Список наукових праць кафедри за 2012 рік

Список

надрукованих наукових праць співробітників кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології БДМУ в 2012 р.

 

  п/п

Назва статті, тези

Вид видан­ня

Вихідні дані

Стор.

Прізвища всіх авторів

1.                   

Гормональні зміни у дівчат пубертатного віку з порушенням репродуктивної функції при супутній патології щитоподібної залози

стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. - №1. – С.53-55.

2

Андрієць О.А.,

Цисар Ю.В.

2.                   

Ожиріння та синдром полікістозних яєчників з точки зору доказової медицини

стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. - №1. – С.55-58.

3

Андрієць О.А.,

Олексина Н.М.,

Боднарюк О.І.,

Андрієць А.В.

3.                   

Некоторые проблемы репродуктивного здоровья девушек Северной Буковины Украины

стаття

Сборник научных статей IV Республиканской научно-практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых – Гомель. – 2012. – В.4. – Т.1. – С.24-26.

3

Андрієць О.А.,

Олексина Н.М.,

Гуменна К.Ю.

4.                   

Ювенильные маточные кровотечения у девушек-подростков на фоне гипотириоза и дифузного нетоксического зоба

стаття

Сборник научных статей IV Республиканской научно-практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых – Гомель. – 2012. – В.4. – Т.1. – С.26-28.

3

Андрієць О.А.,

Цисар Ю.В.

5.                   

Гінекологічна патологія у дівчат-підлітків на фоні ожиріння

стаття

Репродуктивна ендокринологія.-2012.-№2(4).- С.36-39

3

Андрієць О.А.,

Олексина Н.М.

6.                   

Окремі проблеми репродуктивного здоровя дівчат Північної Буковини

стаття

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вплив медичної науки на розвиток медицини» – Львів. – 2012. – С.56-59.

2

Андрієць О.А.,

Олексина Н.М.,

Гуменна К.Ю.


 

7.                   

Вплив хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів на функціональний стан яєчників за наявності

стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- №1,2012.- Тернопіль,- С. 135-136

2

Семеняк А.В.

Андрієць О.А.

Ніцович І.Р.

 

8.                   

Щитоподібна залоза та менструальна функція: важливі складові репродуктивного здоров‛я

стаття

Здоровье женщины. - №8(64 ) 2011.- С.128-129.

 

2

Шкробанець І. Д., Андрієць О. А., Цисар О. А., Поліщук М. І.

9.                   

Стан мікрофлори піхви та цервікального каналу в жінок з не виношуванням вагітності

стаття

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина.-Том 2, №1(3).- 2012.- С. 56-58

3

Семеняк А.В.

Андрієць О.А.

Приймак С.Г.

10.               

Состояние микробиоценоза влагалища у женщин с невинашиванием беременности

стаття

Научное сообщество студентов XXI столетия»: материалы

студенческой международной заочной научно-практической

конференции.- Новосибирск:

Изд. «Сибирская ассоциация консультантов, 2012. —С.90-94

5

Семеняк А.В.

Мухіна М.М.

Грохольська Я.В.

11.               

Вплив інфекцій, що передаються статевим шляхом, на перебіг пологів

стаття

Буковинський медичний вісник.- Т.16, № 3(63).-2012.- С.103-105

3

Семеняк А.В.

12.               

Досвід викладання дисципліни «Акушерство та гінекологія» для студентів за спеціальністю «Медична психологія»

стаття

Буковинський медичний вісник.- Т.16, № 3(63).- 2012.- С.152-154

3

Семеняк А.В. Андрієць О.А. Кучук Л.А.

 

13.               

Зміни функціонального стану репродуктивної системи у жінок із хронічними запальними захворюваннями жіночих статевих органів

стаття

Буковинський медичний вісник.- Т.16, № 2(62).- 2012.- С.108-110

3

Семеняк А.В.

14.               

Вплив хламідіозу на стан імунної системи жінок

стаття

Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України.-2012.- С.376-377

2

Семеняк А.В.

15.               

Лікування трихомоніазу у жінок із хронічними запальними захворюваннями жіночих статевих органів

стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. Збірник наукових праць. Випуск 23.- 2012– С.255-259

5

Семеняк А.В.

Ніцович І.Р.

Приймак С.Г.

 

16.               

Засвоєння студентами практичних навичок

стаття

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації». – Тернопіль, 26-27 квітня 2012 року.- С.385-386

2

Семеняк А.В.

Андрієць О.А. Ніцович І.Р.

 

17.               

Изменение микробиоценоза влагалища у женщин с невынашиванием беременности

стаття

Материалы ІІІ международной (Х итоговой) научно-практической конференции.-  Челябинск.- 2012.- С. 337-340

4

Семеняк А.В.

