Історія кафедри

Матеріал підготовлено доцентом Ніцовичем Ігорем Романовичем (с)

За 140 років австрійського панування було організовано лише 7 лікарень. Перша лікарня на Буковині відкрита у Чернівцях в 1788 році. На початку ХІХ століття в Чернівцях приймали пологи лише 2 професійні акушери. У 1809 році при лікарні почало функціонувати пологове відділення, в якому проходили практичну підготовку акушерки, розпочала роботу школа практичного акушерства. До 1852 року ця школа та пологовий будинок розміщувались на Музичній площі (тепер площа Філармонії). Однією з перших окружних акушерів краю була Марія Теодорин.  Згодом акушерське відділення діяло при цивільному госпіталі, а з 1866 року в місті став до ладу пологовий будинок на 15 ліжок по вул. Св. Ніколаса (тепер вул. М. Садовського). Перед Першою світовою війною пологи почали приймати також у повітових лікарнях. Акушерська допомога була платною, тому кількість пологів в них коливалась у межах 6 %. Платний пологовий будинок у Чернівцях мав ліжка 3 розрядів (1-2 розряди були доступні тільки для багатих). Більша частина міського населення і всі жінки села народжували вдома та обслуговувались бабками-повитухами. На початку 1870 року в краї нараховувалось біля 150 акушерів, більшість яких займалось приватною практикою. На початку ХХ століття із 333 сільських общин Північної Буковини, в 145 – акушерсько – гінекологічна допомога не надавалась зовсім. Смертність новонароджених досягала 33%. Була високою також материнська смертність, мертвонароджуваність, передчасні пологи.  З 18 лютого 1912 року відкрито пологовий будинок (при ньому акушерська школа), який знаходився в корпусі Крайового сільськогосподарського училища (корпус побудовано у кінці 1897 р.- архітектор Еріх Кольбенгайер) по вул. Семигородській (Зибенбюргерштрассе) (нині вул. Головна, 129). В ньому сьогодні діє гінекологічне відділення пологового будинку № 1.

Головні лікарі пологового будинку: 1912-1930рр.- проф. Октавіан Георгіян; 1930-1941 рр. – Григорович Тетяна; 04.1944-1946 рр.– Лубінаки Йосиф Борисович; 1946 р. – Березовський; 1947 р. – Діккер; 1948-1952 рр. – Волохонська Е.С.; 1952-1953 рр. – Літвінова Юлія Прокофіїівна; 1953-1957 рр. – Садикова; 1958-1965 рр. – Вінярська Е.К.; 1965-1977 рр. – Мураткіна Елеонора Тимофіївна; 1978-1986 рр. – Бондаренко Петро Володимирович; 1987-1989 рр. – Бабій Богдан Ярославович; 1990-1996 рр. – Ротар Михайло Ілліч; 1997-2003 рр. – Косевич Марія Іванівна; з 2003 р.– Манчуленко Дмитро Григорович.

У 1945 році на 135 ліжок працювало 10 лікарів, було зареєстровано 2578 пологів, 10 кесарських розтинів, 10 плодлруйнівних операцій, 29 випадків накладання акушерських щипців. Почалась інтенсивна відбудова та організація нових лікувальних закладів, в тому числі і пологодопоміжних. Було відкрито 5 пологових будинків, нараховувалось 310 акушерських ліжок, 20 акушерів-гінекологів.

Першим засновником та організатором кафедри акушерства та гінекології Чернівецького медичного інституту (на базі пологового будинку №1) з серпня 1945 по червень 1948 року був професор Венцківський Михайло Каспарович, який раніше працював  проректором 2-го Київського медичного інституту з навчально-наукової роботи і одночасно завідував кафедрою акушерства і гінекології цього ж інституту. З 1931 року – асистент, з 1935 року - кандидат медичних наук, з 1936 року – доцент, з 1941 року -доктор медичних наук, з 1946 року - професор. Народився Михайло Каспарович 24.01.1895 року у м. Києві в сім’ї робітника друкарні та поденної робітниці. Юнацькі роки проходили в період революційних перетворень, першої та другої світових воєн. З малих років свого життя залучався до роботи. Тоді в нього і з’явилася жадоба до знань. Першу однорічну освіту отримав в приюті для робітників. У 1906-11 рр. навчався в Олександрійській ремісничій школі (м.Київ) на столярному відділенні (спеціальність - столярний майстер), працював столяром по різних столярних майстернях, фабриці Кона. У 1914-20 рр. – столяр, а потім технік у будуправлінні нових залізничних колій МКВ залізниці. У 1917-19 рр. без відриву від виробництва навчався в Київській художній школі на відділенні малярства (спеціальність - викладач малювання та креслення) та одночасно склав іспит за середню освіту. В 1920 році – член робітничо-селянської інспекції, призначений комендантом 15 піхотних курсів червоних старшин, а потім комендантом Київської вищої школи артилеристів. У 1920-21 рр. М.К.Венцківського призначають помічником коменданта району Липки по розміщенню військ. З 1921 року працював на військовому електромеханічному заводі і в тому ж році профспілковою організацією заводу “Металіст”, серед кращих, направляється на навчання до Київського медичного інституту. У 1921-24 рр. – столяр військового електромеханічного заводу. У 1924-27 рр. – столяр Київського спирто-горілчаного заводу. У 1921-26 рр., без відриву від виробництва навчався на лікувальному факультеті КМІ. У 1926-1927 роках працював лікарем-стажистом Жовтневої лікарні, у 1927-28 рр. – лікар-інтерн акушерського відділення ІІ Робітничої лікарні (м. Київ), у 1928-29 рр. – лікар-інтерн акушерсько-гінекологічної клініки КМІ в Жовтневій лікарні. У 1929 році – вступає до аспірантури, у 1929-30 рр. – аспірант-ординатор І акушерсько-гінекологічної клініки КМІ, у 1931-36 рр. – асистент цієї ж клініки (з 1935 року - кандидат медичних наук, з 27.12.1941 р. – доктор медичних наук), у 1936-43 рр., 1944-45 рр. – доцент цієї ж клініки, у 1936-38 рр. – помічник декана і декан лікувального факультету КМІ, у 1938-39 рр. – секретар вченої кваліфікаційної комісії, з 15.10.1941 по 05.10.1942 рр. - завідувач кафедри акушерства та гінекології і заступник директора КМІ з навчально-наукової частини, з 05.10. по 30.11.1942 р. – безробітний, з 01.12.1942 по 20.09.1943 рр. – лікар гінеколог ІV поліклініки м. Києва по викликах населення, у 1943-44 рр. – завідувач І кафедри акушерства та гінекології та заступник директора КМІ з навчально-наукової частини.

З 22.06. по 13.10.1941 року майор медичної служби Венцківський М.К. знаходився у діючій армії – АРМУ-29 штабу 5 армії.

Під час війни був у київському оточенні, тимчасовому таборі в Яготині, звідки втік через декілька днів за допомогою яготинських лікарів.

Під час німецької окупації Києва (1942 - 43 рр.) працював у підпільній організації Залізничного району – поширював агітаційну літературу, переховував підпільників, постачав партизанським загонам медикаменти, інструментарій, перев'язочні та інші матеріали.

За сумісництвом працює у Києві професором-консультантом: у 1943-45 рр. – лік.сан.управління НКОЗ УРСР, у 1938-45 рр. – І Центральної поліклініки, у 1943-45 рр. – спілки Радянських письменників УРСР.

У Київському державному медичному інституті редагував видання “Праці Київського державного медичного інституту”. Том-4. Акушерсько-гінекологічна клініка.- Київ: Державне медичне видавництво, 1936.- С.41-52, 110-137. Ось деякі його статті з них:

1. Туберкульоз і вагітність. Венцківський М.К. (скорочена дисертація на ступінь кандидата медичних наук).

2. Аборт та найближчі наслідки його. Венцківський М.К.

Ним також випущені книжки:

1. Рак матки. Венцковський М.К.- Київ: Державне медичне видавництво, 1946.-48 с.

2. Мать и дитя. Венцковський М.К.- Київ: Державне медичне видавництво, 1946.

3. Материалы к вопросу о беременности при заболеваниях сердца. Тезисы докладов конференции «Внутренняя патология и беременность».-27.Х.1953 г.-С.6-8.

3. Причини неплідності та методи запобігання їй. Венцковський М.К.- Київ: Державне медичне видавництво УРСР, 1959.

4. Гігієна дівчинки шкільного віку. Венцковський М.К.- Київ: Державне медичне видавництво УРСР, 1962.-24 с.

5. Акушерство и гинекология (учебник для медицинских училищ). Рудюк М.П., Венцковский М.К.-М.: Медицина, 1964.

У 1937-40 рр. проводить велику роботу як лектор Будинку Червоної Армії, здійснює шефство над заводом “Ленінська кузня”.

