум фахівців України з репродуктивної медицини, приурочений 20-річчю народження в Україні першої дитини після запліднення in vitro, 18-19 березня 201 р., м. Харків.

8.      Андрієць О.А. Нові аспекти в діагностиці та лікування в дитячій гінекології. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного акушерства», 7-8 квітня 2011 р., м. Тернопіль.

9.      Андрієць О.А., Шкробанець І.Д., Юзько О.М., Нікіфор Л.В., Андрієць АВ. Репродуктивний потенціал дівчат Буковини. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного акушерства», 7-8 квітня 2011 р., м. Тернопіль.

10.  Андрієць О.А., Олексина Н.М., Лусте О.В. Реподуктивне здоров’я дівчат Буковини підліткового віку на тлі гастроентерологічної патології. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного акушерства», 7-8 квітня 2011 р., м. Тернопіль.

11.  Боднарюк О.І., Андрієць О.А. Сучасні принципи лікування сальпінгоофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного акушерства», 7-8 квітня 2011 р., м. Тернопіль.

12.  Андрієць О.А.. Цисар Ю.В. Порушення менструального циклу у дівчат пубертатного віку, хворих на гіпотиреоз. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного акушерства», 7-8 квітня 2011 р., м. Тернопіль.

13.  Навчально-методична конференція викладачів БДМУ «Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті європейської освітньої інтеграції», 20 квітня 2011 р., Чернівці.

14.  Андрієць О.А.. Олексина Н.М. Гінекологічна патологія на тлі ожиріння.

 Міжнародна конференція  з проблем збереження репродуктивного здоров¢я нації 28 травня 2011 р., м. Чернівці.

    15.Гуменна К.Ю., Андрыэць О.А. Захворюванысть на сальпынгоофорити серед дівчат-пыдлыткыв Буковини за 2005-2010 роки. Міжнародна конференція  з проблем збереження репродуктивного здоров¢я нації 28 травня 2011 р., м. Чернівці.

   

 

Comments