 

18.               

Перинатальні та клініко-епідеміологічні аспекти цитомегаловірусної інфекції ( огляд літератури)

стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики.-2012.-Випуск 23.- С.76-84

8

Приймак С.Г.,

Семеняк А.В.,

Гресько М.Д.

19.               

Внутрішньоутробні інфекції в структурі перинатальних ускладнень

стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики.-2012.-Випуск 23.-С.85-89

4

Приймак С.Г.,

Ніцович І.Р.,

Формазюк Т.В.

20.               

Цитомегаловірусна інфекція в структурі перинатальних ускладнень

стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2012.-№1.-С.133-134

2

Приймак С.Г.,

Кошурба І.В.,

Ринжук В.Є.,

Формазюк Т.В.

21.               

Внутриутробные инфекции в структуре перинатальных осложнений

стаття

Научное сообщество студентов ХХI столетия.- Новосибирск, 2012.-№1.-С.95-99

4

Приймак С.Г.,

Формазюк Т.В.

22.               

Гігантська фіброміома матки (опис клінічного втпадку)

стаття

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.- 2012.- С..341-344

4

Приймак С. Г.

Цинтар С. А.

Войтенко С. Г.

 

23.               

Клінічні аспекти терапії бактеріального вагінозу у вагітних

стаття

Буковинський медичний вісник.- Т.16, №2 (62), 2012.- С.98-101.

4

Ніцович І.Р., Андрієць О.А., Семеняк А.В., Приймак С.Г., Бербець А.М.

24.               

Лечение бактериального вагиноза у беременных

статья

«Научное сообщество студентов XXI столетия»: материалы

студенческой международной заочной научно-практической

конференции. Часть I. (16.04.2012 г.) - Новосибирск:

Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. —С.90-94.

5

Зинькевич Д.Р., Мойсык О.М., Ницович И.Р.

25.               

Влияние бактериального вагиноза на состояние плода.

стаття

Материалы 3 международной (Х итоговой) научно-практической конференции молодых учёных.- Челябинск: Изд-во «ЧГМА», 2012. – С.226-230.

5

Ніцович І.Р.

26.               

Грудне молоко – то дар Божий

стаття

Газета Буковина №44 (2175) 08.06.2012, - С.4 http://gazeta-bukovyna.cv.ua/archive/44(2175).pdf

1

Ніцович І.Р.

27.               

Міністерство охорони здоров’я попереджає..., особливо жінок.

стаття

Газета Буковина №6 (2137) 20.01.2012, - С.4. http://gazeta-bukovyna.cv.ua/archive/6(2137).pdf

1

Ніцович І.Р.

28.               

Застосування препарату «Дезмістин» у вагітних з вагінальним кандидозом

стаття

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики».- Київ-Луганськ.- вип. №23, 2012.- С.210-215.

6

Ніцович І.Р., Семеняк А.В., Приймак С.Г.

29.               

Позаматкова вагітність: клінічний випадок родорозрішення 34-тижневої черевної вагітності

стаття

Матеріали3-го наукового симпозіуму «Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології». – Чернівці, 2012. – С.46-48

3

Нікіфор Л.В.

Макаренко Г.М.

Рак Л.М.

Гресько М.Д.

30.               

Оцінка ефективності комплексу лікувальних заходів при лікуванні надмірних маткових кровотеч у жінок пременопаузального віку

стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, №1, 2012р.- С.137-139.

3

Гресько М.Д.,

Юзько О.М.,

Андрієць О.А.,

Ринжук Л.В.,

Ходан А.Г.

 

31.               

Гормональные и метаболические изменения в организме женщин в период менопаузы

стаття

Проблеми, досягнення, перспективи медичних наук. м. Одеса, 20-21 липня 2012 р.

5

Гресько М.Д.

32.               

Осінь життя або «Бабье лето»

стаття

Газета «Доба»

1

Гресько М.Д.,

Ринжук Л.В.

33.               

Основні фактории ризику виникнення надмірних маткових кровотеч у жінок пременопаузального віку

стаття

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, Київ 2012.- С.121-123

3

Гресько М. Д.

Андрієць О. А.

 

34.               

Проблемы репродуктивного здоровья девушек Буковины

стаття

Материалы ІІІ международной (Х итоговой) научно-практической конференции молодых ученых. – Челябинск. – 2012. – С.48.

2

Боднарюк О.І.,

Андрієць О.А.,

Олексина Н.М.

35.               

Імунологічні аспекти в розвитку сальпінгоофоритів у дівчат

стаття

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. - №2. – С.95-98.

3

Боднарюк О.І.,

Андрієць О.А.,

Олексина Н.М.,

 

36.               

Роль грибів роду Candida в розвитку сальпінгооофоритів у дівчат-підлітків

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т. 10, №4 (38). – С.133-135.

