Семеняк А.В.

Список друкованих праць к.мед.н. А.В.Семеняк

 

Назва статті, тез, монографій,

підручників, брошур, тощо

Вид видання

Видавництво, журнал, збірник

Кількість сторінок

Прізвище всіх авторів

1

Мікроцитоз піхви та проблема невиношування вагітності

стаття

Буковинський медичний вісник.-2001.- №3.-С.9-10

2

А.В.Семеняк

2

Оптимізація підготовки пацієнток з безпліддям в програмі штучного запліднення

інформаційний лист

№86-2002.

Міністерство освіти і науки України, ХЦНТЕІ

 

Т.А.Лаптева

О.М.Юзько

А.В.Семеняк

Л.М.Рак
Магер Аль-Абуд

 

3

Застосування озонованих рідин при лапароскопії

інформаційний лист

№87-2002.

Міністерство освіти і науки України, ХЦНТЕІ

4

О.М.Юзько

Т.А.Лаптева

А.В.Семеняк

Л.М.Рак
Магер Аль-Абуд

 

4

Нові шляхи підвищення ефективності екстракорпорального запліднення

тези

Клінічна та експериментальна патологія,-ТЛІ,№2,Ч.1.-2004.-С.179

1

О.М.Юзько

А.В.Семеняк

 

 

5

Спосіб лікування урогенітальних інфекцій у жінок з безпліддям

патент

Деклараційний патент на винахід №67542 А від 16.04.2004.Бюл.№6

 

О.М.Юзько

А.В.Семеняк

Н.М.Лакуста

 

6

Стан імунної системи в жінок із безплідністю

стаття

Буковинський медичний вісник.-2004.- Т.8,№4.-С.44-48

4

А.В.Семеняк

 

7

Вплив препаратів естрогенів на імунний стан у жінок із безплідністю під час стимуляції суперовуляції

стаття

Вісник морфології.-2004.- Т.10,№2.-С.361-364

4

О.М.Юзько

А.В.Семеняк

 

8

Ефективність штучного запліднення жінок з безпліддям при різних формах дисбіозу піхви та цервікального каналу

стаття

Клінічна та експериментальна патологія,-2004.-Т.3,№4.-С.90-94

4

О.М.Юзько

Т.А.Юзько

А.В.Семеняк

 

9

Стан імунної системи в жінок із безплідністю на фоні стимуляції суперовуляції

тези

Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Науковий потенціал світу»,-Медицина.-Т.32.-Дніпропетровськ:Наука і освіта  2004р.- С.13-14.

 

1

А.В.Семеняк

 

10

Вплив імунізації лімфоцитами чоловіка на виникнення та тяжкість прееклампсії

стаття

Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України.-К.:Інтермед, 2005.-С.30-33

3

Л.В.Бегаль

С.Г.Приймак

Н.М.Лакуста

А.В.Семеняк

В.Є.Ринжук

11

Видовий склад мікроорганізмів слизової оболонки піхви та цервікального каналу в жінок із безплідністю

стаття

Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України.-К.:Інтермед, 2005.-С.678-681

3

І.І.Шевчук

А.В.Семеняк

Т.А.Юзько

Л.В.Бегаль

Н.М.Лакуста

12

Застосування лапароскопії у відновленні репродуктивного здоров’я

стаття

Буковинський медичний вісник.-2005.- Т.4,№2.-С.193-195

3

О.М.Юзько

С.П.Польова

Т.А.Лаптева

С.Г.Приймак

А.В.Семеняк

13

Застосування новітніх технологій у діагностиці та лікуванні жіночої безплідності

стаття

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика.-К., 2006.-С.163-167

5

С.П.Польова

Т.А.Юзько

І.Р.Ніцович

Л.М.Рак

С.Г.Приймак

А.В.Семеняк

14

Спосіб  лікування безплідності

Деклараційний патент на корисну модель

№14987затв.15.06.2006,бюл.№6;МПК(2006)А61В 10/00

 

О.М.Юзько

А.В.Семеняк

Н.М.Лакуста

 

15

Лікування вторинного імунодефіцитного стану в жінок із безплідністю при використанні допоміжних репродуктивних технологій

стаття

Буковинський медичний вісник.-2007.- Т.11.,№2.-С.73-77

5

А.В.Семеняк

 

16

Вплив мікрофлори піхви та цервікального каналу на стан імунної системи у жінок із хронічними запальними захворюваннями жіночих статевих органів

тези

Українська наука в мережі Інтернет / Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції, 26-28 лютого 2007р.-К.,2007.-Частина 1.-С.6-7.

 

2

А.В.Семеняк

М.Д.Шипитко

17

Маткові кровотечі у жінок и пременопаузі

тези

Простір і час сучасної науки /  Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції, 25-27 квітня 2007р.-К.,2007.-Частина 2.-С.20-21.

 

2

М.Д.Шипитко А.В.Семеняк

 

18

Вплив трихомонадної  інфекції на репродуктивну систему жінок

 

стаття

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 1. – С.54-56.

