Боднарюк О.І.


СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

БОДНАРЮК ОКСАНИ ІВАНІВНИ

 

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг  (в сторінках)

Співавтори

 

1

2

3

4

5

6

 

І. НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОБОТИ,

 

 

1.             

Частота прояву найбільш значущих ознак вульвовагініту у дівчат різних вікових періодів

тези

Материалы ІІ Международной научно-практической конференции “Современные научные достижения – ’2007”, Днепропетровск, 01-14 февраля 2007 г. – Медицина. – Т.5. – Днепро­петровск: Наука и образование, 2007. – С.4-6.

3

Боднарюк О.І. Андрієць О.А.

 

2.             

Частота клінічних проявів вульвовагініту у дівчат в залежності від форми захворювання

тези

Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Молодь та перспективи сучасної медичної науки”. – Вінниця, 2007. – С.5.

1

Андрієць О.А.

Боднарюк О.І.

Данькова К.Ю.

Андрієць А.В.

 

3.             

Частота зустрічаємості рецидивів хронічних вульвовагінітів та їх сезонна залежність у дівчат різних вікових періодів

тези

Матеріали ХІ Ювілейного міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, присвячений 50-річчю заснування ТДМУ, Тернопіль, 10-12 травня 2007 р. – Тернопіль, 2007. – С.139.

1

Андрієць О.А.

Данькова К.Ю.

Боднарюк О.І.

Андрієць А.В.

 

4.             

Значення мікст-інфекцій в етіології вульвовагінітів у дівчаток нейтрального віку

тези

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції  студентів та молодих вчених “Новітні підходи до лікування в сучасній медицині2,  Ужгород, 17-19 квітня 2007 р. – Ужгород, 2007. – С.139.

1

Андрієць О.А.

Данькова К.Ю.

Боднарюк О.І.

Андрієць А.В.

 

5. 

Характеристика змін прозапальних цитокінів у дівчаток нейтрального періоду розвитку, хворих на вульвовагініти

стаття

Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: Зб. наукових статей. – Випуск ХІХ, Т. 1. – Запоріжжя: Видавництво ЗДМУ, 2007. – С.8-12. (фахове видання).

5

Андрієць О.А.

Боднарюк О.І.

Данькова К.Ю.

 

6. 

Етіологічний аспект збудників вульвовагінітів у дівчаток нейтрального віку розвитку

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2007. – Т.11, №2. – С.8-11 (фахове видання).

4

Андрієць О.А.

Данькова К.Ю.

Боднарюк О.І.

 

7. 

Характеристика змін протизапальних цитокінів у дівчаток, хворих на вульвовагініт

тези

Сучасні аспекти медицини і фармації – 2007 / Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених. – Запоріжжя, 2007. – С.11-12.

2

Боднарюк О.І.

Данькова К.Ю.

 

8. 

Вміст статевих гормонів у дівчат пубертатного віку, хворих на вульвовагініт

 

 

 

 

 

тези

Перинатальна охорона плода: діагностика та фармокорекція // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Чернівці: Медуніверситет, 2007. – С.3-6.

4

Андрієць О.А.

Бегаль Л.В., Бодранюк О.І., Данькова К.Ю.

 

9. 

Сучасні підходи до лікування запальних захворювань статевих органів у дівчат-підлітків

тези

Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку / Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Київ, 26-28 травня 2008 р. – Ч.2. – К., 2008. – С.12-13.

2

Андрієць О.А., Сакрієр А.Л., Боднарюк О.І.

 

10.   

Вміст статевих гормонів у дівчат пубертатного віку, хворих на вульвовагініт

стаття

Перинатальна охорона плода: діагностика і фармакокорекція/Матеріали конференції, Чернівці, 1-2 листопада 2007р.-Чернівці, 2007.-С.3-6.

5

Андрієць О.А.,

Бегаль Л.В.,

Боднарюк О.І.,

Данькова К.Ю.

 

11.   