3

Боднарюк О.І.,

Андрієць О.А.,

Андрієць А.В.

37.               

Значення деяких показників гомеостазу в розвитку дисфункції плаценти у жінок із загрозою невиношування в ранні терміни гестації

стаття

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2011.– Т.1, № 2. – С. 78 – 83.

6

Бербець А.М.

38.               

Стан системи фібринолізу в жінок із загрозою невиношування в ранні терміни гестації

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – № 1. – С. 22-26.

4

Бербець А.М.

39.               

Дисфункция плаценты у женщин с невынашиванием

стаття

Проблемы и перспективы развития современной медицины. Сборник научных статей IV Республиканской научно-практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых .- Гомель.- 2012 .-. – Т.1. – С.57 – 59.

3

Бербець А.М.

40.               

Вплив плазмаферезу на рівень антиоваріальних антитіл у жінок із безпліддям на етапі підготовки до запліднення IN VITRO

стаття

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина.-Т.1,№1.-2011.-С.90-93

4

Бакун О.В.,

Андрієць О.А.,

Купчанко В.Г.

41.               

Перебіг післяпологового періоду у породілей з гіпогалактією.

стаття

Збірник наукових праць “Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики”, Випуск 23, Київ-Луганськ.- 2012.-С.5-11

7

Бакун О.В.,

Андрієць О.А.,

Небела М.М.,

Олійник М.Г.,

Лук’ян Т.П.

42.               

Вплив плазмаферезу на деякі імунологічні показники у жінок із безпліддям трудного походження при заплідненні IN VITRO

стаття

Збірник наукових праць”Актуальні питання медичної науки та практики”, Випуск 2012 78,Т.2,книга 2.-С.27-30

4

Бакун О.В.,

Андрієць О.А.,

Абді-Азиз Хелоуле.

43.               

Влияние плазмафереза на иммунологические показатели у женщин с бесплодием трубного происхождения при оплодотворении  ин витро

стаття

Материалы II студенческой Международной заочной научно-практической конференции “Научное сообщество студентов XXI столетия”, Часть I, Новосибирск, 2012, С.100-107.

7

Бакун О.В.,

Небела М.М.,

Абди Азиз Хилоуле

44.               

Взаимосвязь уровня антиовариальных антител с хроническим сальпингоофоритом

стаття

Сборник научных статей IV

Республиканской научно-практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых (Гомель, 19-20 апреля 2012), выпуск 4, Том 1.-С.43-44

2

Бакун О.В.,

Олейник М.Г., Небела М.М.

45.               

Исследование некоторых показателей системного иммунитета у пациенток с бесплодием

стаття

Материалы III международной научно-практической конференции молодых ученых, Челябинск, 2012.- С.32-35.

4

Бакун О.В.,

Андриец О.А.,

Купчанко В.Г.

46.               

Рівень антиоваріальних антитіл як показник прояву запальних захворювань яєчників.

стаття

“Актуальні проблеми сучасної медицини .”Вісник ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія ”,том 11,випуск 4(36).-С.91-92

2

Бакун О.В.,

Купчанко В.Г.,

Ніцович І.Р.,

Знак В.М.

47.               

Підбір антисептиків при лікуванні вульвовагінітів у дівчат

тези

Матеріали 93-ї науково-практичної конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ – Чернівці.- 2012. – С.168.

1

Андрієць О.А.,

Бочкарьова О.В.

48.               

Стан репродуктивного здоров’я на тлі ожиріння у дівчат пубертатного віку на Буковині за період з 2004р. по 2012р.

тези

Матеріали 81-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Сучасні проблеми медицини і фармації в наукових розробках студентів і молодих вчених» – Івано-Франківськ.- 2012. – С.5.

1

Андрієць О.А., Олексина Н.М.,

Боднарюк О.І.,

Гуменна К.Ю.


 

49.               

Становлення репродуктивної та менструальної функції у дівчат західного регіону в умовах йодного дефіциту

тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Місце та роль медицини в ХХІ столітті» – Одеса.-2012. – С.6-7.

2

Андрієць О.А.,

Цисар Ю.В.,

Небоженко Х.М.

50.               

Профілактика рецидування хронічних вульвовагінітів у дівчат

тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології / Матеріали 3-го наукового симпозіуму БДМУ – Чернівці. – 2012. – С.75-76.

1

Андрієць О.А.,

Бочкарьова О.В.,

 

51.               

Ожиріння та репродуктивне здоров’я дівчат-підлітків

тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології / Матеріали 3-го наукового симпозіуму БДМУ – Чернівці. – 2012. – С.76.

1

Андрієць О.А.,

Олексина Н.М.,

Гуменна К.Ю.