У 1939 році за ініціативою академіка М.Д.Стражеско, при І акушерсько-гінекологічній клініці (зав.- проф. А.Ю.Лурьє) КМІ, бере активну участь у організації відділення внутрішньої патології та вагітності (зав. – доцент Венцківський М.К. – акушер та доцент Туровець І.М. - терапевт). У Києві проживав за адресою – бульвар Шевченка, 2, кв. 17.

У Київському медичному інституті 18 березня 1941 року захистив дисертацію на тему “Туберкульоз та вагітність”, яка затверджена ВАК ВКВШ при РНК УРСР 27 грудня 1941 року (протокол № 42). Серед його опонентів - академік Стражеско М.Д., професори Епштейн, Каган, Соколов. У 1941 році йому присвоєно звання доктор медичних наук, у 1946 році - професор. Він був одним з кращих учнів професора А.Лур’є.

З перших днів заснування кафедри акушерства та гінекології Чернівецького медичного інституту (6 лютого 1945 р.), за його керівництва формується колектив викладачів, організовується навчальний процес, започатковано вивчення актуальних проблем акушерства та гінекології. Всі зусилля Михайло Каспарович направляв на поліпшення акушерсько-гінекологічної допомоги населенню Буковини, на зниження гінекологічної захворюваності.

З 1 березня 1945 року його призначили на посаду директора акушерсько-гінекологічної клініки (зараз пологовий будинок № 1). З червня 1945 року обирається за конкурсом на посаду завідувача кафедрою (19 грудня 1945 року – затверджений завідувачем кафедри наказом Всесоюзного Комітету у справах Вищої Школи при РНК СРСР №4101/к). У Чернівцях проживав з дружиною, тещею та дочкою (студентка ІІІ курсу Чернівецького медичного інституту) за тимчасовою адресою вул. Масарика (Трояна), 3А (тепер вул. Богомольця).

На перший курс було зараховано 300 студентів. Кафедра стала не тільки базою підготовки молодих кадрів, але приділяла велику увагу підвищенню кваліфікації лікарів. Існувала первинна чотиримісячна спеціалізація на базі кафедри, проводились семінари, декадники, обласні та клінічні конференції, обходи, показові операції, шефські та ургентні виїзди в райони. Робота кафедри поступово налагоджувалася, покращувалось її матеріальне забезпечення, удосконалювалася методика викладання. Поступово було розроблено методичні матеріали для асистентів та для самостійної роботи студентів.

Професор Венцківський М.К був чудовим лектором і високоінтелектуальною людиною, вмів зацікавити студентів вже з перших хвилин спілкування, мав велику власну медичну бібліотеку.

Зросла кількість пологів у стаціонарах з 15 % (у 1945 р.) до 100% (у 1957р.). Материнська смертність знизилась до 21,3 ‰ перинатальна смертність по області склала 11‰ (13,9 ‰ по Україні). Значно зменшилася кількість передчасних пологів, пологових травм та мертвонароджуваність. Наукові праці професора Венцківського М.К. присвячені діагностиці ранніх термінів вагітності, перебігу вагітності та пологів у жінок, хворих на туберкульоз, лікуванню асфіксії новонароджених, раку тіла матки. Проводилася робота зі зниження випадків сифілісу у новонароджених, ранньому виявленню і лікуванню захворювань жіночих статевих органів. У 1946 році ним написана монографія „Рак матки” та робота „Мать и дитя”. У 1946 році кафедра, керована професором Венцківським М.К., (за результатами роботи) посіла перше місце та відмічена наказом по інституту.

Професор Венцківський М.К. читає лекцію з акушерства (1945 р.).

Колектив кафедри (1945 р.)

На кафедрі асистентами працювали лікарі: Ганна Сафронівна Загрудна - 09.1945 - 08.1946 рр. (потім – зав. гінекологічним відділенням обласної клінічної лікарні), Йосип Борисович Лубенський - 1945-47рр. (канд. дис.“Взаимоотношения между гормональной секрецией и минеральным обменом у беременных, рожениц и родильниц”-1947р.), який в подальшому працював науковим співробітником Київського НДІ ПАГ, Ніна Наумівна Зельманзон -1945-51рр. (потім – головний акушер-гінеколог УОЗ Чернівецької області, потім - зав. гінекологічним відділенням у м. Запоріжжя), Михайло Олександрович Лозинський (10.1945-56рр.), Іван Власович Янголь -1946-48рр. (потім – головний лікар пологових будинків № 1 та № 3; консультант пологового будинку № 2, викладач фельдшерсько-акушерської школи), Катерина Герасимівна Кантоніста -1946-47рр. (потім – ординатор пологового будинку № 1, у 1951-53 рр. - директор фельдшерсько-акушерської школи, з 1953 р. – асистент кафедри), Федір Дмитрович Кузнєцов (1946-62рр.).

За сумісництвом працювали асистентами військові лікарі: доцент Ілля Володимирович Краснянський (1947-53рр.) (в подальшому у 1953 - 62 рр. працював головним акушером-гінекологом УОЗ Хмельницької області, потім старшим науковим співробітником Київського НДІ ПАГ. Помер в Києві у 1968 р.), Микола Юхимович Бойко (1947-48 рр. (в подальшому – співробітник Львівського НДІ “Охматдет”), Пазюмін Зиновій Абрамович (1947-48 рр.). Вони своєю відданою працею теж зробили чималий внесок у розвиток науки, клініки та удосконалення навчального процесу.

Більшість асистентів мали достатній практичний стаж, але не мали навичок викладання та наукової роботи. Тому до 1951 року на кафедрі були одиничні наукові праці. Співробітники з 1945 по 1949 роки проводили в основному організаційну роботу. Умови навчання студентів були недосконалі, база в незадовільному стані. У повоєнні часи було складно з опаленням, навчальні кімнати та лекційні зали майже не опалювалися. Лектор та слухачі сиділи на лекціях у пальто. Навіть у пологовому будинку більшість вікон були забиті фанерою, замість скла. Не вистачало навчальних посібників, таблиць, апаратури, одягу, білизни.

Поступово робота кафедри налагоджувалась. У 1948 році проведено ремонт клініки, закуповувалась апаратура, муляжі, фантоми, ляльки. Багато таблиць було виготовлено силами співробітників кафедри та студентами. Акушерсько-гінекологічні кадри мали недостатню підготовку і тому співробітники кафедри приділяли велику увагу навчальній та лікувальній роботі, організації пологової допомоги в місті Чернівцях і області.

25 липня 1948 р. професора Венцківського М.К. звільняють з посади завідувача кафедри за політичну недовіру (як такий, що перебував на окупованій території під час війни). У подальшому (з 1953 р.) - завідувач кафедри акушерства та гінекології Куйбишевського медичного інституту (тепер м. Самара). З поверненням на Україну працював головним акушер-гінекологом УОЗ Полтавської області. З вересня 1956 по 1961 рр. професор Венцківський М.К. очолював кафедру акушерства та гінекології Вінницького медичного інституту. Під його керівництвом працівники кафедри надрукували більше 30 наукових праць. Професор Венцківський М.К. є автором понад 50 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях. У Вінницькому медичному інституті редагував видання “Сборник научных трудов Винницкого государственного медицинского института” (1957-58 рр.), “Некоторые вопросы патологии беременности и родов” (1960 р.). З 1960 р. в лабораторії кафедри налагоджується дослідження гормонів (альдостерон), визначення гіалуронідази та гіалуронової кислоти, проводяться імунологічні дослідження, гістохімічне вивчення ДНК, РНК, солей калію та натрію, визначення прегнандіолу тощо. У 1964 р. випущено підручник “Акушерство и гинекология” для медичних училищ, за редакцією ” Рудюка М.П. та Венцківського М.К. Професор Венцківський М.К. у домашній бібліотеці

Помер професор Венцківський М.К. в 1961 р. у м. Вінниця. Пам’ять про вченого, педагога, чуйну людину, яскраву особистість живе в серцях його учнів, колег, нащадків.

Лікарську династію продовжують його син та онучка: Венцківський Борис Михайлович – завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, колишній головний акушер-гінеколог МОЗ України та президент Асоціації акушерів-гінекологів України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України, член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор. Венцківська Ірина Борисівна – професор кафедри акушерства та гінекології №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук.