Застосування місцевих ферментних препаратів при лікуванні запальних захворювань статевих органів у дівчат-підлітків

стаття

Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. – Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И.Георгиевского. – 2008. – Т. 144, ч. ІІІ. – С.5-7. (фахове видання)

3

Андрієць О.А. Боднарюк О.І.,

Сакрієр А.Л., Косевич В.М., Андрієць А.В.

 

 

12.   

Особливості клінічних проявів та лікування пубертатних менорагій

стаття

Актуальні питання медичної науки та практики. – Збірник наукових праць. – Вип. 73, кн. 1, Т.2. – Запоріжжя, 2008. – С. 12-15. (фахове видання)

4

Андрієць О.А., Бесараба О.Л., Боднарюк О.І.

 

13.   

Репродуктивне здоровя дівчат Буковини

тези

Хірургічні аспекти захворювань кишечника у дітей/Матеріали науково-практичного симпозіуму, Чернівці, 22-24 жовтня 2008р.-С.75-76

2

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І.

 

14.   

Роль урологічної патології в розвитку гінекологічних захворювань у дівчат

тези

Актуальні питання урології/Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 жовтня 2008 р.-Чернівці, 2008.-С.67-69.

3

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І.

 

15.   

Имуномодулятор Протефлазид в лечении вульвовагинитов у девочек

тези

Алергология и иммунология.-2009.-Т.10,№1.-С.93.

1

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І.,

Андрієць А.В.

 

16.   

Урологічна патологія у дівчат Буковини

тези

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Сучасна наука в мережі Інтернет, 26-28 лютого 2009.-С.26-27.

2

Боднарюк О.І.,

Андрієць О.А.

 

 

17.   

Запальні захворювання внутрішніх статевих органів на тлі урологічної патології в дівчат

тези

Хист.

Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. – 2010. – Вип. 12. – С.18-19.

1

Боднарюк О.І.,

Андрієць А.В.

 

18.   

Оптимізація лікування запальних захворювань статевих органів у дівчат-підлітків на тлі деякої урологічної патології

стаття

Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения.-2009.-Т.145,ч.ІІ.-С.17-20.

4

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І.,

Ясинська А.П.,

Андрієць А.В.

 

19.   

Проблеми репродуктивного здоровя дівчат Буковини

стаття

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.-Київ:”Інтермед”, 2009.-С.11-13.

3

Андрієць О.А.,

Шкробанець І.Д.,

Боднарюк О.І.,

Корнякова А.

20.   

Запальні захворювання внутрішніх статевих органів на тлі урологічної патології в дівчат

стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2009.-№1.-С.122-124.

3

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І.,

Ясинська А.П.

 

21.   

Запальні захворювання внутрішніх статевих органів на тлі урологічної патології у дівчат Буковини

стаття

Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения.-Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского.-2010.-Т.149.ч.ІV.-С.24-26.

3

Боднарюк О.І.,

Андрієць О.А.,

Манчуленко Д.Г.,

Сакрієр А.Л.,

Катеренчук О.І.

22.   

Клінічні аспекти виникнення та розвитку сальпінгооофоритів на тлі запальних захворювань нирок у дівчат-підлітків

стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2010.-№2.-С.34-37.

5

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І.,

Ясинська А.П.

 

23.   

Особливості клінічних проявів та лікування пубертатних менорагій у дівчат Буковини

стаття

Здоровье женщины.-2010.-№10(46). С.158-159.

2

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І.,

Бесараба О.Л.,

Косевич М.І.,

Манчуленко Д.Г.,

Ходан А.Г.

24.   

Сучасні підходи до комплексного лікування сальпінгооофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-підлітків.

стаття

Таврійський медико-

Біологічний вісник.- 2011. – Т. 14, №3 (55).- С. 17-21

 

Андрієць О.А., Боднарюк О.І., Шкробанець І.Д., Андрієць А.В.

 

25.   

Вульвовагініт у дівчат

стаття

З турботою про жінку. – 2011. - №2 (23). – С. 9-11

 3

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І.

 

26.   

Клінічний випадок розриву матки під час вагітності

стаття

З турботою про жінку. – 2011. - №2 (23). – С.