52.               

Хвороби органів травлення та порушення менструальної функції у дівчат Буковини

тези

Матеріали 72 Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів , присв’ячена Дню науки «Медицина та фармація ХХІ століття – крок у майбутнє». – Запоріжжя. - 2012. - С.52

1

Андрієць О.А.,

Олексина Н.М.,

Боднарюк О.І.,

Гуменна К.Ю.

53.               

Взаимозависимость ожирения и растройств менструальной функции у девушек-подростков

тези

Материалы ХІХ Российского национального конгресса «Человек и лекарство» – Москва. – 2012 г. – С.246.

1

Андрієць О.А.,

Олексина Н.М.,

Боднарюк О.І.,

Гуменна К.Ю.,

Андрієць А.В.

54.               

Ожиріння та порушення репродуктивного здоров’я у дівчаток препубертатного віку з точки зору даних доказової медицини

тези

Матеріали ХVI Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.- Тернопіль. – 2012. – С.148.

1

Олексина Н.М.,

Андрієць О.А.,

Гуменна К.Ю.,

Андрієць А.В.

55.               

Usage Phytomedications at hypogalactia

тези

Міжнародна науково-практична конференція “Вплив медичної науки на розвиток медицини”, м.Львів, 18-19 травня 2012.-С.7-10

4

Bakun Oksana,

Abdi Aziz Mohamed Hilowle

56.               

Postnatal period in women with hypogalactia using phytomedications

тези

Міжнародна науково-практична конференція “Медицина в умовах трансформаційних процесів”, м.Львів, 20-21 квітня, 2012.-С.8-11

4

Bakun Oksana,

Oliynyk Maria

57.               

The indeces of the antiovarian antibodies level in infertile women

тези

Збірник наукових праць “I international Scientific-Practical conference “ Medicine pressing questions,”

March 30-31, 2012,Baku,Azerbaijan

1

Bakun O.V.,

Andriiets’ O.A.,

Semenyak A.V.,

Priymak  S.G.,

Nitsovich I.R.

58.               

Antiovarian antibodies in women with infertility of unexplained origin

тези

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення» Дніпропетровськ, 14-15 вересня 2012.- С.18-19

2

Bakun O.V.

Andriets O. A.

Semenyak A. V.

Kupchanko V. G.

59.               

Роль антиоваріальних антитіл при запальних захворюваннях яєчників

тези

81-ша науково-практична конференція студентів і молодих вчених з міжнародною участю “Сучасні проблеми  медицини і фармації” в наукових розробках студентів і молодих вчених, 29-30 березня 2012, м.Івано-Франківськ, С.18

1

Бакун О.В., Небела М.М.,

Ніцович І.Р.

60.               

Course of postpartum period in women with hypogalactia

тези

Міжнародна науково-практична конференція “Забезпечення здоров’я нації та здоров’я”, м.Одеса, 27-28 квітня, 2012.-С.8-11

4

Bakun Oksana,

Oliynyk Maria,

Nebela Miroslava,

Abdi Aziz Hilowle

61.               

Основні показники цитокінів у жінок із безпліддям трубного генезу

тези

Матеріали науково-практичної конференції “Гармонія гормонів - основа здоров’я жінки”, 27-28 жовтня 2011 р., м.Київ, -С.98.

1

Бакун О.В.,

Купчанко В.Г.

62.               

The role of antiovarian antibodies in women with infertility

тези

XI International congress of medical sciences, 3-6, May, Sofia, Bulgaria, P.170

1

Bakun O.V.,

Andriiets’ O.A.,

Berbets A.M.,

Nitsovych I.R.,

Gresko M.D

63.               

Рівень антиоваріальних антитіл при запальних захворюваннях  яєчників

тези

Матеріали III наукового симпозіуму “Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології”, Чернівці, 2012, С.81-82

2

Бакун О.В.,

Ніцович І.Р.,

Приймак С.Г.

64.               

Особливості післяпологового періоду у породіль з гіпогалактією

тези

Матеріали IXміжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених.-Чернівці: Хист, 2012.- №14.-С.33.

1

Бакун О.В.,

Небела М.М.,

Олійник М.Г.,

Лук’ян Т.П.,

Бахматюк Л.С.

65.               

Study of the antiovarian antibodies level in infertile women

тези

Матеріали IXміжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених.-Чернівці: Хист, 2012.- №14.-С.24-25.

2

Bakun O.V., Abdiaziz Hilowle, Kupchanko V.G.

66.               

Впровадження інноваційних методик в організації

навчального процесу

тези

Матеріали навчально-методичної конференції “Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної  освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології”18 квітня 2012 року, Чернівці.-С.142.

1

Бакун О.В.,

Андрієць О.А.,

Бербець А.М.

67.               

