Знак В.М.

№ п/п

Назва статті, тези

 

Де опубліковано

Стор.

Автор

1.                  1.

Взаємозв¢язки між деякими показниками гемостазу у жінок із невиношуванням у ранні терміни гестації

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2011. № 1.- С. 6-10

  5

Бербець А.М.,

Бакун О.В.,

Знак В.М.

2.                   

Динаміка та структура перинатальної патології в Чернівецькій області за період з 2008 до 2010 року

 тези

Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи / матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю, 14 квітня 2011 р., Чернівці. – Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2011. – С.115-117.

2

Поліщук М.І., Никифор Л.В., Кузьменко Л.М., Знак В.М.

 Виступи

  1. Знак В.М.  Сучасні аспекти проведення лапароскопічних операцій у гінекології. 92-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу БДМУ, 15, 16, 21 лютого 2011 р., Чернівці.
  2. Знак В.М.Динаміка та структура перинатальної патології в Чернівецькій області за період з 2008 до 2010 року. Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи / матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю, 14 квітня 2011 р., Чернівці.
  3. Лазерна поляриметрія: можливість застосування в лапароскопічній гінекології. Міжнародна конференція  з проблем збереження репродуктивного здоров¢я нації 28 травня 2011 р., м. Чернівці.

 

 

 

 

 

Comments