 

3

А.В.Семеняк С.П.Польова І.Р.Ніцович

19

 Терапія бактеріального вагінозу у вагітних

 

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2008. – Т.12. – №2. – С.3-5

 

3

Н.М.Лакуста А.В.Семеняк Л.В.Бегаль

20

 Функціональний стан репродуктивної системи в жінок із безплідністю трубного походження.

 

тези

Простір і час сучасної науки / Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції, 24-26 квітня 2008р.

 

3

С.П.Польова А.В.Семеняк Н.М.Лакуста

21

 Зміни в клітинній та гуморальній ланках імунної системи в жінок із безплідністю, пов’язаною з відсутністю овуляції

тези

Матеріали 12 конгресу СФУЛД, 25-28 вересня 2008р., м. Івано-Франківськ

1

А.В.Семеняк

22

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни в системі імунітету під впливом замісної гормональної терапії у жінок із безплідністю трубного ґенезу.

 

 

 

 

 

 

тези

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сучасна наука в мережі Інтернет / Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції, 26-28 лютого 2009р. С – Частина 2. –.27-28

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В.Семеняк І.Р.Ніцович О.М.Попадюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Вплив естрогенних  препаратів на імунний стан жінок із безплідністю трубного генезу

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2009. – Т.13. – №2. – С.38-40

 

 

   3

А.В.Семеняк І

Л.М.Рак

Н.М.Лакуста

 

 

 

24

Патогенетичні  аспекти невиношування вагітності у жінок, хворих на туберкульоз.

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2010. – Т.14. – №2. – С.55-59

 

5

Н.В.Корандо

С.П.Польова

А.В.Семеняк

 

 

25

Стан мікроцитозу піхви у вагітних із захворюваннями нирок

тези

Хист. – 2010. –

вип.12. – С.85-86

2

О.В.Кондра

тюк

А.В.Семеняк

 

26

Лапароскопічна діагностика туберкульозу гені талій у жінок репродуктивного віку

тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентеролог-

гії. Матеріали

2-го наукового симпозіуму. –

С.144 – 145

2

С.П.Польова

А.В.Семеняк

С.Г.Войтенко

 

 

27

Застосування гістероскопії для ранньої діагностики туберкульозного ендометриту

стаття

Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2010. – Т.9. – №1. – С.31-33

3

С.П.Польова

Н.В.Корандо

А.В.Семеняк

 

28

Особливості лікування туберкульозу гені талій у жінок репродуктивного віку

стаття

Таврійський медико-біологічний вісник. – 2010. – Т.13. – №4. – С.141-143

3

С.П.Польoва

С.Г.Приймак

Н.І.Каленчук

А.В.Семеняк

 

29

Впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес з дисципліни «Акушерство та гінекологія»

тези

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи». – Тернопіль, 2010.- С.278-280

3

С.П.Польова Н.М.Лакуста

А.В.Семеняк

О.В.Бакун

 Праці, опубліковані в 2010-2011 роках


№ п/п

Назва статті, тези

 

Де опубліковано

Стор.

Автор

1.       

Визначення рівня антиоваріальних антитіл у жінок з хронічним сальпінгітом

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. – Т. 9, № 4 (34). – С. 2-4

 

Бакун О.В.,

Купчанко В.Г.,

Семеняк А.В..

2.       

Пренатальна діагностика вроджених вад розвитку плода в І триместрі вагітності

стаття

Клінічна та експериментальна патологія.-2011. – Т. 10, № 1 (34). – С. 122-144

 4

Приймак С.Г.,

Семеняк А.В.

3.       

Застосування озонотерапії у лікуванні запальних захворювань геніталій

 тези

Матеріали конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня потологія в акушерсько-гінекологічній клініці», 24-25 березня 2011 р.-С.66

1

Ротар О.М.

Польова С.П.

Семеняк А.В.

Богачов Е.У.

4.       

Стан мікробіоцинозу піхви у жінок із хронічним аднекситом

стаття

Буковинський медичний вісник, 2011, Т.15. - №2 (58), С.63-68

6

Семеняк А.В., Бакун О.В.

5.       

Значення β2 –мікроглобуліну у ранньому виявленні ураження нирок при діабетичній нефропатії

тези

Матеріали науково-практичної конференції ”Актуальні питання внутрішньої медицини” 21-22 квітня 2011 р. С.66

1

Зуб Л.О., Акентьєва М.С., Ілюшина А.А., Чередніченко С.І., Семеняк А.В.

 

Виступи на конференціях в 2011 році

  1. Семеняк А.В. Зміни в імунній системі жінок із трихомоніазом. 92-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу БДМУ, 15, 16, 21 лютого 2011 р., Чернівці.
  2. Ніцович І.Р, Семеняк А.В. Застосування хофітолу в комплексній терапії вагітних  із плацентарною недостатністю на тлі гестозу. Міжнародна конференція з проблем збереження репродуктивного здоров¢я нації  28 травня 2011 р., м. Чернівці.
  3. Семеняк А.В., Ніцович І.Р. Стан імунної системи у жінок із трубним безпліддям. Міжнародна конференція з проблем збереження репродуктивного здоров¢я нації  28 травня 2011 р., м. Чернівці.

 

 

 

 

Comments