Показники системного імунітету у жінок з безпліддям трубного походження

тези

Матеріали 93-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету, 14-20 лютого, 2012.-С.170.

1

Бакун О.В.,

 

68.               

Діагностика дисфункції плаценти у жінок з невиношуванням

тези

Медицина в умовах трансформаційних процесів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції - Львів.: ГО «Львівська медична спільнота».- 2012. – С. 11-14

3

Бербець А.М.

Бурлак Л.Ю.

Костиненко С.Ю.


 

69.               

Діагностика дисфункції трофобласту і плаценти у жінок з невиношуванням

тези

Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції .- Одеса: ГО «Південна фундація медицини».- 2012. – С. 11-14.

3

Бербець А.М.

Бурлак Л.Ю.

Костиненко С.Ю.

70.               

Дисфункція плаценти у жінок з невиношуванням

тези

Матеріали 93-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ . – Чернівці.- 2012. – С.171.

1

Бербець А.М.

71.               

Дисфункція плаценти у жінок із загрозою переривання вагітності

тези

Сучасні проблеми медицини і фармації в наукових розробках студентів і молодих вчених. Матеріали 81-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю . – Івано-Франківськ.- 2012. – С.6.

1

Бербець А.М.

72.               

Стан системи гемостазу, фібринолізу та протеолізу у жінок із загрозою невиношування в першому триместрі вагітності

тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології. Матеріали 3-го наукового симпозіуму. – Чернівці, 2012. – С. 82

1

Бербець А.М.

73.               

Цитокіновий профіль вмісту порожнини піхви дівчаток пубертатного віку, хворих на сальпінгоофорит

тези

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення».- Дніпропетровськ.-2012.- С.74-75

2

Бондарюк О. І.

Андріїць О. А.

74.               

Деякі імунологічні аспекти сальпінгоофориту у дівчаток пубертатного віку в залежності від ускладнення урологчною патологією запального генезу

тези

Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні  аспеки розвитку сучасної медицини».-.Львів.-2012.-С.26

1

Бондарюк О.І.

Андрієць О.А.

Гуменна К. Ю.

75.               

Роль гриибів Candida в розвитку сальпінгооофоритів у дівчат-підлітків

тези

Матеріали 81-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю « Сучасні прблеми медицини і фармації в наукових розробках студентів і молодих вчених», м.Івано-Франківськ.-2012.- С.. 6

1

Боднарюк О.І.,

Андрієць А.В.

76.               

Проблеми репродуктивного здоров'я дівчат Буковини

тези

Міжнародна науково-практична коференція «вплив медичної науки на розвиток медицини».- Львів.- 2012 .- С. 15

1

Боднарюк О.І.,

Андрієць О.А.,

Олексина Н.М.

 

77.               

Роль пробіотиків у комплексному лікуванні бактеріального вагінозу

тези

ХVI міжнародний  медичний конгрес студентів і молодих вчених присвячений 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.- Тернопіль- 2012.-  С. 132.

1

Боднарюк О.І.,

Андрієць А.В.,

Гуменна К.Ю.

78.               

Стан місцевого імунітету у дівчат- підлітків із сальпінгооофоритами на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура

тези

Матеріали 93-ї науково-практичної конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ. – Чернівці.- 2012. – С.172-173.

 

1

Боднарюк О.І.,

Андрієць О.А.

79.               

Деякі імунологічні аспекти сальпінгооофоритів у дівчат

тези

Хист.

Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. – 2012. – Вип. 14. – С.33-34.

1

Боднарюк О.І.,

Андрієць А.В.,

Олексина Н.М.

80.               

Урогенітальні інфекції як провідний чинник розвитку сальпінгооофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-підлітків

тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології / Матеріали 3-го наукового симпозіуму БДМУ. – Чернівці. – 2012. – С.91-92.

1

Боднарюк О.І.,

Андрієць О.А.,

Гуменна К.Ю.

81.               

Лікування залізодефіцитних станів у гінекологічних хворих

тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології. Матеріали 3-го наукового симпозіуму. Чернівці, 20 квітня 2012 року. С.93-94.

 

1

Гресько М.Д.,

Булик Т.С.,

Петричук М.В.

82.               

Метаболічний синдром у жінок в пременопаузі

тези

Матеріали 93-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ, 14, 15, 20 лютого 2012 р.

1

Гресько М.Д.

83.               

Соціальні та медичні аспекти пременопаузи

тези

Матеріали 81-й науково-практичної конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю «Сучасні проблеми медицини і фармації в наукових розробках студентів і молодих вчених», 29-30 березня 2012, м. Івано-Франківськ,с  11-12.

2

Гресько М.Д.,

Іванишин І.І.

84.               