З вересня 1948 року по 1963 рік завідуючим кафедрою акушерства і гінекології Чернівецького медичного інституту на конкурсній основі обраний професор Теодор Людвіг Борисович (1897 – 28.08.1963), який 15 років свого життя присвятив її становленню та розвитку. Під його керівництвом вивчались проблеми діагностики і лікування запальних процесів жіночих статевих органів, діагностики термінів вагітності, своєчасному виявленню гестозів вагітних, лікування онкологічних захворювань жіночої статевої системи, гінекологічної патології. За цей період колективом кафедри написано 33 наукові праці, з них 28 – друковані, 4 рукописи, 1 монографія. Він був керівником 12 кандидатських і 1 докторської дисертації. У власному доробку мав 36 опублікованих праць, 1 монографію.Людвіг Борисович народився в 1897 році у сім'ї службовця в Ростові-на-Дону. У 1908-16 рр. навчався у Дніпропетровській гімназії. У 1916 році поступив, а у 1921 році закінчив медичний факультет Ростовського медичного інституту. У 1918-20 рр. добровільно був у лавах Червоної Армії. У 1921 році був залишений на кафедрі акушерства та гінекології у Ростовському медичному інституті, де за 20 років він працював на посадах ординатора (1921-25 рр.), асистента (1925-31 рр.), доцента, а з 1933 року - професора. Упродовж 1938-41 рр. очолював цю кафедру і одночасно працював деканом, а згодом – проректором з науково-навчальної роботи. Отримав звання доктора медичних наук з 1937 року, професора з 1938 року. Автор монографії «Аутотрансплантация яичников в переднюю камеру глаза кролика» (1938 р.). В 1941-42 рр. працював начальником хірургічного відділення військового госпіталю. Був відізваний з армії і направлений у м. Фергану, де працював (1942-46 рр.) завідувачем кафедрою акушерства 4-го Московського медичного інституту, а згодом Астраханського медичного інституту В 1946-48 рр. завідував гінекологічною клінікою Ростовського інституту онкології та радіології. У 1948 році пройшов за конкурсом на посаду завідувача кафедрою акушерства і гінекології Чернівецького медичного інституту. Більшість працюючих асистентів мали достатній практичний стаж, але не мали досвіду у викладанні і науковій роботі. Тому до 1951 року на кафедрі виконувались поодинокі наукові праці, не було жодної захищеної дисертації. Співробітники кафедри в цей період в основному проводили роботу організаційного спрямування. Умови для навчання були недосконалими, лікувальна база знаходилася в незадовільному стані, не вистачало наглядних посібників, таблиць та апаратури. Більшу частину свого робочого часу Людвиг Борисович приділяв удосконаленню методів викладання предмету, розробці методичних матеріалів для студентів, а також поповненню матеріальної бази кафедри. Він був надзвичайно цікавим лектором, захоплював своїми розповідями лікарів, акушерок та студентів. З 1954 року для учбового процесу став використовуватись онкологічний диспансер. Під його керівництвом вивчались проблеми діагностики і лікування запальних процесів жіночих статевих органів, діагностики термінів вагітності, своєчасному виявленню гестозів вагітних, лікування онкологічних захворювань жіночої статевої системи, гінекологічної патології.

За цей період колективом кафедри написано 33 наукові праці, з них 28 – друковані, 4 рукописи, 1 монографія. Він був керівником 12 кандидатських і 1 докторської дисертації. У власному доробку мав 36 опублікованих праць, 1 монографію. Працівники кафедри і сам Людвіг Борисович багато уваги приділяли лікувальній роботі, організації допомоги при пологах в місті та області, наполегливо працювали над підвищенням кваліфікації лікарів.

Професор Л.Б.Теодор у 1949-51 рр. одночасно працював головним акушером-гінекологом Чернівецької області та був членом ради з пологодопомоги при МОЗ СРСР та УРСР. Під керівництвом професора Л.Б.Теодора асистентом М.О.Лозинським була розроблена і впроваджена в практику методика тканинної терапії, у подальшому впровадження в практику психопрофілактичної підготовки вагітних до пологів, виправлення неправильних положень плода, вивчення проблем маткових кровотеч та своєчасної діагностики токсикозу вагітних продовжувалось. З цих питань під його керівництвом підготували кандидатські дисертації асистенти кафедри: Михайло Олександрович Лозинський (“Тканевая терапия в гинекологии и акушерстве”-1951р.)(помер у 1957 р.), Михайло Іванович Донігевич (“Клиническое течение родов при психопрофилактическом обезболивании”- 1953р.), Федір Дмитрович Кузнєцов (“Рефлекторные влияния с матки на органы дыхания и кровообращения”-1955р.), Іван Миколайович Рембез („Сравнительная оценка некоторых методов лечения слабости родовой деятельности и профилактики её возникновения“-1956р.), Ольга Іванівна Роженко (“Влияние анемии на сократительную способность матки” 1958р.), Віра Єфимівна Рибалка (“Анализ результатов ручного и инструментального внутриматочного вмешательства в последовом и послеродовом периодах”-1958р.), Тамара Костянтинівна Батюк (“Результаты оперативного лечения фибромиомы матки”-1962р.), Ольга Петрівна Тарасенко (“Ближайшие и отдалённые результаты пузырного заноса за 11 лет по городам Киеву и Черновцам”-1958р.), Юлія Прокофіївна Літвінова (“Влияние препаратов спорыньи на сократительную деятельность матки при атоническом кровотечении в последовом и раннем послередовом периодах”-1964р.), Ніна Василівна Капоріна (Котик) (“Состояние капиллярной системы при токсикозах беременности”-1963р.), Роман Михайлович Ніцович (“Функции печени при токсикозах второй половины беременности”-1963р.), Наталія Андріївна Васюк (“Функциональное состояние свёртывающей системы крови при гинекологических кровотечениях”-1965р.), Катерина Герасимівна Кантоніста (“Показатели некоторых факторов свёртывающей системы крови в динамике нормальной беременности, родов и при поздних токсикозах”-1965р.), Євген Андрійович Рожило (“Новые возможности профилактики маточных кровотечений в последовом и раннем послеродовом периодах сухой и лактазной плазмой”-1966 р.).28 серпня 1963 року після успішно проведеної операції професор Теодор Л.Б. раптово помер від обширного інфаркту міокарда.

З 1 вересня 1963 по 1982 рік кафедру очолював професор Борима Трохим Васильович (19.10.1914 – 02.02.1984 рр.) Народився у м. Проскурів (дитячі роки провів у с. Курівка Сатанівського району) Кам'янець-Подільської області в сім'ї хліборобів, сьомою дитиною в родині. У 1932 році, після закінчення 7 класів, вступив до Проскурівського медичного технікуму, після закінчення якого в 1934 році вступив до Київського медичного інституту. В 1937 році перевівся в Одеський державний медичний інститут, який закінчив у 1939 році і був направлений завідувачем дільничної лікарні станції Кревно Лучинського району Житомирської області. З 1941 по 1946 роки працював у м. Сатанів, а згодом – завідувачем хірургічного та акушерсько-гінекологічного відділення Городоцької районної лікарні Хмельницької області. З 1946 по 1949 роки навчається у клінічній ординатурі кафедри акушерства та гінекології Київського медичного інституту. По закінченню ординатури направлений на роботу до Чернівецького державного медичного інституту. З 1950 по 1954 роки працював асистентом, з 1954 по 1963 роки – доцентом, з 1963 року – завідувачем кафедрою акушерства та гінекології. Чернівецького медичного інституту, з 1966 року - професором кафедри. У 1951 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Аргирофильные вещества в плаценте в норме и в патологии”. Основні напрямки наукової діяльності присвячені вивченню міжклітинної речовини плаценти при нормальній і патологічній вагітності, її впливу на плід; генітального туберкульозу, водно-сольового обміну, функції нирок та печінки при нефропатіях вагітності. У 1965 році він захистив докторську дисертацію на тему: „Основы патогенеза, некоторые вопросы диагностики и лечения туберкулёза женских половых органов”. У 1965 році при пологовому будинку виділено 5 ліжок для хворих на геніальний туберкульоз.

Професор Борима Т.В. на операції (1970 р.)

Професор Борима Т.В. читає лекцію з акушерства

Трохим Васильович - автор 147 наукових праць, 4 раціоналізаторських пропозицій.. Під його керівництвом захистили 11 кандидатських дисертацій асистенти: Людмила Іванівна Збиковська (“Некоторые гистохимические изменения в плаценте при поздних токсикозах беременности с различным клиническим течением”-1967р.), Василь Степанович Гуньков (“Сравнительная характеристика некоторых методов местного обезболивания при операции искусственного прерывания беременности ранних сроков”-1968р.), Петро Прокопович Коваленко (“Лимфатическое и венозное микроциркуляторное русло при фибромиомах и раке матки”-1971р.), Василь Іванович Гірман (“Гистохимические изучения некоторых белковосвязанных аминокислот и активности сукцинатдегидрогеназы плаценты при физиологической беременности и различных клинических проявлениях поздних токсикозов”-1971р.), Надія Миколаївна Ватаманюк (“Комплексное изучение функционального состояния почек и электролитного обмена у женщин с поздним токсикозом у беременных до и после лечения”-1969р.), Іван Микитович Рудик (“Содержание гистамина и электролитов в крови женщин со слабостью родовой деятельности”-1972р.), Ростислав Олександрович Ванієв (“Некоторые стороны водно-солевого обмена и функции почек в зависимости от стадии недостаточности кровообращения у беременных женщин”-1974р.), Людмила Миколаївна Коптєва («Оценка некоторых показателей окислительно-восстановительных процессов в системе мать-плацента-плод в родах при поздних токсикозах беременных» - 1982 р.). В.І.Гірман з 1972 по 1983 роки працював головним акушером-гінекологом УОЗ Чернівецької області. О.П.Тарасенко з 1964 по 1967 роки виконувала обов’язки доцента кафедри акушерства та гінекології, а з вересня 1969 року завідувала курсом онкогінекології при кафедрі акушерства та гінекології.

