Бербець А.М.

Список наукових праць доцента кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

Бербеця А.М.

 

Назва

Стаття, тези

Назва видавництва, журналу (рік, номер журналу, сторінки)

К-ть друк. арку-шів

Прізвища співавторів

1.

Особливості змін у системі регуляції агрегатного стану крові у здорових вагітних в малих термінах гестації.

Стаття

Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини. Збірник наукових праць, присвячених 84-й підсумковій науковій конференції співробітників Буковинської державної медичної академії.

Чернівці. - 2003. – С.21-22.  

2

Ясніковська С.М.

2.

Сироваткові рівні білків зони вагітності та репродуктивних гормонів у жінок із загрозою викидня в першому триместрі/

Стаття

Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні питання акушерства”. Тернопіль, 3-4 квітня 2003 р.

// Вісн. наук. досл. - №1. – 2003. - С.73-74.

2

Кравченко О.В.

3.

Прогностична цінність децидуально-трофобластичних порушень у жінок з невиношуванням

 

Стаття

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. - К. – 2003.  – C.480-483.

 

3

Кравченко О.В., Плачинта О.В.

4.

Гормональна регуляція процесів адаптації у молодих людей

Тези

Матеріали

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фізіологія регуляторних систем», присвячена пам’яті проф. Я.Д.Кіршенблата

Чернівці,

5-6 червня 2003 року. – Чернівці – 2003. – С.21

2

Мардар Г.І.,

Юшко Ю.М.,

Коваленко С.В.

5.

Оцінка ефективності корекції децидуально-трофобластичних порушень у жінок із невиношуванням в ранні терміни гестації

Стаття

Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні питання акушерства”.//  Вісн. наук. досл. - №2. – 2004. - С. 68-69.

4

Кравченко О.В.

6.

До питання корекції стану первинного гемостазу у вагітних із клінікою невиношування в І триместрі

Стаття

Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини. Збірник наукових праць, присвячених 85-й підсумковій науковій конференції співробітників Буковинської державної медичної академії. – Чернівці. – 2004. – С.21-24.    

3

 

7.

 Практическое значение диагностических критериев при невынашивании беременности

Стаття

Материалы Международной научно-практической конференции “Здоровье семьи – ХХІ век. – Гоа (Индия). – 2004. – С.150-153.

3

Кравченко Е.В.

8.

Комплексний підхід до лікування децидуально-трофобластичних порушень у жінок з невиношуванням

Стаття

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. - К. – 2004. - C.522-526.

 

4

Кравченко О.В.

9.

Плацентографія – ультразвукові можливості ранньої діагностики синдрому затримки розвитку плода

Стаття

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. - К. – 2004. - C.526-529.

3

Кравченко О.В.

Степанова Е.С.

10.

Морфометричні особливості плацент у жінок із невиношуванням в І триместрі гестації.

Тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми морфологічної діагностики хвороб плода і дитини”// Бук. мед. вісник. – 2004. – №3-4. – С.311

1

Кравченко О.В.

11.

Деклараційний патент України “Спосіб лікування плацентарної недостатності при невиношуванні вагітності у ранніх термінах”

Патент

Опубліковано 15.09.2004, бюл.№9, № 69776А.

-

Кравченко О.В.

12.

Спосіб прогнозування невиношування вагітності в ранніх термінах шляхом визначення в крові плацентарних білків, репродуктивних гормонів та показників гемостазу

Інформа-ційний лист

Інформаційний лист № 134-2003

-

Кравченко О.В.

 

Праці, опубліковані після захисту дисертації

 

13.

Перебіг вагітності і пологів у жінок із комплексним лікуванням децидуально-трофобластичнх порушень при невиношуванні в ранні терміни гестації.

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2005. – Т.4. №1. – С. 9-15.

6

 

14.

Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок із комплексним лікуванням децидуально-трофобластичнх порушень при невиношуванні в ранні терміни гестації.

Стаття

Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. Труды Крымского государственного медицнского университета.  – 2006. – Том 142, часть 2. – Стр. 95-99.

5

Кравченко О.В.

15.

Адаптація новонароджених, матері яких перенесли загрозу викидня в першому триместрі вагітності

Тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здорова дитина: формування інноваційної парадигми збереження здоров’я дітей». – Чернівці: 2007 р. – Стор. 20.

1

 

16.

Лапароскопічна діагностика туберкульозного ураження    геніталій

Стаття

Шпитальна хірургія. – 2007. - №4. – Стор. 67 – 68.

2

Польова С.П.

Приймак С.Г.

Ніцович І.Р.

 

Праці, опубліковані в 2008-2011 роках

 

17.

Hormonal Functions of Placenta and Tuberculosis

Тези

Materials of Ninth European Meeting Days of the French Society of Gynecology. – Paris. – 2008. –  P.121.

1

Poliova S.P.

Shehzad Mohammad

18.

Морфологічні прояви фетоплацентарної недостатності у вагітних, хворих на туберкульоз

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – Т.7., №2. – 2008. – С.29-30

2

А.В. Гошовська

С.П. Польова

19.

Видовий склад мікрофлори піхви у вагітних, хворих на туберкульоз

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – Т.7., №3. – 2008. – С.94-96

3

С.П. Польова

І.Й. Сидорчук

І.В. Гатеж

20.

Особливості гормональної функції плаценти у вагітних, хворих на туберкульоз

Стаття

Інтегративна антропологія. - №2 (12). – 2008. – С.19-20.