Гормональний гомеостаз та надмірні маткові кровотечі у жінок в пременопаузі

тези

Міжнародна науково-практична конференція «Вплив медичної науки на розвиток медицини», м.Львів, 18-19 травня 2012р.

1

Гресько М.Д.,

Юзько В.О.,

Миронюк Є.В.

85.               

Медсестринська освіта як один з найважливіших підрозділів медичної освіти

тези

Актуальні питання вищої медичної та фамацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології

Матеріали навчально-методичної конференції, 18 квітня 2012 року.- С. 31.

1

Гресько М.Д.

86.               

Урогенітальний мікоз

 

тези

Клінічна та експериментальна патологія.- 2011.- Том х, №4(38).-С.123.

1

 Гресько М.Д., Андрієць О.А.

 

 

87.               

Надлишок ваги та порушення менструального циклу у жінок в пременопаузі

тези

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення» Дніпропетровськ, 14-15 вересня 2012.- С.38-41

4

Гресько М. Д.

Небоженко Х.М.

88.               

Лікування вагінального кандидозу при вагітності.

тези

Клінічна та експериментальна патологія.-Том Х.-№4(38), 2011.- С.178-179.

2

Ніцович І.Р., Семеняк А.В.

89.               

Лікування вульвовагінального кандидозу у вагітних

тези

Матеріали IXміжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених.-Чернівці: Хист, 2012.- №14.-С.42-43.

2

Зінькевич Д.Р., Мойсик О.М., Ніцович И.Р.

90.               

Роль антиовариальних антитіл при запальних захворюваннях яєчників. (Усна доповідь)

тези

81 науково-практична конференція студентів і молодих вчених з міжнародною участю «Сучасні проблеми медицини і фармації в наукових розробках студентів і молодих вчених».-Івано-Франківськ, 30.03.2012.-С.18.

1

Небела М.М., Бакун О.В., Ніцович І.Р.

91.               

Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі лікарів-інтернів

тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології. Матеріали навчально-методичної конференції.- Чернівці, 18.04.2012.-С. 106-107.

2

Ніцович І.Р.

92.               

Реферативні огляди в освіті лікарів-інтернів

тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології. Матеріали навчально-методичної конференції.- Чернівці, 18.04.2012.-С. 109.

1

Ніцович І.Р., Семеняк А.В.


 

93.               

Сучасне лікування вагінальних інфекцій

тези

Медицина в умовах трансформаційних процесів. Матеріали міжнародої науково-практичної конференції.- Львів.: ГО «Львівська медична спільнота», 20.04.2012.-С.42-43.

2

Ніцович І.Р.

94.               

Терапія неспецифічних інфекційних захворювань піхви.

тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології. Матеріали 3-го наукового симпозіуму.-Чернівці, 20.04.2012.- С.142.

1

Ніцович І.Р., Семеняк А.В.

95.               

Етапи підготовки майбутніх лікарів

тези

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації».-   Тернопіль.- ТДМУ.- «Укрмедкнига», 26-27.04.2012.- С.358-359.

2

Ніцович І.Р.,

Андрієць О.А., Семеняк А.В.

96.               

Пластика старого розриву промежини IV ступеня

тези

Вплив медичної науки на розвиток медицини. Матеріали міжнародої науково-практичної конференції.- Львів.: ГО «Львівська медична спільнота», 18-19.05.2012.-С.55-56.

2

Ніцович І.Р.

97.               

Шляхи підготовки майбутніх лікарів

тези

Міжнародна науково- практична конференція «Вітчизняна та світова медичина: вимоги сьогодення», м. Дніпропетровськ, 14-15 вересня 2012.- ст.8-11

4

Ніцович І. Р.

Семеняк А. В.

98.               

Проблеми підготовки кваліфікованого лікаря

тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології. Матеріали навчально-методичної конференції.- Чернівці, 18.04.2012.-С. 107-108.

2

Ніцович І.Р.

99.               

Сучасне лікування вагінального кандидозу у вагітних

тези

Матеріали 93-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ.-Чернівці, 14-20.02.2012.- С. 182-183.

2

Ніцович І.Р.

100.           

Кандидоз новонароджених

тези

Клінічна та експериментальна патологія.-2011.-Том Х, №4(38).-С.185

1

Приймак С.Г.

101.           

Ефективність методів профілактики РДС у недоношених дітей, що народилися в терміні гестації 28-33 тижні

тези

Матеріали 93-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ. - Чернівці, 2012.- С.185-186

2

Приймак С.Г.

102.           

Пренатальна діагностика уроджених вад  у першому триместрі вагітності

тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології. - Чернівці, 20 квітня .-2012 р.- С.44

2

Приймак С.Г.,

Семеняк А.В.

103.           