Колектив кафедри (1970 рік)

Трохим Васильович приділяв велику увагу удосконаленню педагогічного процесу: у 1968 році розроблено схеми історії пологів та хвороб для студентів, у 1969 році введено програмований контроль для підготовки студентів (видано тестовий контроль) з акушерства та гінекології, виготовлені таблиці-схеми про надання невідкладної допомоги при акушерських кровотечах, гестозах, асфіксії новонароджених, у 1970-1976 роках організовано патологоанатомічний музей кафедри.

Проф. Борима Т.В., доц. Ніцович Р.М., головний лікар Мураткіна Е.Т., зав. гінекол. відділенням Клітченко Н.А. із субординаторами акушер - гінекологами (1972 р.)

На демонстрації (зліва направо): ректор ЧМІ доцент Юхимець О.Д., асистенти Батюк Т.К., Збиковська Л.І., доценти Гуньков В.С., Ніцович Р.М. (1975 р.)

Професор Борима Т.В. був «шефом» пологового будинку Сторожинецької ЦРЛ. За кожним членом кафедри були закріплені райони області, куди вони щомісячно виїжджали для надання консультативної допомоги, проведення операцій.

У 1963 - 82 рр. професор Борима Т.В. очолював наукове товариство акушерів та гінекологів Чернівецької області, був головою обласної комісії пологової та гінекологічної допомоги, два роки був обранцем до місцевих Рад, членом правління наукового товариства акушерів-гінекологів Української РСР.

Обхід професора Борими Т.В. та співробітників кафедри і роддому (1975 р.)

Лише за 1967 рік професорсько-викладацьким складом здійснено 202 виїзди в райони по санавіації, проведено 120 операцій, 1400 консультацій в стаціонарах та 772 – в амбулаторіях. В різні часи з професором Боримою Т.В. на кафедрі працювали: доценти Ніцович Р.М., Гуньков В.С., асистенти Кантоніста К.Г., Рожило Є.А., Ванієв Р.О., Рудик І.М., Гірман В.І., Літвінова Ю.П., Збиковська Л.І., Коваленко П.П., Рибалко В.Є., Ватаманюк Н.М., Батюк Т.К., Тарасенко О.П., Капоріна (Котик) Н.В., Васюк Н.А., Бондаренко П.В, Дикусаров В.В.

Засідання кафедри проводить професор Борима Т.В.(1976 р).

Колектив кафедри в 1980 році.

У 1979 році було збудовано акушерський корпус пологового будинку № 1 по вул. Буковинській 1а, у 1988 році – пологовий будинок № 2 по вул. Рівненській 8.

З 1982 по 1991 рік кафедру очолював професор Климець Йосип Йосипович. Професор з 1975 року. Основний науковий напрямок кафедри в цей час – „Програма гігієнічного і статевого виховання дітей і молоді”, розпочато наукову роботу по темі: „Вплив виробничого середовища на репродуктивну функцію працівниць електронної промисловості м. Чернівці”. Під керівництвом професора Климця Й.Й. на кафедрі виконані та захищені кандидатські дисертації асистентами Коптєвою Людмилою Миколаївною („Активность церулоплазмина и содержание аскорбиновой кислоты в плаценте, сыворотке крови и околоплодных водах при физиологической беременности и различных клинических проявлениях поздних токсикозов”-1983р.) та Дикусаровим Володимиром Володимировичем („Характеристика осморегулирующей функции почек  и её значение в диагностике и патогенетической терапии поздних токсикозов беременности”-1985р.). Климець Й.Й. є автором 71 наукової праці, в т.ч. монографії „Перинатальна смертність”, нагороджений медаллю „За доблестный труд”.В різні роки з професором Климцом Й.Й. на кафедрі працювали доценти: Ніцович Р.М., Гуньков В.С.; асистенти: Коваленко П.П., Ватаманюк Н.М., Батюк Т.К., Капоріна Н.В., Збиковська Л.І., Дикусаров В.В, Коптєва Л.М, Кравченко О.В., Пересунько О.П., Войтенко С.Г.

Проф. Борима Т.В., Климець Й.Й., доц. Ніцович Р.М. - 1983 р

У зв’язку з від’їздом проф. Климця Й.Й., з 1991 по 1992 рік кафедру очолював доцент Гуньков Василь Степанович (20.03.1931-1992 рр.).

Народився у с. Гурівка Волинського району Кіровоградської області. У 1947 р., після закінчення середньої школи навчався у фельдшерсько-акушерській школі м. Миколаєва. Працював санітарним інструктором.. У 1956-62 рр. навчався у Чернівецькому медичному інституті. З 1962 р. старший лаборант кафедри акушерства та гінекології. У 1969 році захистив кандидатську дисертацію “Сравнительная характеристика некоторых методов местного обезболивания при операции искусственного прерывания беременности ранних сроков”. У 1964-73 рр. – асистент, з 1975 р. – доцент цієї ж кафедри. Автор 43 наукових праць. Нагороджений знаком “Відмінник охорони здоров’я”.

З 1992 по 1994 рр. – кафедру очолював доцент Ніцович Роман Михайлович.

Народився 7.10.1929 р. у м. Снятин Івано-Франківської області. У 1954 р. закінчив Львівський медичний інститут. Упродовж 1954-1957 рр. працював головним лікарем Новочеркаської районної лікарні Акмолінської області (Казахська РСР). З 1957 р. – клінічний ординатор, з 1959 р. – асистент, з 1969 р. – доцент кафедри акушерства та гінекології Чернівецького медичного інституту. Кандидатську дисертацію „Функції печінки при токсикозах другої половини вагітності” захистив у 1963 р.Наукові дослідження Р.М.Ніцовича присвячені вивченню проблем порушення обміну макро- та мікроелементів матері та плоду при пізніх гестозах вагітних, сучасним медикаментозним і немедикаментозним аспектам лікування перитоніту та гнійно-септичних ускладнень в умовах екологічно несприятливих чинників. Він є автором 183 наукових праць, співавтором підручника для лікарів-інтернів -"Акушерство" (за ред. Грищенка В.І.). Нагороджений медаллю „За освоение целинных земель”, “Ветеран труда”. У 1992 р. на Буковині було зареєстровано найнижчий серед областей України показник з мертвонароджуваності – 5,3 ‰.

Під керівництвом і консультацією доцента Ніцовича Р.М. виконано 3 кандидатські дисертації (Ватаманюк Н.М., Гарбузова І.В., Ніцович І.Р.). У різні роки з доцентом Ніцовичем Р.М. на кафедрі працювали доцент Кравченко О.В., асистенти: Коваленко П.П., Ватаманюк Н.М., Батюк Т.К., Капоріна Н.В., Збиковська Л.І., Дикусаров В.В, Коптєва Л.М, Мацидонська Г.Ф., Перепічка Л.П., Пересунько О.П., Ляшенко Г.М., Войтенко С.Г., Андрієць О.А., Ніцович І.Р.

У 2002-2006 рр. доцент Ніцович Р.М. працював на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології. У 2009-2010 навчальному році працював на кафедрі акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології.

Колектив кафедри (1993 рік). Стоять (зліва направо): ас. Мацідонська Т.Ф.,, Коваленко П.П., Пересунько О.П., Войтенко С.Г., Ляшенко Г.М. Сидять: ас. Дикусаров В.В., доц. Ніцович Р.М., ас. Батюк Т.К.

Оперує доц. Ніцович Р.М. (2000 рік)

З 1994 по 1995 рік кафедру очолювала Кравченко Олена Вікторівна. Народилася 16.12.1954 р. у м. Чернівці. У 1978 р. закінчила Чернівецький медичний інститут. З 1979 р. лікар акушер-гінеколог пологового будинку № 1 м. Чернівці. У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію: „Клинико-лабораторное обоснование профилактики крупного плода путем коррекции липидного обмена у беременных женщин”. Кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства та гінекології Чернівецького медичного інституту з 1986 р., доцент з 1992 р. У 1991-96 рр. – головний акушер-гінеколог УОЗ Чернівецької області. У 1995 р. захистила докторську дисертацію: “Вагітність, пологи та функціональний стан системи мати-плацента-плід у жінок екологічно несприятливого Чернівецького регіону України”. З 1996 р. – доктор медичних наук. Працювала проректором з лікувальної роботи БДМУ. Науковий напрямок досліджень – особливості функціонування фетоплацентарного комплексу в екологічно несприятливих умовах. Кравченко О.В. є автором більше 100 наукових праць, з 1991 р. - член Європейської асоціації акушерів-гінекологів. В 1995 р. очолила кафедру акушерства та гінекології № 2, яка з 1999 р. носить назву "Кафедра акушерства, гінекології та перинатології".

