Приймак С.Г.

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

К. МЕД. Н., АСИСТЕНТА КАФЕДРИ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ТА ПІДЛІТКОВОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ ПРИЙМАК С.Г. ЗА 2001-2011 РР.

 

Назва статті, тез, монографій, підручників, брошур, тощо

Вид видання

Видавництво, журнал, збірник

Кількість сторінок

Прізвище всіх авторів

1

Профілактика запальних захворювань зовнішніх статевих органів після оперативної лапароскопії у дівчат пубертатного віку

стаття

Одеський медичний журнал.-№ 2(64)2001.-С.26-27.

3

Андрієць О.А., Юзько О.М., Польова С.П., Приймак С.Г., Шевчук І.І.

2

Ендоскопічне та комплексне відновне лікування хворих з трубно-перитонеальним безпліддям

стаття

Збірник наукових праць. Асоціація акушерів-гінекологів України.- К.: "Фенікс", 2001,- С 698-700.

2

Юзько О.М., Польова С.П., Лаптева Т.А., Приймак С.Г., Шевчук 1.1.

 

3

Спосіб реабілітації репродуктивної функції жінки після лапароскопічного лікування безпліддя трубного походження

методичні рекомендації

Хмельницький центр науково -технічної і економічної інформації. Методичні рекомендації, 2001.

4

Юзько О.М., Приймак С.Г.

4

Лапароскопічна репродуктивна медицина: особливості видового складу мікробної контамінації піхви та маткових труб у жінок з безпліддям трубного походження

стаття

Вісник наукових досліджень.-2002.-№3.-С.38-39.

2

Юзько О.М., Приймак С.Г., Лаптева Т.А.

5

Поетапна комплексна система реабілітації репродуктивної функції жінки після лапароскопічного лікування безплідності трубного походження

тези

IX Міжнародний конгрес СФУЛТ. Тези доповідей. -Луганськ. -2002. - С186.

1

Приймак С.Г.

6

Реабілітаційна терапія у жінок з безплідністю трубного походження після лапароскопічних операцій

тези

Матеріали науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу БДМА.-2002.

1

Приймак С.Г.

7

Проблеми гемостазу у вагітних з гестозом

тези

Науково-практична

конференція "Актуальні

проблеми мікроциркуляції та гемостазу при патології внутрішніх органів”.-Чернівці.-2002

гемостазу при патології

внутрішніх органів".-Чернвці.-

2002.

1

Юзько О.М., Боштан О.М., Приймак С.Г.

8

Реабілітація репродуктивної функції після лапароскопічного лікування безпліддя трубного походження

інформаційний лист

№ 84-2002. Міністерство освіти і науки України, ХЦНТЕІ

 

Приймак С.Г.,

Юзько О.М.

9

Спосіб реабілітації репродуктивної функції після лапароскопічного лікування безпліддя трубного походження

раціоналізаторська пропозиція

№6/01 від 13/12.2001р.

 

Приймак С.Г., Бегаль Л.В.

10

Спосіб реабілітації репродуктивної функції після лапароскопічного лікування безпліддя трубного походження

раціоналізаторська пропозиція

№6/01 від 19/11.2001р.

 

Приймак С.Г., Юзько О.М.

11

Сучасні аспекти

проблеми безплідного

шлюбу

стаття

Збірник наукових праць

асоціації акушер-гінекологів

України.-Київ.-2003.-С.344-347

3

Юзько О.М.,

Юзько Т.А.,

Шульган Я.В.,

Приймак С.Г.,

Приймак І.А.

12

Реабілітація

репродуктивної функції

після лапароскопічних

реконструктивно-

пластичних операцій на

маткових трубах при

безплідді

стаття

Збірник наукових праць

асоціації акушер-гінекологів

України.-Київ.-2003.-С.347-353

6

Юзько О.М.,

Юзько Т.А.,

Польова СП.,

Приймак С.Г.

13

Оперативна лапароскопія в лікуванні хворих з безплідністю трубного походження

тези

Матеріали конференції з гінекологічної ендоскопії.-Одеса.-2003

1

Юзько О.М., Польова С.П., Приймак С.Г.