Позитивні і негативні сторони болонського процесу. Погляд студента

тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології. – Чернівці.- 2012.- С.67

1

Приймак С.Г.

104.           

Погляд студента на болонський процес

тези

Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації. – Тернопіль.-2012.- С.552-553

2

Приймак С.Г.

105.           

Пренатальна діагностика вроджених вад розвитку плода у першому триместрі вагітності

тези

Матеріали XVI Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених – Тернопіль.-2012 р.- С.155

1

Приймак С.Г.,

Формазюк Т.В.

 

106.           

Кандидоз новонароджених

тези

Проблеми, досягнення, перспективи медичних наук – Одеса, 20-21 липня 2012 р.- С.46-48

2

Приймак С.Г.

 

107.           

Структура перинатальних ускладнень при внутрішньоутробному інфікуванні

тези

Медицина в умовах трансформаційних процесів. - Львів, 20-21 квітня 2012 р.- С.53-56

4

Приймак С.Г.,

Формазюк Т.В.

 

108.           

Перинатальні ускладнення при цитомегаловірусному інфікуванні

тези

Матеріали IXміжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених.-Чернівці: Хист, 2012.- №14.-С.33.

1

Приймак С.Г.,

Формазюк Т.В.

 

109.           

Структура воспалительных заболеваний женских половых органов

 

тези

Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні  аспеки розвитку сучасної медицини».- Львів.- 2012.-С.43

1

Приймак С.Г.

Формазюк Т.В.

 

110.           

Структура перинатальних ускладнень при внутрішньоутробному інфікуванні

тези

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення» Дніпропетровськ, 14-15 вересня 2012.- С.64-67

4

Формазюк Т. В.

Приймак С. Г.

 

111.           

Лікування жінок із хронічним трихомоніазом

тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології, матеріали 3-го наукового симпозіуму БДМУ за редакцією професора Ю.Т.Ахтемійчука, Чернівці 2012, - С.174-175

2

Семеняк А.В.

Ніцович І.Р.

Приймак С.Г.

 

112.           

Функціональний стан яєчників за наявності хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів

тези

Львівська медична спільнота, міжнародна науково-практична конференція «Медицина в умовах трансформаційних процесів», м.Львів, 20-21 квітня 2012.- С.- 52-53

2

Семеняк А.В.

 

113.           

Зміни мікробіоцинозу піхви за наявності хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту

тези

Львівська медична спільнота, міжнародна науково-практична конференція «Медицина в умовах трансформаційних процесів», м.Львів, 20-21 квітня 2012.- С.- 61-62

2

Семеняк А.В.

Мухіна М.М.

Грохольська Я.В.

114.           

Оптимізація використання навчального часу при вивченні дисципліни «Акушерство та гінекологія» за допомогою системи дистанційного навчання MOODLE

тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології. Матеріали навчально-методичної конференції.-Чернівці.- 2012, С.69

1

Семеняк А.В.

Андрієць О.А.

115.           

Лікування трихомоніазу у жінок із хронічними запальними захворюваннями жіночих статевих органів

тези

Матеріали 93-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ 14, 15, 20 лютого 2012 року - С.188

1

Семеняк А.В.

 

116.           

Зміни імунної системи при хронічному трихомоніазі

тези

Південна фундація медицини, міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення здоровя нації та здоровя особистості як пріоритетна функція держави», м.Одеса, 27-28 квітня 2012.- С.- 65-67

3

Семеняк А.В.

117.           

Кандидозний вагініт у жінок із хронічними запальними захворюваннями жіночих статевих органів

тези

Клінічна та експериментальна патологія.-Том Х.-№4(38), 2011.-  С.191

1

Семеняк А.В.

Ніцович І.Р.

 

118.           

Влияние хронических воспалительных заболеваний на функциональное состояние репродуктивной системы

тези

Материалы III научной конференции молодых ученых и специалистов «Репродуктивная медицина: взгляд молодых –20.04.2012» г.Санкт-Петербург.-С.49

1

Семеняк А.В., Ницович И.Р., Гресько М.Д.

119.           

Стан мікробіоцинозу піхви у жінок із хронічними запальними захворюваннями жіночих статевих органів та хронічним піелонефритом

тези

Запорізький державний медичний університет. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, матеріали конференції «Медицина та фармація ХХІ століття – крок у майбутнє, 19-20 квітня 2012 року м.Запоріжжя, - С.144-145

2

Семеняк А.В.

Ніцович І.Р.

Приймак С.Г.

 

120.           

Використання системи дистанційного навчання при вивченні студентами дисципліни «Акушерство та гінекологія»

тези

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення» Дніпропетровськ.-2012.-С.15-18

3

Семеняк А.В. Ніцович І.Р.

121.           

