Заява Правління Президії УАРМ

6.04.2011 р.Заява Правління Президії Української асоціації репродуктивної медицини на прес-конференції в УНІАН

 

Рік 2011 відзначений 20-річчям народження першої дитини в Україні після застосування допоміжних репродуктивних технологій. Репродуктивна медицина набула визнання в Україні та світі. В той же час випадок народження дитини після процедури донації ембріонів у жінки 66 років, програми сурогатного материнства для іноземних громадян заставляють нас переглянути деякі позиції. Згідно українського законодавства та наказу №771 МОЗ України, проведення цих процедур є формально правомірним. Однак, подібні ситуації негативно впливають на імідж України та принижують заслуги репродуктивної медицини в цілому. У Верховній Раді України розглядаються зміни до деяких законодавчих актів України з питань умов застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Правління Президії Української асоціації репродуктивної медицини при розгляді питань, які стосуються репродуктивної медицини, просить врахувати:

I.Зміни  до таких законодавчих актів України:

1.                Частину другу ст..123 Сімейного кодексу України викласти в такій редакції:

«У разі перенесення в організм іншої жінки (допоміжної (замінної) матері) ембріона людини, що зачатий подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя.»

2.                Статтю 48 Основ законодавства України про охорону здоров’я доповнити частинами третьою - п’ятою такого змісту:

«Вік повнолітньої жінки щодо якої застосовується штучне запліднення та імплантація ембріона не повинен перевищувати п’ятдесяти чотирьох років на день перенесення ембріонів.

Допоміжне (замінне) материнство здійснюється громадянам України, особам без громадянства, а також іноземцям тих країн, де ця процедура дозволена національним законодавством.

Умовами застосування допоміжного (замінного) материнства є відсутність безпосереднього генетичного зв’язку ембріона з допоміжною (замінною) матір’ю та наявність генетичного зв’язку хоча б з одним із майбутніх батьків».

II.Зміни до Наказу №771 МОЗ України:

1. Внести пропозицію щодо обмеження віку лікування методами ДРТ до 54 років на момент проведення циклу лікування за умови відсутності протипоказань.

2. Переглянути ще раз положення Наказу №771, які стосуються сурогатного материнства, загальних протипоказань, тощо.

 

III.Просити МОЗ України про участь представників УАРМ в процесі ліцензування та акредитації клінік, що займаються репродуктивною медициною, а також зобов’язати лікарів, що працюють в державних та приватних клініках репродукції пройти попереднє удосконалення на циклі ТУ «ДРТ в лікуванні безпліддя» на кафедрі акушерства, гінекології та репродуктології УДІР НМАПО імені П.Л.Шупика (зав. кафедри, член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор Камінський В.В.) з наступним проходженням циклу спеціалізації.

Правління УАРМ закликає всіх фахівців, що працюють в галузі репродуктивної медицини до відповідального відношення при прийнятті рішень в нестандартних ситуаціях на основі колегіальності, етики та деонтології.

 

З повагою, правління УАРМ:

 

Член-кор. НАМН України,проф.                                          В.В. Камінський

 

Президент УАРМ, проф.                                                       О.М. Юзько

 

Віце-президент УАРМ, проф.                                               Ф.В. Дахно

 

Віце-президент УАРМ, доц.                                                  В.Д. Зукін