 

Андрієць О.А.,

Косевич М.І.,

Бербець А.М.,

Боднарюк О.І.,

Нікіфор Л.В.

 

27.   

Роль бактеріального вагінозу в розвитку запальних захворювань органів малого таза у дівчат-підлітків

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т. 15, №1 (57).- С. 

4

Боднарюк О.І.,

Андрієць А.В.,

Олексина Н.М.,

Андрієць А.В.

 

28.   

Комплексне лікування сальпінгоофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-підлітків

тези

Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи / матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю, 14 квітня 2011 р., Чернівці. – Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2011. – С.19-21.

2

Боднарюк О.І.,

Андрієць О.А.

 

29.   

Розвиток запальних органів малого таза у дівчат – підлітків на тлі бактеріального вагіноза

тези

VIII міжнародна  медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених – 29-31 березня 2011 р. Хист

 

Боднарюк О.І.,

Андрієць А.В.,

 

 

30.   

Стан місцевого імунітету у дівчат-підлітків із сальпінгооофоритами на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура

тези

 

 

Андрієць О.А., Боднарюк О.І.

 

 

31.   

Спосіб комплексного лікування сальпінгооофоритів у дівчат-підлітків

 

-

Раціоналізаторська пропозиція. Буковинський державний медичний університет.- №70/08.-Чернівці, 2008.

1

Боднарюк О.І., Андрієць А.В.

 

32.   

Спосіб лікування ювенільних сальпінгооофоритів

Патент на корисну модель

№47756 бюл. №4 від 25.02.2010; № заявки u2009 082776, дата подання заявки 05.08.2009; МПК (2009) А61Р 15/00

 

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І.

 

 

33.   

Використання лаферобіону в комплексному лікуванні сальпінгооофоритів у дівчат-підлітків

 

Раціоналізаторська пропозиція Буковинський державний медичний університет.- №5/09 від 19.02.2009р.

 

Андрієць О.А.,

Боднарюк О.І., Андрієць А.В.

 

34.   

Застосування ентерожерміни в комплексному лікуванні сальпінгооофоритів у дівчат-підлітків

 

Раціоналізаторська пропозиція Буковинський державний медичний університет.- №49/09 від 05.06.2009р.

 

 

Боднарюк О.І., Андрієць А.В.,

Андрієць О.А.

 

35.   

Використання Канефрону Н в комплексному лікуванні сальпінгооофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-підлітків

 

Рац. пропозиція №53/11 від 25.05.11

 

Андрієць О.А., Андрієць А.В., Боднарюк О.І.

 

36.   

Реабілітаційне лікування дівчат-підлітків із сальпінгооофоритами

 

Рац. пропозиція №54/11 від 25.05.11

 

Андрієць О.А., Андрієць А.В., Боднарюк О.І.
 

 Виступи на конференціях в 2011 році

  1. Боднарюк О.І., Андрієць О.А., Андрієць А.В. Оптимізація лікування сальпінгоофоритів у дівчат із захворюваннями сечовивідних шляхів. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи», 14 квітня 2011 р., Чернівці.
  2. Боднарюк О.І. Зміни загального та місцевого імунітету в дівчат-підлітків хворих на сальпінгоофорити на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура. 92-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу БДМУ, 15, 16, 21 лютого 2011 р., Чернівці.
  3. Боднарюк О.І., Андрієць О.А. Сучасні принципи лікування сальпінгоофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного акушерства», 7-8 квітня 2011 р., м. Тернопіль.
  4. Боднарюк О.І., Андрієць О.А. Зміни рівня sIgA у вмісті піхви дівчат, хворих на  сальпінгоофорити . Міжнародна конференція з проблем збереження репродуктивного здоров¢я нації  28 травня 2011 р., м. Чернівці.
  5. Юзько Т.А., Боднарюк О.І. Сурагатне материнство- церковний гріх чи ключ від щастя. Інтерв¢ю в газеті ”Буковинська правда”, від 8.06.11, №17

 

 

 

 

 

 

Comments