Бойчук Ю.Б. Порiвняльна характеристика ефективностi рiзних методiв оперативного та консервативного лiкування позаматковоi вагiтностi

.

Бойчук_ПВ_2012.pptx

.