14

Особливості лапароскопічних операцій та відновного лікування при безплідності

стаття

Шпитальна хірургія.- № 2,-2004.- С.75-78

4

Юзько О.М., Приймак С.Г., Вавринчук О.М.

15

Современные

технологии лечения

бесплодия

стаття

Вестник перинатологии.-

№2-3.-2004.-С 139-140

2

Юзько О.М.,

Юзько Т.А.,

Кириляк Т.А.,

Приймак І.А.,

Вавринчук О.М.,

Шульган ЯВ.

16

Шляхи підвищення

ефективності лікування

жіночої безплідності

трубного походження

після лапароскопічних

операцій

стаття

Буковинський медичний

вісник.- 2004.- Т.8., № 2.- С101

-102.

2

Приймак І.А,

Юзько О.М.

Приймак С.Г.

17

Особливості

лапароскопічних

операцій та відновного

лікування при

безплідності трубного

походження

тези

Матеріали науково -

практичної конференції з

міжнародною участю

„Малоінвазивна хірургія: Нові

напрямки та проблеми".- 2004.-

С.68.

1

Юзько О.М,

Приймак С.Г,

Вавринчук О.М.

18

Результати лікування хворих з ендометріозом діфереліном, даназолом та очікувальної тактики після хірургічного втручання

тези

Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта'2004".-С14.

1

Юзько О.М., Юзько Т.А., Приймак Іа..

19

Роль лапароскопії у жінок з безплідністю неясного генеза з нормальними даними гістеросальпінгографії

тези

Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта'2004".-С29.

1

Юзько О.М., Юзько Т.А., Приймак І.А.

20

Оперативна лапароскопія та штучне запліднення в лікуванні хворих з неплідністю трубного походження.

стаття

Педіатрія, акушерство та гінекологія.- № 6.- 2003.- С.111-113.

3

Юзько О.М., Юзько Т.А., Приймак С.Г.

21

Особливості перебігу

вульвовагінітів вірусної

етіології у дівчат пре

пубертатного та

пубертатного віку

стаття

Буковинський медичний

вісник.- Т.8, № 1.- 2004.- С.15-

17.

3

Вовк І.Б.,

Юзько

О.М.,

 Андрієць

О.А.

22

Диференційований

підхід до

лапароскопічних

реконструктивних

операцій при

безплідності трубного

походження

тези

Клінічна анатомія та

оперативна хірургія.-3 3.-2004.-

С.94.

 

1

Юзько О.М.,

Кириляк Т.А.,

Приймак С.Г.,

Польова СП.,

Юзько Т.А.

23

Спосіб реабілітації

репродуктивної функції

жінки при безплідді,

обумовленого

ендометріозом

раціоналізаторська

пропозиція.

Посвідчення № 82/04 від

6.10.2004 р.

 

Приймак І.А.,

Юзько О.М.,

Приймак С.Г.,

Лакуста Н.М.

24

Спосіб реабілітації

репродуктивної функції

жінки після

лапароскопічних

операцій при трубній

вагітності

раціоналізаторська

пропозиція.

Посвідчення №83/04

від 11.10.2004

 

Вавринчук О.М.,

Юзько О.М.,

Приймак С.Г.,

Бегаль Л.В.

25

Лікування та профілактика спайкового процесу у жінок з безпліддям трубного походження

тези

Матеріали X конгресу СФУЛТ, Чернівці-Київ-Чікаго.-2004.-С. 159-160

1

Приймак С.Г. Стратан К.П.

26

Ефективність лікування безплідності при ендометріозі

стаття

Буковинський вісник.- № 2.-2004.-С103-105

3

Польова СП. Юзько Т.А., Приймак І.А.

27

Сучасні підходи до діагностики та лікування зовнішнього генітального ендометріозу

тези

Матеріали X конгресу СФУЛТ, 26-28 серпня 2004 року, с 159.

1

Юзько Т.А., Приймак І.А.