2

С.П. Польова

А.В. Гошовська

21.

Фізичні чинники у комплексному лікуванні жінок, хворих на генітальний туберкульоз

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2008. – Т.7, №4. – С. 57-59.

3

С.П. Польова

І.Р. Ніцович

 

22.

Молекулярно-генетичні методи діагностики туберкульозу у вагітних

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2008. – Т.7, №4. – С.35-36

2

С.П. Польова

А.В. Гошовська

23.

Клініко-морфологічна діагностика і лікування дисфункції плаценти у вагітних, хворих на туберкульоз

Стаття

Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – Т.8, №1. – 2009. – С.10-14

5

С.П. Польова

І.С. Давиденко

О.В. Бакун

24.

Hormonal Changes in Pregnant Women Afflicted with Tuberculosis

Тези

Матеріали науково-практична конференція "Досягнення фундаментальної та клінічної медицини", англійською мовою (для молодих вчених та студентів). // Український медичний альманах. – 2009. – Т.12, №1 (додаток). – С.25

1

Poliova S.P.

 

25.

Вплив плазмаферезу на показники гуморальної ланки системного імунітету в жінок із безплідністю трубного походження

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2009. – Т.13, №2. – С.3-5

3

О.В. Бакун

В.Г. Купчанко

26.

Changes of placenta hormonal function in pregnant women afflicted with tuberculosis

Тези

Materials of Tenth European Meeting Days of the French Society of Gynecology. – Paris – 2009. –  P.130.

1

Poliova S.P.

 

27.

Особливості ультразвукового вимірювання плацент у жінок, що перенесли загрозу викидня в І триместрі

Тези

Всеукраїнський студентський журнал «Хист». – 2010.  – №1.  – С.116

1

Небеснюк Л.

Кошман М.

28.

Показники стану фетоплацентарної системи у жінок із невиношуванням в І триместрі вагітності

Тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології. – Матеріали 2-го наукового симпозіуму. – Чернівці. – 2010. – С.110.

1

 

29.

Взаємозв’язки між деякими показниками гомеостазу у жінок із невиношуванням у ранні терміни гестації

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т.15, №1. – С.6-9

4

Бакун О.В.

Знак В.М.

30.

Випадок розриву матки під час вагітності

Стаття

З турботою про жінку. – 2011. - №3 (24). – С.21

1

Андрієць О.А.

Косевич М.І.

Нікіфор Л.В.

Боднарюк О.І.

31.

Особливості плацент у жінок, що перенесли загрозу викидня в І триместрі

Тези

Всеукраїнський студентський журнал «Хист». – 2010.  – №1.  – С.22

1

Бурлак Л.Ю.

Костиненко С.Ю.

32.

Актуальні питання викладання дисципліни «Акушерство та гінекологія» іноземним студентам

Тези

Матеріали педагогічної конференції БДМУ. - 2011. – С.23

1

Юзько О.М.

Бакун О.В.


33.

Взаємозв¢язки між деякими показниками гемостазу у жінок із невиношуванням у ранні терміни гестації

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2011. № 1.- С. 6-10

  5

Бербець А.М.,

Бакун О.В.,

Знак В.М.

34.

Особливості плаценти у жінок, що перенесли загрозу викидня в І триместрі

тези

Матеріали VІІІ міжнародної  медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених (85-й щорічний науковий форум), 29-31 березня 2011 р. – Хист. Всеукраїнський медичний журнал для молодих вчених. – Чернівці, 2010. – Випуск 13. – С.22.

1

Бербець А.М., Бурлака Л.Ю., Костиненко С.Ю.

35.

Актуальні питання викладання дисципліни «Акушерство та гінекологія» іноземним студентам

тези

Матеріали навчально-методичної конференції викладачів БДМУ «Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті європейської освітньої інтеграції», 20 квітня 2011 р., Чернівці. – Чернівці, 2011. – С.148.

1

Юзько О.М.,

Бакун О.В.

36.

Застосування фітопрепаратів при гіпогалактії

стаття

Таврійський медико-

біологічний вісник. – 2011. № 1.- С. 245-247

  3

Бакун О.В.,

Купчанко В.Г.

Бербець А.М.,

 

37.

Special features in the course of postnatal period in women with hypogalactia using phytomedications

стаття

Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії і фармакології». – Лондон, 2011.-С.31-32

  3

Бакун О.В.,

Купчанко В.Г.

Ніцович І.Р.

37.

Гіпогалактія як прояв ускладнень післяпологового періоду

стаття

Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України.-2011.-С.21-25

5

Бакун О.В.,

Купчанко В.Г.

Андрієць О.А.


Виступи на конференціях в 2011 році

  1. Бербець А.М. Взаємозв`язки між деякими показниками гомеостазу у жінок із невиношуванням у І триместрі гестації. 92-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу БДМУ, 15, 16, 21 лютого 2011 р., Чернівці.
  2. Навчально-методична конференція викладачів БДМУ «Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті європейської освітньої інтеграції», 20 квітня 2011 р., Чернівці.
  3. Бербець А.М. Кореляційні взаємозв'язки між показниками фетоплацентарного комплексу та системою гемостазу у жінок із невиношуванням ранніх термінів. - Міжнародна конференція  з проблем збереження репродуктивного здоров¢я нації 28 травня 2011 р., м. Чернівці.

 

 

 

Comments