Успіхи наших студентів та молодих вчених (квітень 2013 року)

17-19 квітня 2013 року в м. Ужгород відбулася XI Науково-практична конференція з міжнародною участю студентів, інтернів, магістрів, аспірантів та молодих вчених “Науковий потенціал молоді-прогрес медицини майбутнього”, учасницею якої була студентка 5 курсу Мойсик Ольга і зайняла почесне 2 місце на секції “Акушерство, гінекологія, педіатрія, дерматовенерологія”  з доповіддю “Фізіотерапевтичні методи у лікуванні фетоплацентарної дисфункції" (науковий керівник к.мед.н., доц. Ніцович І.Р.). Вітаємо!

18-19 квітня 2013 року у м.Харків відбулась Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, присвячена 20-річчю медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна “Актуальні питання сучасної медицини”, учасником якої був студент 6 курсу медичного факультету Буковинського державного медичного університету Барбе Адріан Михайлович. Він і зайняв 1 місце на секції “Акушерство і гінекологія” з доповіддю “Реалії профілактики маткових кровотеч після кесарського розтину в умовах держави, що розвивається” (науковий керівник д.мед.н., проф. Андрієць О.А.). Вітаємо!

22-24 квітня 2013 року у м.Тернопіль студентка 5 курсу 17 групи Юзько Вікторія була нагороджена дипломом 1 ступеня за наукову доповідь на XVII Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених. Також студентка 19 групи 5 курсу Формазюк Тетяна нагороджена дипломом 2 ступеня. Вітаємо!

.