28

Спосіб реабілітаційного лікування безпліддя у жінок із ендометріозом

деклараційний патент

Патент України №5479 від 15.03.2005. Бюл. №3.

 

Приймак І.А., Юзько О.М.,

Приймак С.Г.

29

Реабілітація репродуктивної функції жінок із безплідністю при ендометріозі після лапароскопічних операцій

стаття

Шпитальна хірургія. – 2005. - №2. – С.99-102.

4

Юзько О.М., Приймак С.Г.,

Приймак І.А.,  Бегаль Л.В.

30

Особливості мікробної контамінації ендоцервіциту, ендометрія та ендотелію маткових труб у жінок із безплідністю трубного походження

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2005. – Т.9, №3. – С.98-100.

2

Кириляк Т.А., Юзько О.М., Приймак С.Г.

 

 

 

 

31

Імунологічний гомеостаз вагітних, хворих на туберкульоз

стаття

Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. -Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И.Георгиевского. – 2006. – Том 142, Ч.ІІ. – С.157-158.

2

Польова С.П., Ніцович І.Р., Лакуста Н.М., Приймак С.Г.,

Рак Л.М.

 

32

Застосування новітніх технологій у діагностиці та лікуванні жіночої безплідності

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. - К., 2006. – С.163-167.

5

Юзько Т.А., Ніцович І.Р.,

Рак Л.М.,

Приймак С.Г.,

Семеняк А.В.,

Польова С.П.

 

33

Мікробна контамінація слизової оболонки зіву новонароджених у жінок з урогенітальною інфекцією та передчасним розривом плодових оболонок

тези

Здорова дитина: здорова дитина та генетичні аспекти її розвитку / Матеріали ІV Міжнародної науково-прктичної конференції, Чернівці, 28-29 вересня 2006 р. - –Чернівці, 2006. – С98-99.

1

Лакуста Н.М., Приймак С.Г.

34

Спосіб клініко-морфологічної діагностики безпліддя у жінок, хворих на туберкульоз

раціоналізаторська пропозиція

№ 126/06 від 15.11.2006 р.

 

Польова С.П., Гошовська А.В., Висоцький В.Г., Приймак С.Г., Рак Л.М.,Ніцович І.Р., Магаляс В.М.

35

Спосіб діагностики туберкульозного ураження геніталій шляхом використання діагностичної та оперативної гістерокопії

раціоналізаторська пропозиція

№ 132/06 від 15.11.2006р.

 

Польова С.П., Приймак С.Г., Рак Л.М.

36

Спосіб діагностики туберкульозного ураження геніталій шляхом комплексного застосування гістерокопії та швидких тестів на туберкульоз

раціоналізаторська пропозиція

№ 133/06 від 15.11.2006р.

 

Польова С.П., Приймак С.Г., Рак Л.М.

37

Спосіб раннього виявлення туберкульозу геніталій шляхом застосування морфологічного дослідження

раціоналізаторська пропозиція

№ 134/06 від 15.11.2006р.

 

Польова С.П., Приймак С.Г., Рак Л.М.

38

Порушення періоду адаптації у новонароджених від жінок, хворих на туберкульоз

тези

Здорова дитина: формуванні інформаційної парадигми збереження здоров’я дітей” / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці. – 2007. – С.68-69.

 

Польова С.П., Приймак С.Г.

39

Лапароскопічна діагностика туберкульозного ураження геніталій

стаття

Шпитальна хірургія. – 2007. –№4. – 67-68.

2

Польова С.П., Приймак С.Г., Ніцович І.Р., Бербець А.М.

40

Адаптаційні можливості новонароджених від жінок, хворих на туберкульоз

стаття

Перинатальна охорона плода: діагностика і фармакокоркція / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Чернівці, 1-2 листопада 2007 р. – Чернівці, 2007. – С.150-153.

4

Польова С.П., Сливка В.І., Приймак С.Г., Ніцович І.Р.

41

Комплексне застосування гістероскопії у ранній діагностиці туберкульозного ураження матки

інформаційний лист

№ 20-2007. –   Випуск 2 з проблеми «Акушерство та гінекологія». – К., 2007.

