Гресько М.Д.

 

Список друкованих праць асистента кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології БДМУ

Гресько М.Д.

 

№ п/п

Назва статті

Друк

Назва джерела

К-ть

арк.

Співавтори

1.      

Оперативна лапароскопія у невідкладній гінекологічній практиці.

Друк

Актуальні питання абдомінальної та гнійно-септичної хірургії.

Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету ім.Данила Галицького

1

Косевич М.І.

2.      

Характеристика факторів і механізмів неспецифічного та специфічного імунного протиінфекційного захисту родфль при передчасному розриві плодових оболонок і урогенітальній інфекції

Друк

Буковинський медичний вісник.- 2004.-№ 2.-с.63-65

3

Н.М. Лакуста

І.Й.Сидорчук

І.Р. Ніцович

В.Є. Ринжук

3.      

Зміни необмеженого тканинного протеолізу в плодових оболонках, плаценті, навколоплідних водах у жінок з передчасним розривом плодових оболонок

Друк

Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2004”.- 2004.- с. 10-11

2

Н.М. Лакуста

 

4.      

Онкологічний ризик та роль замісної гормональної терапії у жінок в менОпаузі

Друк

Х Конгрес світової федерації Українських лікарських товариств.- 2004.- с.170-171

2

О.М. Юзько

Н.М. Лакуста

5.      

Особливості мікроекології піхви у жінок в менопаузі

Друк

Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні методи діагностики та лікування дерматозів і захворювань, що передаються переважно статевим шляхом”.- 2005.- с.141-142

2

О.М. Юзько

6.      

Гіперпластичні процеси ендометрію у жінок в менопаузі

Друк

Медична наука: сучасні досягнення та інновації / Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених, 22 листопада 2007 року. – Харків, 2007. – С.80.

1

 

7.      

Перспективи застосування левоноргестрел-рілізінг-системи в пременопаузі

Друк

Тези міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «актуальні питання сучасної медицини», Харків, 26-28 березня 2008 р. – Харків, 2008. – С.125-126.

2

 

8.      

Лікування надмірних маткових кровотеч у жінок в пременопаузі

Друк

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. – №1.– С.82-85.

4

Юзько О.М.

9.      

Порушення обміну ліпідів при надмірних маткових кровотечах пременопаузального віку

Друк

Український медичний альманах. – 2008. – Т.11, №1. – С.9-11.

3

Юзько О.М.

10.  

Характеристика агрегатного стану крові при надмірних маткових кровотечах у пременопаузі

Друк

Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И.Георгиевского. – 2008. – Т.144, Ч ІІІ. – С.265-268.

4

 

11.  

Частота та клінічний перебіг надмірних маткових кровотеч у пременопаузальному періоді

Друк

Сімейна медицина. – 2007. – №2(20). – С.11-13.

3

Юзько О.М.

 

12.  

Спосіб лікування гіперпластичних процесів ендометрія

Деклараційний патент на корисну модель

№31442 затв. 10.04.2008, бюл. №7; МПК (2006) А61В 7/00.

 

Юзько О.М.,

Юзько Т.А.,

Вітюк А.Д.

13.  

Питання деонтології в акушерстві та гінекології

Друк

Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті європейської освітньої інтеграції.

Матеріали навчально-наукової конференції. Чернівці, 2009

2

Польова С.П.

Гресько М.Д.

14.  

Медсестринська освіта, як один із найважливіших підрозділів медичної освіти

тези

Матеріали навчально-методичної конференції викладачів БЛМУ «Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті європейської освітньої інтеграції», 20 квітня 2011 р., Чернівці.- Чернівці, 2011.- С.4-5.

1

Гресько М.Д. Юзько О.М. Андрієць О.А., Рак Л.М.

15.  

У вас росте дівчинка-підліток

стаття

газ. Буковина.- 2011.-С.4

1

Гресько М.Д. Андрієць О.А.,

16.  

Фактори ризику розвитку надмірних маткових кровотеч у жінок премено-паузального віку

тези

8 міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених- 29-31 березня 2011. Хист

1

Гресько М.Д. Тимчук О.Б.   Раца В.В.   Фрунза І.Г.

17.  

Особливості метаболічних порушень у жінок з надмірними матковими кровотечами в пременопаузі

стаття

Вісник наукових досліджень.-2011.№2 С.94-96.

3

Гресько М.Д. Ринжук Л.В.

 Виступи на конференціях в 2011 році

  1. Гресько М.Д. Проблема надмірних маткових кровотеч у жінок у пременопаузі. 92-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу БДМУ, 15, 16, 21 лютого 2011 р., Чернівці.
  2. Навчально-методична конференція викладачів БДМУ «Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті європейської освітньої інтеграції», 20 квітня 2011 р., Чернівці.
  3. Гресько М.Д. Оцінка ефективності комплексу лікувальних заходів при надмірних маткових кровотечах у жінок в пре менопаузі. . Міжнародна конференція  з проблем збереження репродуктивного здоров¢я нації 28 травня 2011 р., м. Чернівці.

 

 

 

 

Comments