З 1995 року по 2006 роки кафедрою акушерства та гінекології № 1 БДМУ, яка з 1999 року носить назву "Кафедра акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології", завідував професор Юзько Олександр Михайлович.

Народився 10.08.1954 р. в с. Джулинці Бершадського району Вінницької області. У 1977 р. закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова. Упродовж 1978-80 рр. – лікар акушер-гінеколог пологового будинку № 2 м. Вінниці.

У 1981-90 рр. – асистент кафедри акушерства та гінекології факультету удосконалення лікарів Вінницького державного медичного інституту ім. М.І.Пирогова (м. Хмельницький). У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію “Взаємовідношення матері і плоду при захворюваннях серця у вагітних”. З 1989 р. – доцент цієї ж кафедри. Докторську дисертацію: „Передчасний розрив плідних оболонок у вагітних” захистив у 1994 р. З 1994 р. – доктор медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, з 1995 р. - професор.

Науковий напрямком досліджень - акушерська патологія, яка пов’язана з передчасним розривом плодових оболонок; прогнозування та профілактика онкогінекологічної патології; проблема репродукції людини.

Під керівництвом професора О.М.Юзька виконали і захистили кандидатські дисертації: Ірина Валентинівна Гарбузова (1996 р.), Ігор Романович Ніцович (1996 р.), Ростислав Васильович Гуцуляк (1998р.), Галина Зиновіївна Полякова (1998 р.), Роман Петрович Шустик (1999 р.), Ірина Теодорівна Бурденюк (2000 р.), Наталія Михайлівна Лакуста (2001 р.), Лариса Василівна Бегаль (2001 р.), Олена Миколаївна Боштан (2001 р.), Тетяна Василівна Марчукова, Любов Михайлівна Гриндей (2001 р.), Інна Володимирівна Бірчак (2001 р.), Анатолій Петрович Григоренко (2001 р.), Світлана Григорівна Приймак (2003 р.), Іван Ананійович Приймак (2004 р.), Тетяна Григорівна Фармазей (2005 р.), Аліна Вікторівна Семеняк (2005 р.).

О.М. Юзько стажувався неодноразово за кордоном. Він є членом Європейської асоціації акушерів-гінекологів (з 1991 р.), Українського всесвітнього лікарського товариства, Європейської асоціації репродукції людини та ембріології (з 1996 р.), Нью-Йоркської академії наук (з 1997 р.), директор Буковинського центру репродуктивної медицини, академік Украінської академії наук національного прогресу (з 2000 р.), президент Української асоціації репродуктивної медицини (з 2006 р.).

Ним написано: наукові праці - 266, авторські свідоцтва - 3, в тому числі монографії - 4, підручники - 4, навчально-методичні посібники – 4, є співавтором підручника "Гінекологія" (за ред. Грищенка В.І.).

З 1998 по 2008 рр. на базі пологового будинку № 1 (база кафедри) працював створений БДМУ науково-практичний центр гінекологічної ендоскопії.

Колектив кафедри і пологового будинку (1998 рік).

У 1997 р. кафедрою проведена І науково-практична конференція Асоціації акушерів-гінекологів України “Невиношування вагітності”, у 2000 р. - ІV Всеукраїнська науково-практична конференція лікарів-гінекологів дитячого та підліткового віку з міжнародною участю “Особливості становлення репродуктивної функції у дівчат та її порушення”, у 2004 р. - VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Дитяча гінекологія – основа репродуктивного здоров’я”.

Колектив кафедри (1998 рік).

У різні роки з професором Юзьком О.М. на кафедрі працювали доценти Ніцович Р.М., Андрієць О.А., Дудченко А.А., Ніцович І.Р., Польова С.П., Юзько(Лаптєва) Т.А., Лакуста Н.М., асистенти: Ватаманюк Н.М., Пересунько О.П., Ляшенко Г.М., Гарбузова І.В, Бегаль Л.В., Приймак С.Г., Семеняк А.В., Шевчук І.І., Рак Л.М.

З травня 2006 р. по січень 2011 року професор Юзько О.М. очолював кафедру акушерства та гінекології № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

Колектив кафедри з лікарями-інтернами (2001 рік).

Колектив кафедри (2003 рік). Перший ряд (зліва направо): ас. Бегаль Л.В., проф. Юзько О.М., доц. Ніцович І.Р., доц. Андрієць О.А.

Другий ряд: доц. Ляшенко Г.М., ас. Приймак С.Г., доц. Польова С.П., кл.орд. Гага А.В., маг. Бакун О.В., маг.Філюк-Аджимі О.І., ас. Лакуста Н.М., маг.Юзько С.В.

З квітня 2006 р. по квітень 2010 р. кафедру акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології очолювала доцент Польова Світлана Петрівна (24.05.1967 р.нар.). Польова Світлана Петрівна з 1992 (після закінчення Чернівецького державного медичного інституту) по 1994 рр. проходила інтернатуру по акушерству та гінекології на базі Хмельницького міського пологового будинку. У 1994-97 рр. магістрант факультету післядипломної освіти Вінницького державного медичного інституту ім. М.І.Пирогова. З 1997 по 1999 рр. – лікар ординатор акушер-гінеколог, головний акушер-гінеколог Городоцького району Хмельницької області. З 1999 р. - асистент кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології Буковинської державної медичної академії (з 2005 року - університету). У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію: „Прогноз і профілактика післяпологових гнійно-септичних ускладнень”. З 2002 р. доцент кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології, лікар акушер-гінеколог вищої категорії. З 2000 р. завідує науково-практичним центром оперативної ендоскопії кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології. Науково-практичний напрямок її роботи – лапароскопічно-гістероскопічна діагностика та лікування, репродуктивне здоров’я жінок хворих на туберкульоз. Вона є автором більше 120 наукових праць, з них 2 монографії, 12 навчально-методичних посібників, двох декларативних патентів на винахід, п’яти раціоналізаторських пропозицій. Виконала та в 2010 році захистила докторську дисертацію „Стан репродуктивного здоров’я жінок, хворих на туберкульоз“.

Колектив кафедри у 2006 році: І ряд (зліва направо)- доцент Ніцович І.Р., доцент Польова С.П., асистент Приймак С.Г., доцент Лакуста Н.М.; ІІ ряд (зліва направо)- клінічний ординатор Боднарюк О.І., доцент Андрієць О.А., асистент Шевчук І.І.

З вересня 2008 по квітень 2009 року та з квітня 2010 року по січень 2011 року обов'язки завідувача кафедри виконувала професор Андрієць Оксана Анатоліївна. Захистила кандидатську дисертацію у 1995 року на тему:“Шляхи оптимізації діагностики та лікування акушерсько-гінекологічного перитоніту” (керівн.- В.Я.Голота, І.Ю.Полянський, І.Й.Сидорчук). Кандидат медичних наук з 1995 року. Асистент з  1995 по 1999 роки. З 1999 по 2006 рік працювала на посаді доцента.

Докторську дисертацію на тему "Вульвовагініти у дівчат в різні вікові періоди статевого дозрівання (етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика)" захистила 2006 року, з 2007 року - професор.

На кафедрі відповідає за роботу з лікарями-курсантами та інтернами циклу “Дитяча та підліткова гінекологія”, веде спеціалізовану лікувально – консультативну роботу відділень пологового будинку №1. Науковий та лікувальний напрямок – проблеми дитячої та підліткової гінекології. Є автором 115 наукових праць, 12 навчальних посібників.

Андрієць Оксана Анатоліївна – член Європейської асоціації дитячих гінекологів,  член спеціалізованої вченої ради К 58.601.02 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського».

Проф. Андрієць О.А. є позаштатним головним спеціалістом з дитячої гінекології ГУОЗ Чернівецької ОДА.

Професором Андрієць О.А. видано дві монографії, вона є співавтором підручника «Оперативна гінекологія» (2009 р.)

Має вищу категорію зі спеціальностей: «Акушерство та гінекологія», «Дитяча гінекологія».

Колектив кафедри у 2010 році (зліва направо): асистент Гресько М.Д., доцент Бербець А.М., асистент Боднарюк О.І., доценти Ринжук Л.В., Рак Л.М., викладач Гошовська А.В., професор Андрієць О.А., доценти Ніцович І.Р., Семеняк А.В., асистенти Бакун О.В., Приймак С.Г., доцент Лакуста Н.М., клінічні ординатори: Хецуріані Н., Левицький Р.І.

