Наукова конференція професорсько-викладацького складу БДМУ

Post date: Feb 24, 2014 11:20:46 AM

17.02.2014. в рамках 95-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету (присвяченої 70-річчю БДМУ) на базі нашої кафедри відбулося секційне засідання "Актуальні питання акушерства, гінекології, дитячої та підліткової гінекології". Пропонуємо Вашій увазі звіт про подію.

Звіт

про проведення секційного засідання « Актуальні питання акушерства, гінекології , дитячої та підліткової гінекології» від 17 лютого 2014 року 95-ї підсумкової наукової конференції професорсько- викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету (присвячена 70–річчю БДМУ).

 

ГОЛОВУЮЧІ : проф. Андрієць О.А.

                              проф. Кравченко О.В.

                              проф. Юзько О.М.

СЕКРЕТАР :      доц. Каліновська І. В.

 

Виступили:

1.      Андрієць О.А. «Проблеми репродуктивного здоров’я дівчат Буковини», де було висвітлено основні проблеми репродуктивного стану дівчаток – підлітків. Визначено основні напрямки профілактики та лікування порушень менструального циклу, запальних процесів статевих органів.

2.      Бакун О.В «Роль ІППСШ та кандидомікозу у жінок з безпліддям  в підготовці до ДРТ». Досліджено показники гуморального імунітету у жінок з даною патологією. Показано зростання концентрації протизапальних та зменшення концентрації прозапальних цитокінів.

3.      Бербець А. М «Взаємозвязки між показниками стану фетоплацентарного комплексу, що формується, у  жінок із  загрозою невиношування у ранні терміни гестації». Наведено обстеження 48 жінок з невиношуванням, досліджено рівень плацентарних гормонів та їх вплив на перебіг та розвиток вагітності.

4.      Боднарюк О. І., Гуменна К.Ю.  «Імунологічні аспекти розвитку  у сальпінгоофоритів у дівчат-підлітків ». Проведено дослідження змін рівня секреторного імуноглобуліна в піхвовому секреті. Запропонований комплекс лікування сприяв швидкій нормалізації рівня імуноглобуліну А.

5.      Булик Т.С «Аналіз структури акушерських ускладнень у жінок з ожирінням». Проведено аналіз структури акушерських ускладнень у вагітних з ожирінням. Дана характеристика перебігу вагітності та пологів у вагітних даної групи.

6.      Гресько М.Д. «Фітотерапія у корекції менструальної функції».  Розглянуто метаболічні розлади, що пов’язані з ожирінням, які можуть стати основою аномального яєчникового стероїдогенезу, що призводить до хронічної ановуляції, гіперпластичним процесам в ендометрії.

7.      Семеняк А.В «Вплив інфекцій, що передаються статевим шляхом, на перебіг пологів».Проведено обстеження 50 жінок,які лікувались різними схемами від трихомоніазу та клінічно оцінено результати лікування. Доведено ефективність застосування метроні дазолу по 2 грама впродовж 7-10 днів.

8.      Приймак С.Г «Цитомегаловірусна інфекція в структурі перинатальних ускладнень». Показано вплив інфекції на перебіг вагітності, пологів та перинатальних ускладнень.

9.      Ніцович І.Р. «Фізіотерапевтичні методи лікування гнійно-септичних захворювань у жінок». Показано застосування внутрішньо органного електрофорезу у жінок з тубо- оваріальними пухлинами.

10.  Дикусаров В.В. «Сучасні аспекти лікування плацентарної дисфункції при пре еклампсії» .  Показано особливості розвитку та лікування ФПН при прееклампсії.

11.  Каліновська І.В. «Особливості розвитку  фетоплацентарного комплексу при первинній плацентарній недостатності.» Показано зміни гормонального та імунологічного стану вагітних при розвитку первинної ФПН.

12.  Кондря Д.О. «Ультразвукові зміни  ФПК у вагітних з невиношуванням». Показано прогностичні критерії розвитку вагітності у вагітних з невиношуванням.

13.  Косілова С.Є. «Особливості сучасного лікування хронічних запальних процесів жіночих статевих органів». Запропоновані сучасні методики лікування запальних процесів жіночих статевих органів.

14.  Рак Л.М. «Особливості проблеми фонових та передракових станів шийки матки». Наведено сучасні методики обстеження та лікування фонових процесів шийки матки.

15.  Ринжук Л.В. «Сучасне ведення вагітності з імунним конфліктом». Показано сучасні методи діагностики та лікування резус конфлікту.

16.  Юзько О.М. «Застосування оральних контрацептивів в репродуктивній медицині». Показано механізм дії різних груп контрацептивів та їх вплив на репродуктивне здоров’я.

17.  Кравченко О.В. «Профілактика та лікування первинної плацентарної дисфункції при невиношувані вагітності». Показано основні напрямки лікування та профілактики ФПН.

18.  Гошовська А.В. «Морфологічні зміни хоріону та децидуальнозміненого ендометрію при гіперандрогенії». Показані гістологічні зміни хоріонів від вагітностей, що перервались, на тлі гіперандрогенії.

19.  Маринчина І.М. «Стан ендокринної функції ФПК у вагітних з гіперандрогенією». Показано зміну плацентарних гормонів у вагітних з гіперандрогенією.

20.  Ясніковська С.М. «Результати каріотипування жінок з анембріонією в анамнезі». Доведені особливості каріотипу жінок з анембріонією та їх вплив на подальший розвиток вагітності.

 

Проведено підсумок конференції. Всі наукові доповідді визнано актуальними, що містять сучасні дані в науковій сфері та суттєво вплинуть на діагностику , лікування та профілактику репродуктивного здоров’я жінок, перинатальних ускладнень.

Конференція проведена на високому науковому  та професійному рівні.

 

 

ГОЛОВУЮЧІ : проф. Андрієць О.А.

                             

СЕКРЕТАР :      доц. Каліновська І. В.