 

Польова С.П., Рак Л.М., Приймак С.Г., Ніцович І.Р.

42

Спосіб клініко-морфологічної діагностики безпліддя у жінок, хворих на туберкульоз

деклараційний патент на корисну модель

№29067, бюл. №1 від 10.01.2008; № заявки u 2006 12736, дата подання заявки 04.12.2006; МПК (2006) А61В10/00 G01N 33/48.

 

Польова С.П., Гошовська А.В., Приймак С.Г., Магаляс В.М.

43

Проблеми туберкульозу та репродуктивного здоров’я жінок

стаття

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – №1. – С.51-53.

3

Польова С.П.. Гошовька А.В., Крупенна Ю.В., Приймак С.Г.

44

Особливості лікувальної тактики при ювенільних кровотечах у дівчаток-підлітків, інфікованих мікобактеріями туберкульозу на тлі анемії

стаття

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: Інтермед, 2009. – С.483-485.

3

Польова С.П., Ніцович І.Р., Цисар Ю.В., Приймак С.Г.

45

Особливості лікування туберкульозу геніталій у жінок репродуктивного віку

стаття

Таврійський медико-біологічний вісник. – 2010. – Т.13. – №4. – С.141-143

6

Польова С.П., Приймак С.Г., Семеняк А.В.

46

Перинатальні чинники в структурі невиношування вагітності

тези

Матеріали ІІІ міжнародного наукового конгресу молодих вчених та студентів медиків. – Харків, 2010.-c.78

1

Приймак С.Г., Вирста С.І.,

Гузик О.В.

47

Сучасні погляди на проблеми невиношування вагітності

тези

Хист. -  вип. 11 – 2009. - С. 63. / Матеріали VI міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених (83й щорічний науковий форум, 7-9 квітня, 2009 р.).

1

Приймак С.Г., Каспрук А.І.

48

Стан імунної системи у жінок з трихомоніазом

стаття

Матеріали конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці», 24-25 березня 2011 р.

 

Семеняк А.В.,

Ніцович І.Р., Приймак С.Г.

49

Використання методів профілактики вроджених вад розвитку плода

стаття

Клінічна та експериментальна патологія

 5

Приймак С.Г.

50

Пренатальна діагностика вроджених вад розвитку плода в І триместрі вагітності

стаття

Клінічна та експериментальна патологія

 4

Приймак С.Г.,

Семеняк А.В.

51

Використання методів профілактики вроджених вад розвитку плода

тези

Матеріали VІІІ міжнародної  медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених (85-й щорічний науковий форум), 29-31 березня 2011 р. – Хист. Всеукраїнський медичний журнал для молодих вчених. – Чернівці, 2010. – Випуск 13. – С.43-44.

1

Вінник Т.О., Приймак С.Г.

52

Ефективність методів профілактики  вроджених вад розвитку плода

тези

Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи / матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю, 14 квітня 2011 р., Чернівці. – Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2011. – С.117-118.

1

Приймак С.Г.

53

Перинатальні чинники в структурі невиношування вагітності

тези

8 міжнародна  медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених – 29-31 березня 2011 р. Хист

1

Приймак С.Г. Вінник Т.О.,

 

 Виступи на конференціях в 2011 році

  1. Приймак С.Г. Сучасні погляди на  проблему невиношування, зумовленої вродженими вадами розвитку плода. 92-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу БДМУ, 15, 16, 21 лютого 2011 р., Чернівці

 2.  Приймак С.Г.,   Вінник Т.О. Використання методів профілактики вроджених вад розвитку плода Матеріали ХV міжнародного  медичного конгресу студентів і молодих вчених .- 27-29 квітня 2011,  Тернопіль.

 3.  Приймак С.Г  Ефективність методів діагностики і прогнозування вроджених вад    розвитку плода. Міжнародна конференція  з проблем збереження репродуктивного здоров¢я нації 28 травня 2011 р., м. Чернівці.

 

Comments