У 1996 році був відкритий Центр репродуктивної медицини при Буковинській державній медичній академії, який займається проблемою відновлення репродуктивної функції жінки з різноманітною патологією (с-м Штейна-Левенталя, жіноча безплідність різного генезу, безплідність зумовлена чоловічим фактором та інше). На базі центру активно працює лабораторія, де проводяться на сучасному рівні дослідження гормональної функції яєчників, гіпофіза, стану імунітету, мікробіологічні дослідження. Впроваджено в практику штучне запліднення (IVF).

Науково-практичний центр гінекологічної ендоскопії створений спільно Буковинською державною медичною академією та міським управлінням охорони здоров’я на базі клінічного пологового будинку № 1, де розміщена кафедра акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології. Вперше операції з використанням лапароскопа тут почали проводити з 1998 року. Але з придбанням академією нової апаратури даний  вид операцій “без скальпеля” набув досить широкого розмаху. За час з 1998 по 2008 роки було зроблено близько 600 лапароскопічних та гістероскопічних втручань.

Кафедрою розробляються нові напрямки в оперативній гінекології, а саме мікрохірургічні та реконструктивно-пластичні операції при аномаліях розвитку жіночих статевих органів у дівчаток та жінок репродуктивного віку. У 2001 році на кафедрі засновано цикл тематичного удосконалення лікарів акушерів-гінекологів “Актуальні питання акушерства та гінекології”.

У 1997 році кафедрою на базі Буковинської державної медичної академії проведена І науково-практична конференція Асоціації акушерів-гінекологів України  “Невиношування вагітності”, у 2000 році - ІV Всеукраїнська науково-практична конференція лікарів-гінекологів дитячого та підліткового віку з міжнародною участю “Особливості становлення репродуктивної функції у дівчат та її порушення”.  Колектив кафедри співпрацює з практичними лікарями акушерами-гінекологами. На засіданнях асоціації акушерів-гінекологів Чернівецької області співробітники кафедри читають лекції з найактуальніших проблем сучасного акушерства. Кафедра є базою по підготовці спеціалістів акушерів-гінекологів через інтернатуру, магістратуру, клінічну ординатуру, аспірантуру.

За час існування кафедри підготовлено 33 кандидати медичних наук, 1 доктора медичних наук, опубліковано більше 1500 наукових праць, 6 монографій, 15 навчальних посібників, зроблено більше 80 винаходів, патентів, рацпропозицій та  нововведень.

Колектив кафедри складають кваліфіковані викладачі.

З 1998 року на кафедрі працює доцент, к.мед.н. Ігор Романович Ніцович (1993-94 рр. -асистент-сумісник). Захистив кандидатську дисертацію у 1996 р. на тему: “Комплексне лікування неспецифічних запальних процесів внутрішніх жіночих статевих органів із застосуванням деяких методів фізіотерапії” (керівники - О.М.Юзько, О.В.Алексеєнко, Р.М.Ніцович). З 1998 р. - асистент кафедри, з 2000 р. – лікар акушер-гінеколог вищої категорії, з 2002 р. – доцент кафедри. Науково - лікувальний напрямок роботи – діагностика та лікування акушерської патології, немедикаментозні методи лікування. На кафедрі відповідає за роботу з лікарями-інтернами циклу “Акушерство та гінекологія” на ФПО, консультативно-лікувальну діяльність акушерських відділень пологового будинку № 1. Є автором 140 наукових праць, з них 18 навчально-методичних посібників, 17 раціоналізаторських пропозицій, 1 патента на винахід.

З 1997 по 2002 роки на кафедрі працювала асистент Ірина Валентинівна Каліновська (Гарбузова). Захистила дисертацію у 1996 році: “Комплексне лікування післяпологових ендометритів із застосуванням деяких методів фізіотерапії”. З 1996 року кандидат медичних наук. З 2003 року працювала на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології БДМУ. Докторську дисертацію на тему "Плацентарна недостатність: патогенез, рання діагностика, тактика ведення вагітності та розродження" захистила 2009 року. З вересня 2010 року повернулась працювати на кафедру акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології БДМУ.

З 1995 сівробітником кафедри є  доцент, к.мед.н. Тамара Анатоліївна Юзько (Лаптєва) (з 2010 року - доцент-сумісник). У 1984-87 рр. – головний акушер-гінеколог Любешівського району Волинської області. З 1995 р. – асистент кафедри. У 1997 р. захистила дисертацію: “Роль металів та металоензимів в прогнозуванні та профілактиці передчасного розриву плідних оболонок у вагітних жінок” (керівн.- П.П.Григоренко). З 2003 р. – доцент кафедри. Науково-лікувальний напрямок роботи – лікування непліддя та гінекологічної патології. Директор Буковинського центру репродуктивної медицини.

З 1998 р. на кафедрі працює, к.мед.н. Лариса Василівна Ринжук (Бегаль). У 2001 р. захищена кандидатська дисертація на тему: “Імунологічні аспекти профілактики передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності”. З 2010 р. відповідає за лікувальний процес. З 2006 р. – доцент, лікар акушер-гінеколог вищої категорії.

З 2000 р. працює асистент, к.мед.н. Світлана Григорівна Приймак. У 2000 р. - викладач-стажист, з 2001 р. – асистент. У 2003 р. захищена кандидатська дисертація: “Відновне лікування жінок після лапароскопічних операцій при безплідності трубного походження” (керівник О.М.Юзько). Лікар акушер-гінеколог першої категорії.

З 2000 р. працює к.мед.н. Аліна Вікторівна Семеняк. У 2005 р. захищена кандидатська дисертація: “Оптимізація комплексної терапії урогенітальної інфекції у жінок з безпліддям при використанні їм допоміжних репродуктивних технологій” (керівник О.М.Юзько). Лікар акушер-гінеколог першої категорії. Відповідала за навчальний процес, з 2010 р. відповідає за навчання студентів 6 курсу. З 2008 р. – на посаді доцента.

З 2000 р. працює к.мед.н. Лілія Михайлівна Рак. З 2000 по 2002 рр. - магістрант, з 2003 р. – асистент. У 2006 р. захищена кандидатська дисертація: “Підвищення ефективності комплексної підготовки ендометрія та порожнини матки у жінок з безпліддям до допоміжних репродуктивних технологій” (керівник О.М.Юзько). Відповідає за навчальний процес на кафедрі. Є автором більше 30 наукових праць, 1 патенту на винахід, 1 нововведення. З 2008 р. – на посаді доцента.

З 2005 р. працює асистент Марина Дмитрівна Гресько (Шипитко). Захистила у 2008 р. кандидатську дисертацію: „Розробка та впровадження методів діагностики, лікування та профілактики в перинатальному періоді та при патологічних станах репродуктивної функції у дівчат та жінок” (керівник О.М.Юзько).

З 2006 року на кафедрі працює к.мед.н. Андрій Миколайович Бербець. У 2005 р. захищена кандидатська дисертація на тему „Перебіг вагітності, пологів та стан плода у жінок, які перенесли загрозу переривання вагітності в І триместрі”. Автор більше 25 наукових праць, деклараційного патенту на винахід, нововведення та рацпропозиції. Лікар акушер-гінеколог ІІ категорії. З 2009 р.- на посаді доцента.

З 1991 по 2001 роки на кафедрі працював асистентом Олександр Петрович Пересунько. У 1993 році захистив кандидатську дисертацію: „Применение лабазника вязолистного для лечения дисплазии шейки матки“. З 1993 року - кандидат медичних наук. З 2001 року працює доцентом на кафедрі онкології БДМУ.

З 1996 по 2001 роки на кафедрі працювала доцент Антоніна Анатоліївна Дудченко. Лікар акушер-гінеколог вищої категорії. Являлась позаштатним генетиком обласного управління охорони здоров’я у Чернівецькій області. Науково-лікувальний напрямок роботи – медична генетика та гормональні порушення в акушерстві та гінекології. Працює доцентом на кафедрі акушерства та гінекології в Українській медичній стоматологічній академії (м. Полтава).

З 1993 по 2003 роки на кафедрі працювала асистент, канд. мед. наук Галина Миколаївна Ляшенко. З листопада 2002 року – доцент кафедри. З 2003 р. працює доцентом кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

З 1973 по 2004 рік працювала на кафедрі асистент Надія Миколаївна Ватаманюк. Кандидатська дисертація захищена у 1969 році. З 1969 року - кандидат медичних наук; лікар вищої категорії.

З 1999 по 2009 рр., після закінчення магістратури, працював асистент, к.мед.н. Ігор Іванович Шевчук. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію „Нові підходи до діагностики та лікування хламідіозу в жінок із безпліддям“ (керівник О.М.Юзько). Лікар акушер-гінеколог другої категорії. З 2009 р. працює у МОЗ України.

