Омар Камаль Нуман

 

№ п/п

Назва статті, тези

 

Де опубліковано

Стор.

Автор

1.                   

Морфологія лейоміоми матки при доброякісних і злоякісних процесах ендометрія

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2011. - №1 (57). – С.139-143.

3

Омар Камаль Нуман,

Давиденко І.С., Пересунько О.П.

2.                   

Окислювальна модифікація білків паренхіми та волокнистого компонента строми ендометрію та лейоміом матки залежно від стану ендометрію

стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики : зб. наук. праць. – Випуск 21. – Київ-Луганськ, 2010. – С.222-229.

8

Омар Камаль Нуман,

Давиденко І.С., Пересунько О.П.

3.                   

Evolution of Statistic Moments of 2D-Distributions of Biological Liqui Crystal Net Mueller Matrix Elements in the Process of Their Birefringent Structure Changes

стаття

Hindawi Publishing Corporation Advences in Optical Technologies/ - 2010. – Vol.

8

Ushenko A.G. ... Omar Kamal Numan ... (всього7 осіб)

4.                   

Варіанти лейоміоми матки в поєднанні з патологією ендометрія

тези

Хист. Всеукраїнський медичний журнал для молодих вчених. – Чернівці, 2010. – Випуск 12. – С.123.

 

Омар Камаль Нуман

5.                   

Частина 3. Мюллер-матричні зображення двопроменезаомлюючих архітектонічних сіток органічних кристалів: кореляційна і топографічна діагностика.

розділ

Лазерна поляриметрія біологічних тканин. Діагностика пухлин жіночих репродуктивних органів . -Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С.168-178.

11

Пересунько О.П., Ушенко О.Г., Омар Камаль Нуман

6.                   

Спосіб діагностики малігнізації гладком’язових пухлин матки

висновок про видачу деклараційного патенту на корисну модель

Заявка №u 2010 13865 від 22.11.2010, МПК A61N5/06 (2006.01) G01N 33/483 (2006.01) A61B 18/20 (2006.01)

 

Пересунько О.П., Омар Камаль Нуман,

Ушенко О.Г.

7.                   

Гістохімічні особливості ендометрія у хворих на міому матки

Тези

Матеріали ХV міжнародного  медичного конгресу студентів і молодих вчених .- 27-29 квітня 2011. – Тернопіль.- С.169-184

1

Омар Камаль Нуман,

 

 

 

 

Comments