Зміни мікробіоцинозу піхви за наявності хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту

тези

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення» Дніпропетровськ, 14-15 вересня 2012.- С.45-46

2

Семеняк А.В.

Мухіна М.М. Грохольська Я.В.

122.           

Дисфункціональні  маткові кровотечі у дівчат пубертатного віку на тлі деякої патології щитоподібної залози

тези

Міжнародна науково-практична конференція «Вплив медичної науки на розвиток медицини» м.Львів, 18-19 травня 2012.- С.62-63.

 

2

Цисар Ю. В., Андрієць О. А., Небоженко Х.М

123.           

Порушення  менструальної функції у дівчат на фоні патології щитоподібної залози

тези

Репродуктивна ендокринологія.    - №2, 2011.-С.99.

 

1

Цисар Ю. В., Андрієць О. А.

124.           

Лікування і профілактика маткових кровотеч при патологічному перебігу пубертатного періоду

тези

3-ій науковий симпозіум «Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології», м. Чернівці 2012. -С.189-190.

 

2

Цисар Ю. В., Андрієць О. А.

125.           

Функціональний стан тиреоїдної та репродуктивної систем у дівчат-підлітків Буковини з пубертатними менорагіями

тези

Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених «Хист», випуск 4, м. Чернівці 2012.-С.51.

 

1

Цисар Ю. В., Небоженко Х. М., Андрієць А. В.

126.           

Розлади менструальної функції у дівчат Буковини на тлі деяких ендокринопатій   

тези

16-ий міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених ТДМУ імені                                  І. Я. Горбачевського, 23-25 квітня 2012-., м. Тернопіль.- С.157-158.

2

Цисар Ю. В., Андрієць А. В., Небоженко Х. М., Андрієць О. А.

127.           

Особливості діагностики цитомегаловірусної інфекції у вагітних і ризик інфікування плода.

рацпропозиція

 

рацпропозиція № 2/12

від

4.01.2012

 

 

Бакун О.В.,

Кошурба І.В.,

Ніцович І.Р.,

Семеняк А.В.,

Приймак С.Г.

128.           

Застосування екстракорпоральної фармакотерапії в комплексному лікуванні гінекологічних запальних захворювань.

рацпропозиція

 

рацпропозиція № 16/12

від

1.02.2012

 

 

Бакун О.В.,

Андрієць О.А.,

Купчанко В.Г.,

Ніцович І.Р.,

Михайлецький І.П.

129.           

Корекція дисбіотичних змін піхвового біотопу

рацпропозиція

рацпропозиція №90/12 від 25.06.2012р.

 

Боднарюк О.І.,

Андрієць О.А.

Гуменна К.Ю.,

Олексина Н.М

130.           

Застосування препарату норпролак для пригнічення лактації у жінок з перинатальними втратами

рацпропозиція

рацпропозиція 19/12 від 9.02.2012

 

Гресько М.Д.,

Ринжук  Л.В.,

Албота О.М.,

Ринжук В.Э.

 

131.           

Оптимізація лікування трихомоніазу у жінок із запальними захворюваннями внутрішніх статевих органів

рацпропозиція

рацпропозиція № 3/12, 4.01.2012

 

Ніцович І.Р., Приймак С.Г., Семеняк А.В.

132.           

Застосування тівортіну  в комплексному лікуванні плацентарної дисфункції під час вагітності

рацпропозиція

рацпропозиція №15/12, 1.02.2012

 

Ніцович І.Р.,

Бакун О.В., Андрієць О.А., Купчанко В.Г.

133.           

Відновлення мікробіоценозу піхви після бактеріального вагінозу

рацпропозиція

рацпропозиція №5/12 від 11.01.2012р.

 

Боднарюк О.І.,

Андрієць О.А.

Гуменна К.Ю.,

Бочкарьова О.В.

134.           

Оптимізація комплексного лікування сальпінгоофоритів у дівчат

рацпропозиція

рацпропозиція №89/12 від 25.06.2012р.

 

Боднарюк О.І.,

Андрієць О.А.

Гуменна К.Ю.,

Олексина Н.М.

135.           

Застосування дезмістину в комплексному лікуванні трихомоніазу в післяпологовому періоді

рацпропозиція

рацпропозиція № 17/12 від 01.02.2012

 

Бербець А.М.

Ніцович І.Р.

136.           

Застосування дисменорму в комплексному лікуванні пубертатних менорагій при патології щитоподібної залози у дівчат-підлітків

рацпропозиція

рацпропозиція №5/12 від 11.01.2012р.

 

Андрієць О.А.,

Цисар Ю.В.,

Боднарюк О.І.

 

 

 

Зав. кафедри акушерства і гінекології

з курсом дитячої та підліткової гінекології,

д.мед.н., проф.                                                                                                        Андрієць О.А.Comments