З 1998 по серпень 2010 р. працювала доцент, к.мед.н. Наталія Михайлівна Лакуста (з 1994 р.- магістрант). У 2001 р. захищена кандидатська дисертація: “Транслокація мікрофлори і її популяційний рівень при передчасному розриві плідних оболонок у вагітних жінок та попередження гнійно-запальних ускладнень у породіль та новонароджених”. З 2005 р. – доцент, лікар акушер-гінеколог першої категорії. Відповідала за навчальний процес студентів 6 курсу. З вересня 2010 р. працює заступником (з материнства та дитинства) начальника ГУОЗ у Черкаській області.

За час існування кафедри підготовлено 33 кандидати медичних наук, 1 доктора медичних наук, опубліковано більше 1900 наукових праць, 9 монографій, 3 підручника, більше 30 навчально-методичних посібників, зареєстровано більше 90 винаходів, патентів, значна кількість рацпропозицій.

Для покращання оволодіння студентами та лікарями-інтернами практичних знань та навичок розроблені, затверджені БДМУ та Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України і видані наступні підручники і навчально-методичні посібники:

1. Л.В.Тимошенко, Р.М.Ніцович “Акушерство” // Підручник для лікарів-інтернів/ За ред. В.І.Грищенка. Х.: Основа, 1993.- 732 с.

2. О.М.Юзько “Передчасний розрив плідних оболонок у вагітних жінок”.-Чернівці,1996, 235с, з іл.

3. О.М.Юзько, О.А.Андрієць, Т.А.Лаптєва. “Методичні рекомендації по акушерству”.- Чернівці, 1996.- 38с.

4. О.М.Юзько, О.А.Андрієць, Т.А.Лаптєва. “Контрольні запитання та ситуаційні задачі по темі: “Методи обстеження в акушерстві та гінекології”.- Чернівці, 1996, 18с.

5. О.М.Юзько, О.П.Пересунько, О.А.Андрієць. “Ендоскопічна діагностика передракових станів шийки матки. – Чернівці, 1996.- 21с.

6. О.М.Юзько, О.А.Андрієць, Т.А.Лаптєва. “Контрольні запитання до підсумкових занять по акушерству та гінекології”.- Чернівці, 1997, 55с.

7. О.М.Юзько, Н.М.Соловйова, А.А.Дудченко. “Словник – посібник російсько-українсько-латинський акушерської та гінекологічної термінології”. Чернівці, 1997, 34с.

8. О.М.Юзько, А.А.Дудченко,Р.М. Ніцович. “Профілактика та лікування невиношування вагітності”.- Чернівці, 1998, 42с.

9. А.А.Дудченко, О.М.Юзько, Р.М.Ніцович, О.А.Андрієць, А.В.Куріцин “Використання нетрадиційних методів лікування в акушерстві та гінекології”.- Чернівці, 2000.- 96 с.

10. “Гормональна діагностика та лікування в акушерстві і гінекології”.- О.М.Юзько, А.А.Дудченко, О.А.Андрієць, А.В.Куріцин, 2000.-31с.

11. О.М.Юзько, Т.А.Лаптєва, С.Г.Приймак, І.Р.Ніцович “Акушерський фантом”. – Чернівці, 2000.-36с.

12. Ніцович І.Р.Збірник тестових завдань для підготовки до медичного ліцензійного іспиту “Крок-2” посібник.- Загальна лікарська підготовка. – Київ. – 2000.

13. Б.О.Мільков, О.М.Юзько, В.В.Білоокий, С.П.Польова “Застосування гідрогеля поліметилсілоксану в лікуванні гнійного перитоніту”// Інформаційний лист № 99-99.- 2001.

14. О.М.Юзько, Р.М.Ніцович, І.Р.Ніцович “Лікування запальних процесів придатків матки методом внутрішньотканинного електрофорезу”// Хмельницький центр науково-технічної і економічної інформації. Методичні рекомендації, 2001.- 5 с.

15. О.М.Юзько, С.Г.Приймак “Реабілітація репродуктивної функції жінки після лапароскопічного лікування безпліддя трубного походження” // Хмельницький центр науково-технічної і економічної інформації. Методичні рекомендації, 2001.- 4 с.

16. Юзько О.М., Польова С.П., Рак Л.М. Застосування рідинної гістероскопії для діагностики та лікування післяпологових гнійно-септичних ускладнень. Інформаційний лист №139-2001.- 4 с.

17. Пішак В.П., Мільков Б.О., Польовий В.П., Польова С.П. Застосування антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні гострого гнійного перитоніту.- інформаційний лист №24. – 2001.

18. О.М.Юзько, Л.В.Бегаль “Профілактика передчасного розриву плодових оболонок під час вагітності” // Український центр науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрпатентінформ). Інформаційний лист № 78-2001

19. Юзько О.М., Андрієць О.А., Хитра А.О. Використання тіатріазоліну в лікуванні запальних процесів зовнішніх та внутрішніх статевих органів в дитячому та підлітковому віці.- інформаційний лист № 85-2002. Міністерство освіти і науки України, ХЦНТЕІ.- 4 с.

20. Лаптєва Т.А., Юзько О.М., Семеняк А.В., Рак Л.М., Магер Аль-Абуд. Оптимізація підготовки пацієнток з безпліддям в програмі штучного запліднення.- інформаційний лист № 86-2002. Міністерство освіти і науки України, ХЦНТЕІ.- 4 с.

21. Юзько О.М., Лаптєва Т.А., Семеняк А.В., Рак Л.М., Магер Аль- Абуд. Застосування озонованих рідин при лапароскопії.- інформаційний лист № 87-2002. Міністерство освіти і науки України, ХЦНТЕІ.- 4 с.

22. “Лапароскопічна оперативна гінекологія та гістероскопія”.- О.М.Юзько, Т.А. Лаптєва, С.П. Польова, 2002.- 91 с.

23. “Запальні захворювання зовнішніх статевих органів та піхви в ювенільному періоді”. І частина.- О.А. Андрієць, 2002.- 44 с.

24. “Алгоритм дій лікаря при невідкладних станах в акушерстві та гінекології”.- О.М. Юзько, О.А. Андрієць, І.Р. Ніцович, С.П. Польова, та інші, 2003.- 82с

25. Л.В.Тимошенко,…….О.М.Юзько та інші “Гінекологія” // Підручник для лікарів-інтернів/ За ред. В.І.Грищенка. Х.: Основа, 2003.- 732 с.

26. Т.Г.Фармазей, О.М.Юзько А.В.Куріцин, В.Е.Ринжук “Застосування натуральних ламінарій з метою підготовки шийки матки перед пологами у вагітних групи ризику” // Методичні рекомендації. Чернівці: Медакадемія, 2003.

27. Т.Г.Фармазей, О.М.Юзько А.В.Куріцин, В.Е.Ринжук “Розподіл вагітних в залежності від стану вегетативної нервової системи та її значення в комплексній допологовій підготовці” // Методичні рекомендації. Чернівці: Медакадемія, 2003.

28. О.М.Юзько А.В.Куріцин, В.Е.Ринжук, Т.Г.Фармазей “Особливості ведення штучно викликаних пологів” // Методичні рекомендації. Чернівці: Медакадемія, 2003.

29. Коломоєць М.Ю., Іфтодій А.Г., Безруков Л.О., Хілько І.М., Поліщук О.Ю.,Ніцович І.Р., Гребенюк В.І. Програма виробничої практики студентів 5 курсу з акушерства та гінекології.- Методичні вкакзівки та програма виробничої практики студентів 5 курсу медичного факультету із спеціальності „лікувальна справа”.-Чернівці,2003.- 42 с.

30. Коломоєць М.Ю., Поліщук О.Ю., Сенюк Б.П., Ніцович І.Р., Гребенюк В.І. Програма виробничої практики студентів 3 курсу медичного факультету з акушерства та гінекології.- Методичні вказівки з організації та проведення виробничої практики студентів, які виконують обов’язки медичної сестри.-Чернівці,2003.- 26 с.

31. Ніцович І.Р., Юзько Т.А., Гребенюк В.І. Алгоритми виконання практичних навичок з акушерства та гінекології.- Методичні вказівки для студентів 3 курсу медичних факультетів з літньої виробничої практики. Чернівці: Медакадемія,2003.- 30 с.

32. О.М. Юзько, О.А.Андрієць, Т.А.Юзько, І.Р.Ніцович, С.П.Польова та інші Алгоритми дій лікаря при невідкладних станах в акушерстві та гінекології. Чернівці, 2003 – 82 с.

33. О.М.Юзько, С.П.Польова “Застосування рідинної гістероскопії в комплексній діагностиці міхурцевого занесу” // Інформаційний лист, 2003.

34. “Кольпоцитологічна, гістологічна, гістероскопічна та ультразвукова діагностика стану ендометрія”.- А.В. Куріцин, О.М. Юзько, О.А. Андрієць, С.П. Польова, та інші, 2004.- 60 с.

35. О.М.Юзько, Л.М.Рак, Т.А.Юзько “Оптимізація передімплантаційної підготовки жінок з безпліддям до допоміжних репродуктивних технологій” // Інформаційний лист. Випуск з проблем “Акушерство та гінекологія”, протокол від 26.02.2004.- Київ.

36. О.М.Юзько, А.В.Куріцин, О.А.Андрієць, С.П.Польова, Л.М.Рак, Д.Г.Манчуленко “Кольпоцитологічна, гістологічна, гістероскопічна та ультразвукова діагностика стану ендометрія” // Навчальний посібник.- Чернівці, 2004.-60 с.

37. В.В.Каминский, С.И.Жук, А.М.Юзько “Справочник акушера-гинеколога” // Монографія.-Киев: Продюсерский центр “Плеяда”, 2004.- 520 с.

38. Венцківський Б.М., Жилка Н.Я., Моісеєнко Р.О., Юзько О.М. та співавт. “Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги”. Наказ МОЗ України № 676 від 31.12.2004. – Київ, 2004. – 166 с.

39. Юзько О.М., Рак Л.М., Польова С.П., Юзько Т.А. Оптимізація передімплантаційної підготовки жінок з безпліддям до допоміжних репродуктивних технологій. інформаційний лист №43-2004.- 2 с.

40. Юзько О.М., Польова С.П. Застосування рідинної гістероскопії в комплексній діагностиці міхурового заносу. інформаційний лист №7- 2004.- 2 с.

41. Сплавський О.І., Пішак О.В., Малкович Н.М., Васюк В.Л., Лукашевич І.В., Шубравський А.О., Сенюк Б.П., Глубоченко О.В., Андрієць О.А. Клінічні лабораторні дослідження.- навчально-методичний посібник.- Чернівці, 2005.

42. Пішак В.П, Мільков Б.О., Польовий В.П., Іфтодій А.Г., Шкварковський І.В., Білоокий В.В., Гресько М.М., Рева В.Б., Домбровський Д.Б., Яцків В.В., Польова С.П. Хірургічні діагностичні та лікувальні маніпуляції у практиці сімейного лікаря.- навчально-методичний посібник.- Чернівці, 2005. – 223 с.

43. Венцківський Б.М., Запорожан В.М., Іванюта Л.І., Гладчук І.З., Рожковська Н.М., Корнацька А.Г., Юзько О.М., Іванюта С.О., Борисюк О.Ю., Борода А.М., Дубініна В.Г., Бринь В.М. Застосування діагностичної та хірургічної гістероскопії в гінекологічній практиці.- Методичні рекомендації, Київ, 2005. – 27 с.

44. “Практичні навички з акушерства”.- О.М. Юзько, І.Р. Ніцович, С.П. Польова, Р.М.Ніцович, та інші, 2005. – 264 с. (Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України);

45. “Немедикаментозне лікування в акушерстві та гінекології”.- О.М. Юзько, І.Р. Ніцович, О.А.Андрієць, С.П. Польова, та інші, 2005.-227 с.

46. “Щоденник роботи лікаря-інтерна акушера-гінеколога”.- Ніцович І.Р., Польова С.П., 2006.- 150 с. (Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України);

47. Крок 3. Загальна лікарська підготовка. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту. Затверджено МОЗ України 20.11.06 № 762./ Андрейчин В.А., ...... Ніцович І.Р. та інші, всього 111 осіб. – К., 2006. – 28 с.

48. “Функціональна діагностика внутрішньоутробного стану плода”.- Польова С.П., Андрієць О.А., Ніцович І.Р., Лакуста Н.М., Бегаль Л.В., 2006.- 118 с.;

49. Історія пологів (схема).- Ніцович І.Р., Польова С.П., 2006.- 55 с. (Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України);

50. Історія хвороби (схема).- Польова С.П., Ніцович І.Р., 2006.- 52 с. (Рекомендовано ЦМК БДМУ).

51. Польова С.П. Стан репродуктивного здоров’я жінок, інфікованих мікобактеріями туберкульозу. – Чернівці: Медуніверситет, 2007. – 264 с.

52. Крок 3. Загальна лікарська підготовка. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту. Затверджено МОЗ України 20.11.06 № 762./ Авдєєв В.І., ...... Ніцович І.Р. та інші, (всього 129 чол.). – Київ. – 28 с.

53. Методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу / Сливка В.І., Польова С.П., Кузьмін М.М., Шаповалов В.П., Самараш В.С. – Чернівці: Медуніверситет, 2007. – 120 с.

54. Програма виробничої практики з акушерства та гінекології. „Методичні вказівки та програма виробничої практики студентів 5 курсу медичного факультету“.- Коломоєць М.Ю., Іфтодій А.Г., Безруков Л.О., Хілько І.М., Поліщук О.Ю., Ніцович І.Р., Гребенюк В.І. – Чернівці: Медуніверситет, 2007.- 42 с.

55. Крок 2. Загальна лікарська підготовка. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту. Затверджено МОЗ України.- Акентьєв С.О., …. Ніцович І.Р. та інші (всього 111 чол.).-Київ, 13.03.2008. – 32 с..

56. Польова С.П., Ніцович І.Р. Венцківський Михайло Каспарович і кафедра акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету. (Біографічний нарис).– Чернівці, 2008. – 122 с.

57. Андрієць О.А. Вульвовагініти у дівчат.– Чернівці: Медуніверситет, 2008.-240 с.

58. Крок 3. Загальна лікарська підготовка. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту. Затверджено МОЗ України.- Анікєєва Т.В.,.. Ніцович І.Р.,.. Ященко Л.В. (всього 157 чол.).-Київ, 15.03.2009. – 28 с.

59. Оперативна гінекологія / І.У.Свистонюк, С.П.Польова, О.М.Юзько та ін.; за ред. чл.-кор. АПН України, проф. В.П.Пішака. – К.: Здоров’я, 2009. – 304 с.

60. Крок 3. Загальна лікарська підготовка. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту. Затверджено МОЗ України.- Баєшко Г.І.,.. Ніцович І.Р.,… Ястремська О.О. (154 чол.).-Київ, 08.10.2009. – 24 с.

61. Функціональна діагностика внутрішньоутробного стану плода. 2-е видання, перероблене і доповнене. Польова С.П., Ніцович І.Р., Лакуста Н.М. - Чернівці, 2009.- 148 с. (Рекомендовано ЦМК БДМУ).

62. Історія пологів (схема). (Видання 2-е доповнене) - Ніцович І.Р., Польова С.П., 2009.- 50 с.

63. Історія хвороби (схема). (Видання 2-е доповнене)- Польова С.П., Ніцович І.Р., 2009.- 40 с.

64. Практичні навички з акушерства. - Ніцович І.Р., Польова С.П.(Видання друге перероблене та доповнене. Рекомендовано ЦМК БДМУ 11.02.2010 р., протокол №4).- Чернівці: Медуніверситет, 2010.- 264 с.

65. Case story (Історія хвороби для англомовних студентів). Рекомендовано ЦМК БДМУ.- Bakun O.V., Poljova S.P., Nitsovych I.R. -Чернівці: Медуніверситет, 2010.- 30 с.

66. Case labor story(Історія пологів для англомовних студентів). Рекомендовано ЦМК БДМУ.- Berbets A.M., Poljova S.P., Nitsovych I.R. -Чернівці: Медуніверситет, 2010.- 34 с.

З 19 січня 2011 року кафедру знову очолив професор Олександр Михайлович Юзько.

Другий період роботи під керівництвом Олександра Михайловича був дуже продуктивним. Зокрема, завдяки його ініціативам відкрилися нові курси тематичного вдосконалення,  вперше було проведено передатестаційний цикл для лікарів, було розроблено та опубліковано в мережі Internet сайт кафедри. В травні 2011 року відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю "Репродуктивне здоров'я нації". З вересня 2011 року Олександр Михайлович очолює кафедру акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти БДМУ.

З вересня 2011 року кафедру на постійній основі очолила професор Оксана Анатоліївна Андрієць.

З 2014 р. кафедру очолює кафедру доктор медичних наук, професор Юзько Олександр Михайлович.

Учасники акушерсько-гінекологічної секції ІV Міжнародного медико-фармацевтичного конгрессу студентів і молодих учених «Інновації та перспективи сучасної медицини» (BIMCO, 2017) (І ряд):

доц. Дикусаров В.В., доц. Ніцович І.Р., проф. Юзько О.М., доц. Семеняк А.В., ас. Гресько М.Д.

Олександр Михайлович Юзько - Президент Асоціації репродуктологів України, помічник ректора з розвитку Буковинського державного медичного університету, лауреат Державної премії України. Професором Юзько О.М. видано більше 170 друкованих праць, дві монографії: „Преждевременный разрыв плодных оболочек у беременных женщин” та „Передчасний розрив плідних оболонок у вагітних” (2 видання), він є співавтором підручника "Гінекологія" для лікарів-інтернів (за ред. Грищенка В.І., 2003р.).

Основні напрямки науково-лікувальної роботи кафедри: